Jernbaneverkets Prosjektskole

For Jernbaneverket er Prosjektskolen strategisk viktig for å sikre en helhetlig og profesjonell prosjektgjennomføring i organisasjonen. Investeringsbudsjettet til Jernbaneverket er i perioden fra 2008 til 2014 nær firedoblet. Dette har medført stor rekruttering, og Prosjektskolen er blitt en viktig arena for erfaringsoverføring, nettverksbygging og kunnskapsdeling, forteller Marie Svensli.

Prosjektskolen

Jernbaneverkets Prosjektskole sikrer at nyansatte og erfarne medarbeidere er oppdatert på beste praksis og får en innføring i internasjonal prosjektteori fra henholdsvis PMBOK® og PRINCE2®. Prosjektskolens hovedmålgruppe er Prosjekteiere, Prosjektledere og prosjektmedarbeidere i organisasjonen.

– At kursdeltakerne tydelig ser sammenhengen mellom egen prosjekthverdag og opplæringen som gis i Prosjektskolen er viktig for oss. Derfor er Jernbaneverkets verdigrunnlag et sentralt fundament i Prosjektskolen, og undervisningen er krydret med eksempler fra vår organisasjon. For eksempel benytter vi en gjennomgående case hentet fra Jernbaneverket, både i e-læring- og klasseromskurs. Dette skaper en rød tråd gjennom hele undervisningen og gjør stoffet relevant for deltakerne.

Dyktige kursholdere

Marie Svensli er godt fornøyde med Prosjektskolens kursholdere.

– Holte Academy sine kursholdere holder høyt faglig nivå samtidig som de er dyktige pedagoger og trivelige folk.

For å knytte undervisningen opp mot egen hverdag har Jernbaneverket definert egne fagansvarlige per kurs. Disse har som oppgave å redegjøre for hvordan kursets innhold konkret blir anvendt i egen organisasjon. Samtidig får de fagansvarlige tilbud om å delta på Holte Academy sitt interne opplæringsprogram «Train the Trainer».

– At Jernbaneverkets fagansvarlige får gå på kurs og trene på å bli bedre formidlere setter vi stor pris på. Det er tydelig at konsulentselskapet stiller krav til egne resultater samtidig som de er villig til å dele på sin kunnskap og gjøre andre bedre. Det er en positiv opplevelse, avslutter Svensli.

Fakta

Prosjektskolens overordnede målsetning:

  • Å bidra til en profesjonell gjennomføring av Jernbaneverkets prosjekter med engasjerte medarbeidere og åpenhet mot alle interessenter.
  • Jernbaneverkets Prosjektskole ble etablert høsten 2010 og tilbyr totalt 15 kurs. I tillegg er det mulighet for ytterligere fordypning innen fagområdet usikkerhetsstyring med kurs i regi av NTNU.
  • Prosjektskolen tilbyr en grunnleggende innføring i prosjektgjennomføring samt fordypningskurs innen temaer som anskaffelser, kvalitetssikring, usikkerhetsstyring, Byggherreforskriften, Prosjekteringsledelse, Kontraktsadministrasjon med mer.
  • Det er mulig å avlegge eksamen og opparbeide studiepoeng per kurs, gjennom et etablert samarbeid mellom Holte Academy og Høgskolen i Telemark.
  • Prosjektskolen har egne websider hvor de ansatte i Jernbaneverket enkelt kan innhente informasjon om de ulike kursene, Jernbaneverkets fagansvarlige samt kurskalender for planlagte kurs. Påmelding til kursene gjøres også via disse nettsidene.
  • Siden oppstart av Prosjektskolen har det vært omlag 3000 kurs- og eksamensgjennomføringer. Mange ansatte tar flere kurs hos Prosjektskolen. De bygger sin egen kompetanse ved å delta på de mest aktuelle og verdifulle kursene sett utfra egen rolle og interesse. Alle må gjennomføre kurs i grunnleggende prosjektteori før de kan delta på fagkurs. Det grunnleggende kurset gir en felles plattform og begrepsapparat før deltakelse på fagkursene.

Fra første dag har Holte Academy vist at de praktiserer profesjonell prosjektgjennomføring i tråd med det de underviser i vår Prosjektskole

Marie Svensli, programansvarlig for Jernbaneverkets Prosjektskole

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.