Faglig

Derfor må virksomheten ha porteføljestyring

For å oppnå suksess må virksomheten utvikle seg. Det betyr at virksomheten må forbedre hvordan den daglige virksomheten drives, og tilpasse seg nye behov og krav som oppstår. Og her kommer porteføljestyring inn i bildet.

Porteføljestyring hjelper virksomheten til å ta beslutninger om å innføre de rette endringene til den daglige driften. (Slike endringer blir ofte levert gjennom prosjekter og programmer). Uten porteføljestyring risikerer din virksomhet å sitte med en tilfeldig samling middels gode prosjekter som ikke støtter virksomhetens strategi. Da blir det selvsagt også vanskeligere å nå målene som er satt for virksomheten.

 

Verdien av porteføljestyring

Ved å utføre porteføljestyring av prosjekter i din virksomhet vil du:

  • Kunne styre egne prosjekter slik at de bidrar best mulig til å nå dine strategiske mål
  • Få større økonomisk effekt og målbare bidrag til strategiske mål
  • Hindre overlapp mellom prosjekter eller programmer
  • Sikre bedre gevinstrealisering
  • Få en mer effektiv bruk av ressurser

 

Porteføljestyring handler kort fortalt om to ting. Først velge ut hvilke prosjekter din virksomhet skal starte og deretter prioritere mellom de til enhver tid pågående prosjektene. For å klare dette må virksomhetsledelsen svare på to fundamentale spørsmål:

1. Gjør vi de riktige tingene?

Enkelt sagt så må ledelsen gjøre valg og sette i verk tiltak som støtter virksomhetens strategiske mål. Det kan for eksempel være at de allokerer ressurser til de endringsinitiativene som bidrar mest til å nå virksomhetens strategiske mål. Videre må virksomheten sikre at deres investeringer for å oppnå endringer er realistiske, og at de tar høyde for egne begrensede ressurser og kapasitet til å endre seg.

Når virksomheten er sikker på at de legger innsats på de riktige tingene, må de gå videre og stille seg spørsmål nummer to.

2. Gjør vi disse tingene riktig?

Virksomheten må sjekke om de presterer i henhold til det som er forespeilet: Blir planlagte endringer levert i tide? Blir planlagte prosjekter levert i henhold til spesifikasjon og kost? Og til slutt: Klarer virksomheten å realisere potensiell verdi eller gevinsten av disse endringene?

Porteføljestyring med forankring i virksomhetens strategi

Bakgrunnen for å innføre porteføljestyring handler ofte om at virksomheten har flere prosjekter på ønskelisten enn det som lar seg gjennomføre ofte på grunn av begrensede ressurser. Ved å velge en strategisk tilnærming (top-down) ser man i første omgang på de overordnete mål som virksomheten gjennom prosjektene skal oppnå. Disse målene vil være tett knyttet til strategien eller følge av en mer operasjonell nedbrytning av strategien. Samtidig må prosjektene som velges utgjøre en balansert portefølje. Det vil si at alle deler av virksomheten må være ivaretatt.

Portefoljestyring Holte Academy
Figur: Årsaker til porteføljestyring og hvordan porteføljestyring fordeler prosjektene i strategiske båser hvor de rangeres innbyrdes. Drivere til porteføljestyring er hentet fra «Portfolio Management for New Products, Cooper, Scott and Kleinschmidt

 

Har du lyst til å lære mer om porteføljestyring?

Vi arrangerer MoP®-sertifiseringskurs, et beste praksis kurs for porteføljestyring. Bak kurset og sertifiseringen står Axelos, samme organisasjon som står bak flere beste praksis sertifiseringer, som for eksempel PRINCE2®- og PRINCE2 Agile®-sertifiseringene.

Les også: Få svar på de meste stilte spørsmålene om porteføljestyring

Vi hjelper din virksomhet med porteføljestyring

Ønsker du hjelp til å komme i gang med å utvikle og implementere porteføljestyring i din virksomhet? Vi er en kompetent støttespiller.

   Ring oss –  459 50 300