Hafslund Nett investerer i kompetanseheving

Hafslund Nett er landets største nettselskap og en viktig aktør i samfunnet. De vet at de ansatte er nøkkelen til bedriftens suksess og er derfor opptatt av å kontinuerlig styrke sine medarbeidere med faglig påfyll.

Innen 2040 vil innbyggertallet i Oslo, Akershus og Østfold øke med en halv million. Befolkningsveksten krever mer strøm og høy driftssikkerhet.

– For oss i Hafslund Nett er god prosjektledelse en viktig forutsetning for å bygge ut, vedlikeholde og drifte strømnettet, forklarer Susanne Eggen.

Bilde av Susanne Eggen
Susanne Eggen er rådgiver innen HR og kompetanse i Hafslund Nett. Selskapet valgte å bruke Holte Academy som kompetansepartner i forbindelse med opplæring innen prosjektfaget.

– Samarbeidet med Holte Academy har vært veldig nyttig for oss. Å sparre med noen som både er gode på prosjektfaget og som ikke er farget av Hafslund Nett sin måte å gjøre ting på bidrar til nye perspektiver og fornyet blikk på egen praksis.

 

Kartla behov og tok grep

I Hafslund Nett er det mange seniorer med ingeniørbakgrunn. I senere tid har bedriften opplevd et generasjonsskifte og i den forbindelse ønsket de å gi de nyansatte en omforent innføring i prosjektledelse som skaper felles terminologi og felles metodikk. Hensikten med kompetanseløftet har vært både faglig påfyll og å legge til rette for tettere samarbeid mellom avdelinger.

I løpet av 2018 og 2019 har Holte Academy levert kurs i både prosjektledelse og prosjektøkonomi.

For oss har hele prosessen handlet om å fange opp behov internt, kartlegge dette, og deretter ta grep for å gjøre noe med det. Vi ønsket kurs i prosjektlederopplæring for å sikre at nye prosjektledere hadde den rette basiskunnskapen på plass. Prosjektøkonomi ble satset på fordi vi så et behov blant de ansatte til å lære mer om økonomioppfølging. Vi bruker mye tid på å utvikle og følge opp våre egne folk, forteller Susanne.

Gevinster av prosjektopplæring

Med 730.000 kunder sørger Hafslund Nett for at 1,5 millioner mennesker har strøm i kontakten. Dette gjør dem til det fjerde største nettselskapet i Norden. Når vi spør hvilken nytte kursene har hatt for Hafslund Nett, svarer Susanne:

– For det første sitter vi igjen med økt formell prosjektfaglig kompetanse som gjør våre ansatte bedre rustet til å mestre sine oppgaver. Ved å ha en felles terminologi og mer samstemt forståelse for hvordan prosjekter kjøres har vi stor tro på at det vil bidra til mer effektive prosesser. For det andre har det vært nyttig å få folk samlet i samme rom, fordi det etablerer en arena for diskusjoner og øvelser. Dette har ført til at vi har blitt klokere på hva som fungerer hos Hafslund Nett. Det har vi vokst på.

Positivt samarbeid med Holte Academy som både utfordrer og fanger opp behov

Hafslund Nett forteller at de opplever samarbeidet med Holte Academy som svært positivt.

– Vår kontaktperson og kursholder hos Holte Academy har vært profesjonell, kompetent, fleksibel og tilpasningsdyktig. Han har vært god til å fange opp og forstå våre behov. Ved å gi oss litt motstand på våre metoder har vi blitt utfordret til å tenke annerledes fra det vi er vant til. Det har vi lært mye av.

Tips til andre som planlegger kompetanseløft i bedriften

Susanne påpeker at det har stor verdi å hente inn eksterne fageksperter selv om bedriften har god kompetanse internt. Hun sier variasjonen i Holte Academy sitt innhold har vært fint, særlig i kombinasjon med Hafslund Netts interne fagkompetanse.

– Det er sunt å få inn en som ser faget med andre øyne, sier hun og legger videre til: Sørg for at bestillingen tydeliggjør hva som er behovet. Det lønner seg å ha en åpen holdning fra start og samtidig klargjøre premissene som ligger til grunn.

FAKTA

• Hafslund Nett er Norges største nettselskap og det fjerde største nettselskapet i Norden.
• I 2018 og 2019 leverte Holte Academy skreddersydde bedriftsinterne kurs i prosjektopplæring og prosjektøkonomi til Hafslund Nett.