Instalco-skolen bidrar til en mer profesjonell gjennomføring av prosjektene våre

Instalcos målsetning er å bli den beste og mest lønnsomme aktøren på markedet innenfor sitt virksomhetsområde. Et viktig steg for å nå dit er å utvikle medarbeiderne og bygge nettverk innen Instalco-gruppen. Instalco-skolen er en viktig satsing som ivaretar kompetanseutvikling for den enkelte og styrker selskapets konkurransekraft. Å kunne gjennomføre prosjekter både smartere og mer enhetlig står sentralt i satsingen.

Kort om Instalco

Instalco er et av Nordens ledende installasjonsselskaper innen varme- og sanitærteknikk, elektro, ventilasjon, kjøleenheter, teknisk konsulent og industri. Selskapet består av et 100-talls datterselskap, og utfører prosjektering, installasjoner, service og vedlikehold på bygninger og anlegg i Sverige, Norge og Finland.

Instalco-skolen

Holte Academy har sammen med Instalco skreddersydd Instalco-skolen, opplæringsprogrammet i prosjektarbeid og prosjektledelse, som tilbys medarbeiderne i Instalco og deres søsterselskap i Norge.

Instalco-skolen er for alle fag, elektro, rør- og ventilasjon, og består av 2 ulike kompetanseløp for bas og prosjektleder. Hvert kompetanseløp består av flere kursmoduler med prosjektrelaterte tema, og strekker seg over cirka 2 år.

Kursene er tilpasset slik at de dekker Instalco sitt behov og det er vektlagt at kursene skal oppleves som relevante og nyttige for deltakerne, slik at de kan relaterte det de lærer til egen arbeidshverdag.

-Vi valgte Holte Academy fordi vi hadde gode referanser på dem. Vi gikk i dialog og samarbeidet fungerer veldig bra, sier Roger Aksnes, Forretningsområde-sjef for Instalco i Norge.

-Gevinsten for vår del er både det at vi får medarbeidere og ledere som har den rette kompetansen når de sitter ute i prosjekter og skal ta beslutninger. Det er viktig for oss å ha ledere som vet hvordan det er å lede andre mennesker. Vi har høy grad av repeterende kunder og anser det som en indikator for å måle at de er fornøyde, forteller Roger Aksnes.

Kompetansen gir medarbeiderne trygghet i rollen

Kursmodulene skal samlet gi deltakerne et godt fundament for å jobbe enda bedre i prosjekter og vil bidra til at den enkelte føler på økt mestring i sine oppgaver. Som prosjektleder eller bidragsyter i et prosjekt, trengs både verktøy og riktig kunnskap for å kunne gjennomføre prosjektoppgavene i tråd med oppdragsgivers mål.

Tema som dekkes er alt fra innføring i prosjektarbeid, lederskap og kommunikasjon, presentasjons- og forhandlingsteknikk, til prosjektøkonomi og kontraktshåndtering.

-Gjennom Instalco-skolen ønsker vi å gi de ansatte kunnskapen og verktøyene de trenger innenfor prosjektfaget. Det mener vi styrker den enkelte og gir trygghet i rollen, samtidig som det styrker Instalco sin konkurransekraft i markedet, forklarer Roger Aksnes.

Instalco 2
Fra kurset Presentasjons- og forhandlingsteknikk for Prosjektledere
Instalco 1
Fra kurset Presentasjons- og forhandlingsteknikk for Prosjektledere

Slik er opplæringsprogrammet for baser og prosjektledere

Opplæringen skjer i flere steg og man melder seg på et helt kompetanseløp (kursrekke på 4-5 kurs). Deltakerne følger den samme gruppen gjennom programmet. Foruten nyttig kompetansepåfyll gjennom de ulike modulene, er programmet en viktig arena for å bygge relasjoner og utveksle erfaringer med andre i gruppen.Kursfigur Instalco scaled

Kontakt oss for å høre hvordan vi kan støtte din bedrift i prosjektarbeidet

Våre kunder har unike utfordringer, og vi leverer skreddersydd kompetanseheving. I Holte Academy banker hjertene våre litt ekstra for å skape gode læringsopplevelser. Vi tilbyr kurs til alle bransjer, i privat og offentlig sektor.

Vi bistår med kartlegging, sparring, støtte og opplæring – alt dere trenger for å legge et godt fundament for bedre prosjektarbeid og vellykkede prosjekter i deres bedrift. Les mer her