Prosjektutvikling og -opplæring hos Universitetet i Oslo (UiO)

Eiendomsavdelingen ved UiO tilbyr kompetanseprogram for egne prosjektledere. Parallelt med etablering av dette har Holte Academy (tidligere under Holte Consulting) på rekordfart bistått med å utvikle skreddersydd prosjektmodell med styrende dokumenter og rapporteringsverktøy.

– Prosjektgjennomføring og prosjektadministrasjon er en stor og viktig oppgave for Eiendomsavdelingen, og vi ønsker derfor å være best mulig skolert for denne oppgaven, sier eiendomsdirektør Per Erik Syvertsen. Parallelt med etableringen av kompetanseprogrammet ønsket EA og revidere den eksisterende prosjekthåndboken. Med utgangpunkt i PRINCE2® og DIFIs (nå Digdir)Prosjektveiviser startet arbeidet med å utvikle en ny prosjektmodell med styrende dokumenter inkludert et eget rapporteringsverktøy.

Effektivt og smidig samarbeid
Et halvt år senere er ny prosjektmodell besluttet i EAs ledelse og arbeidet med å forankre denne i organisasjonen er godt i gang. Prosjektlederne rapporterer for første gang digitalt, og kull to med prosjektledere er i gang med en ny kursserie på UiOs Prosjektskole.

– Arbeidet med å utvikle og få på plass en ny prosjektmodell har vært spennende og inspirerende. Holte Academy har vært en solid og profesjonell støttespiller. Både deres faglige tyngde og menneskekunnskap er verdifull i et så tett og smidig samarbeid.

En mer prosjektmoden organisasjon
For UiO var hensikten med oppdraget å sikre økt fokus på prosjektledelse som eget fag, etablere bedre prosjektkultur i alle ledd og få enda dyktigere prosjektledere.

– Vi ønsket å videreutvikle de gode rutinene vi allerede har, slik at alle prosjekter gjennomføres på en mer enhetlig måte. Holte Academy har bidratt til at vi på kort tid har blitt en mer moden prosjektorganisasjon. Kursene de gjennomfører får høy score og er godt mottatt blant våre prosjektledere. Fremover vil vi jobbe likere og sannsynligvis mer effektivt enn vi har gjort tidligere. Neste steg nå er å evaluere bruken og funksjonaliteten av prosjektmodellen, de styrende dokumentene og rapporteringsverktøyet, avslutter Syvertsen.

FAKTA:

  • Eiendomsavdelingen (EA) ved UiO har ansvar for planlegging, budsjettering og gjennomføring av investeringsprosjekter i universitetets bygningsmasse
  • Våren 2013 besluttet EA å etablere UiOs Prosjektskole. Etter offentlig utlysning av oppdraget ble Holte Academy (tidligere under Holte Consulting) valgt som leverandør
  • UiOs Prosjektskole startet opp i august 2013. Den består av 6 forskjellige kurs. Parallelt ble det utviklet visuell prosjektmodell med styrende dokumenter basert på PRINCE2® og DIFIs Prosjektveiviser

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.