Faglig

Derfor er Microsoft Teams utmerket som prosjektverktøy 

Hva om prosjektarbeidet kunne gjøres både enklere og mer effektivt? En viktig faktor er å ha all informasjon på ett sted, og ikke i mange systemer. Teams kan bli en hub i din prosjekthverdag, hvor ditt team har diskusjoner, møter, jobber på dokumenter, gir raske statuser på sine oppgaver og finner viktig informasjon. Grip mulighetene i Teams!

Les mer

Faglig

PRINCE2® – kort forklart

PRINCE2® er en internasjonalt anerkjent prosjektstyringsmetode med opphav i Storbritannia. Metoden ble utviklet for å ta tak i de felles årsakene til at prosjekter feiler og baserer seg på erfaringer fra tusenvis av vellykkede og mislykkede prosjekter. PRINCE2® kjennetegnes blant annet ved at den bryter prosjekter ned i strukturerte og kontrollerbare faser.

Les mer
Faglig

Prosjektvettreglene

Du kjenner sikkert allerede til fjellvettreglene som hjelper folk med å ferdes trygt og aktsomt i fjellet. Fjellvettreglene bidrar til at det som i utgangspunktet var planlagt som en hyggelig tur faktisk blir en fin opplevelse. Turer og prosjekter har mye til felles. Begge har et mål, en leder, en mengde ressurser og en tidsbegrensning.

Les mer
Faglig

Mellomlederens rolle i AgileSHIFT®

Som en buffer mellom toppledelsen og resten av virksomheten finner vi mellomledelsen. En av de viktigste jobbene til de som innehar denne posisjonen, er å klare å få virksomheten med på strategiene som toppledelsen utarbeider.

Les mer
Faglig

Øk utbytte av læring – del 2

Hva hindrer deg fra å ta i bruk det du har lært?

Ofte er det ting som hindrer oss fra å ta i bruk det vi har lært på kurs og utviklingsprogram når vi er tilbake på jobb. Slike hindringer står ikke bare i veien for vår personlige…

Les mer