Konstel satser på prosjektkompetanse

-For å lykkes med de mål vi har satt oss i Konstel, er det avgjørende at vi satser på utvikling av kompetanse i selskapet.

I samarbeid med Holte Academy har vi laget et kompetanseprogram for våre prosjektledere og BAS’er. Dette for å styrke prosjektarbeidet og øke konkurransekraften ytterligere. Holte Academy ble valgt som leverandør av kursene fordi vi hadde gode referanser fra andre aktører i bransjen, og som selskap tilfredsstilte de kravene Konstel hadde til både til innhold i kursene, og ikke minst behovet for skreddersøm.

Kompetanse som konkurransefortrinn

-Høy kompetanse blant våre prosjektledere er viktig for at vi skal lykkes. Vi tror dette vil gi oss et fortrinn i markedet, forteller Wenche Johnsen, Leder for HR & Bærekraft i Konstel.

Konstel er et spennende konsern som består av 23 elektroentreprenører på Østlandet og i Trøndelag. Gjennom fokus på opplæring, samt å legge tilrette for deling av beste praksis, skal Konstel bidra til at selskapene har de beste rammebetingelsene for å levere gode produkter og tjenester til sine lokale brukere.

Prosjektlederne i Konstel har alle en nøkkelrolle, og det er viktig å investere i deres utvikling. Målet med opplæringen er å skape et godt fundament slik at prosjektlederne står sterkere når det kommer til trygghet i rollen, organisering, oppfølgning, kontroll og ikke minst: Å håndtere usikkerhet i prosjektet på en god måte.

Bedre kommunikasjon i prosjekter

Et prosjekt er heller ikke noe som gjøres alene.

– Våre prosjektledere må være gode til å kommunisere og vite hvordan de kan få med seg folk, forteller Runar Moss, Driftsdirektør i Konstel.

Kursdeltakere på kurset Prosjektøkonomi

Runar forteller at hans erfaring er at kommunikasjon ofte er noe det skorter på i prosjekter. Spesielt siden det er såpass mange instanser som skal holdes informert og oppdatert. Da er det lett at noe glipper. Det er bakgrunnen for at Konstel ønsker å opprette en egen Konstel-modell som gjør kommunikasjon mer effektiv og som sikrer at færre ting blir glemt. Som ny prosjektmedarbeider skal det også bli enklere å kunne gå inn i et nytt prosjekt uten alt for mye forhåndskunnskap.

Spesialtilpassede kurs i prosjektledelse

Kursprogrammet består av tre moduler og er spesialtilpasset for saksbehandlerne og prosjektlederne i Konstel. Den første delen er digital, mens to gjennomføres fysisk. Opplæringen skal gi prosjektlederne basiskunnskap innenfor anskaffelsesprosessen, prosjektøkonomi samt ledelse og kommunikasjon. Kursene er tilpasset og finjustert for å treffe deltakerne best mulig i deres rolle og hverdag.

I kursprogrammet inngår disse temaene:

  • Digitalt kurs: Innføring i prosjektarbeid
  • Kontrakt og anskaffelser
  • Prosjektøkonomi
  • Ledelse og kommunikasjon

Det digitale intro-kurset kommer vi straks tilbake til, men først litt om de andre kursene.

Kurset Kontrakt og anskaffelser skal gi deltakerne en bedre forståelse av anskaffelsesprosessen i prosjekter – med ulike entrepriseformer og viktige kontrakter medarbeiderne bør kjenne til gjennom de ulike fasene av prosjektet.

Kurset Prosjektøkonomi setter lys på den økonomiske siden av et prosjekt. Hva er et lønnsomt prosjekt og hvilke faktorer påvirker prosjektets eller virksomhetens lønnsomhet?

Konstel og Holte Academy 2
Kursdeltakere på kurset Prosjektøkonomi

Det siste kurset, Ledelse og kommunikasjon, gir blant annet et godt innblikk i prosjektlederens rolle og ansvar, og hvordan du kan lede og motivere ulike typer mennesker ved å tilpasse egen kommunikasjonsstil.

Konstel og Holte Academy 3
Kursholder Nils C. Ihlen fra Holte Academy

Digital læring med Motimate – Introkurs

Det første kurset i kompetanseprogrammet er digitalt, og gir en rask innføring i beste praksis og hvordan prosjekter skal gjennomføres i Konstel. Kurset gjennomføres vi plattformen Motimate, en norskutviklet (nå kjøpt opp av Kahoot!) mobil læringsapp. Plattformen brukes av mer enn 200 selskaper, og har mer enn 120.000 unike brukere på tvers av 35 land, med mer enn 3.500 kurs hver dag.

Vi har laget et komprimert kurs med video og fagteori, og kortere enn et vanlig e-læringskurs. Kurset har 4 deler og gjennomføres på 20-25 minutter.

Motimate appen legger til rette for at læring skal være mer gøy, enkelt, kort og lett tilgjengelig via mobil. I appen er det mulig å samle kurs fra ulike leverandører i sin egen konto eller «space» og gjøre tilgjengelig for sine medarbeidere.

Holte Academy om samarbeidet

I Holte Academy brenner vi for prosjektfaget og gleder oss over å kunne bidra til at flere opplever mestring i sitt prosjektarbeid og oppnår bedre resultater med ny og viktig kunnskap. Gjennom flere tiår har vi levert kurs og opplæringsprogrammer til små og store selskap i alle bransjer.

– Å samarbeide med Konstel har vært veldig fint så langt. Vi liker engasjement og handlekraft hos kundene våre. Hos Konstel ser vi en klar motivasjon til å gjøre en forskjell for sine medarbeidere. Det gir oss drivstoff til å levere ekstra bra, sier Martin Hartmann, Daglig leder i Holte Academy.

Fakta om Konstel-konsernet

  • 850 ansatte, 23 selskaper og omsetter for 1,3 milliard kroner.
  • En paraply-bedrift for elektroingeniør selskaper.
  • Har sitt utspring fra Elscoop som ble stiftet i 2014.
  • Konstel sentralt sørger for gode innkjøpsvilkår, digitale verktøy, deling av beste praksis, kompetanseutvikling og markedsføring for lokale elektroentreprenører slik at den lokale merkevaren står sterkere i sitt lokale marked.

 

Kontakt oss for å høre hvordan vi kan støtte din bedrift i prosjektarbeidet

Våre kunder har unike utfordringer, og vi leverer skreddersydd kompetanseheving. I Holte Academy banker hjertene våre litt ekstra for å skape gode læringsopplevelser. Vi tilbyr kurs til alle bransjer, i privat og offentlig sektor.

Vi bistår med kartlegging, sparring, støtte og opplæring – alt dere trenger for å legge et godt fundament for bedre prosjektarbeid og vellykkede prosjekter i deres bedrift. Les mer her