Håkon Skorstad

Håkon Skorstad er Assosiert partner i Kluges avdeling for Eiendom og entreprise.
Skorstad har spesialkompetanse innenfor entrepriserett, og har opparbeidet seg betydelig kunnskap og erfaring innen rettsområdet. Foruten inngående kunnskap om aktuelle standardkontrakter, har han også bred kunnskap om bransjen som helhet. Skorstads klientportefølje består av både entreprenører, byggherrer og rådgivere.