PRINCE2

Hva er forskjellen på PRINCE2® og PMP® sertifiseringene?

PRINCE2® og PMP® er globalt de mest anerkjente prosjektfaglige sertifiseringene. I denne artikkelen får du svar på hva som er forskjellen mellom de to, slik at du kan velge den sertifiseringen som passer for deg. Du vil også lære at den ene ikke trenger å utelukke den andre.

Hva er forskjellen på PRINCE2® og PMP® sertifiseringene?

1. Hva betyr begrepene PMP® og PRINCE2®?

 • PRINCE2® er en forkortelse for PRojects IN Controlled Environments.
 • PMP® er en forkortelse for Project Management Professional.

 2. Hvem står bak disse sertifiseringene?

 • PRINCE2® eies av AXELOS, en britisk organisasjon (initiert av den britiske regjeringen) som ble etablert i 2013 for å lede, utvikle og forvalte en global beste praksis portefølje innen prosjektfaget.
 • PMP® tilbys av Project Management Institute (PMI), en amerikansk interesseorganisasjon for prosjektarbeid som ble etablert på slutten av 60-tallet.

3. Hva er PRINCE2®?

PRINCE2® er en strukturert prosjektledelsesmetode. Metoden kan brukes for å lede et prosjekt fra behov til realisert gevinst. Her får du en beste praksis oppskrift innen prosjektfaget, basert på erfaringer fra tusener av prosjekter og med bidrag fra utallige prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, akademikere, trenere og konsulenter. Metoden beskrives grundig i manualen «Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2®». I 2017 lanserte Axelos sin hittil nyeste versjon av PRINCE2® (versjon 7). I 2018 kom den norske versjonen av PRINCE2®-manualen og tilhørende Foundation- og Practitioner-eksamener. Les vår artikkel om PRINCE2® metoden

4. Hva er PMP®?

PMP® er en sertifisering der kunnskapen baserer seg på innholdet i «A Guide to the Project Management Body of Knowledge», mer kjent som PMBOK® Guide . Nåværende versjon (6. utgave) ble utgitt i 2017. Som pensumbokens tittel indikerer er dette en kunnskapssamling som dekker det brede spekteret av prosjektledelseskompetanse. Her blir du kjent med 10 kunnskapsområder; blant annet tid, omfang, kost, kvalitet, usikkerhet, anskaffelser, organisering og interessenter. For hvert område møter du definerte prosesser med teknikker og verktøy som prosjektlederne bør ta i bruk for å styre sine prosjekter. De 10 kunnskapsområdene utgjør ingrediensene i et prosjekt.

5. Kan disse to sertifiseringene kombineres, eller konkurrerer de?

Sertifiseringene PRINCE2® og PMP® konkurrerer ikke, men er tvert imot komplementære.

PMP eller PRINCE2 Holte Academy 2
 • PRINCE2® er en metode som viser HVEM i prosjektledelsen som bør gjøre HVA og NÅR dette bør gjøres.
 • PMBOK® Guide forteller mer detaljert om HVORDAN dette bør gjøres.

Har du begge sertifiseringene vil du ha et solid grunnlag for å mestre alle deler av prosjektarbeidet, fra planlegging og styring av prosjektet ned til bruk av detaljerte verktøy og teknikker.

6. Hva kreves for å bli sertifisert?

PRINCE2®-SERTIFISERING
PRINCE2® har to nivåer for sertifisering:

For å bli PRINCE2® Foundation-sertifisert er det ingen krav til verken forkunnskaper, år med prosjekterfaring eller antall timer på kurs. (Det eneste du må gjøre er å bestå eksamen).

Neste steg er eventuelt en PRINCE2® Practitioner-sertifisering. Da kreves det at du har bestått PRINCE2® Foundation-eksamen. I denne artikkelen har vi hovedfokus på PRINCE2® Foundation.

PMP®-SERTIFISERING
PMP® har to nivåer for sertifisering:

 • CAPM® (Certified Associate Project Manager)
 • PMP® (Project Management Professional)

(I denne artikkelen har vi hovedfokus på PMP®-sertifiseringen).

Det stilles krav til utdanning og relevant erfaring for å bli PMP®-sertifisert. Kravet er avhengig av hvilken formell utdanning du har fra tidligere:

 1. Har du en bachelorgrad eller høyere utdanning er kravene minimum 4.500 timer med prosjektledelse eller eierstyring av prosjekter, og 35 timer med kurs eller utdanning i prosjektledelse.
 2. Har du generell studiekompetanse fra videregående skole er kravene minimum 7.500 timer med prosjektledelse eller eierstyring av prosjekter, og 35 timer med kurs eller utdanning i prosjektledelse.

Les også: Veien til PMP tittel – søknadsprossesen trinn for trinn

7. Hva er forskjellen på selve sertifiseringseksamenen?

 • PMP®-sertifiseringseksamen varer i fire timer. I løpet av disse timene skal du svare på 200 multiple choice spørsmål der hvert spørsmål har fire alternativer hvorav ett er det riktige. Det vil si at du har 1,2 minutter per spørsmål. Pensumboken er hovedsakelig «A Guide to the Project Management Body of Knowledge», mer kjent som PMBOK® Guide, men det finnes også forskjellig støttelitteratur som er anbefalt å lese, for eksempel Rita Mulcahy’s PMP®Exam Prep – Rita’s Course in a Book® for Passing the PMP Exam/8th Edition.
 • PRINCE2® Foundation-sertifiseringseksamen varer i én time. I løpet av denne timen skal du svare på 60 multiple choice spørsmål der hvert spørsmål har fire alternativer hvorav ett er det riktige. For å få bestått må du ha minst 55 % riktige svar. Pensumboken heter «Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2®».

8. Hvilken av de to sertifiseringene er mest anerkjent?

På verdensbasis øker antall sertifiseringer for både PRINCE2® og PMP®. I Europa er PRINCE2® metoden er mest brukt, men varierer også litt fra bransje til bransje.

PRINCE2 og PMP eksamen Holte Academy

Historisk sett har PMP®-sertifiseringen vært mest kjent og mest utbredt i Norge. PMP har i stor grad vært benyttet innfor olje/gass-sektoren og også innenfor bygg/anlegg.  PMP®-sertifiseringen stiller høye krav til både flere års prosjekterfaring og flere dager med kurs/utdanning. I tillegg er sertifiseringseksamen krevende slik at du må beregne stor innsats, kanskje opp mot 80-100 timer, på å lese og tilegne deg pensum.  For noen år tilbake kunne man se at det i stillingsannonser for prosjektledere ble stilt krav om PMP®- sertifisering. I nyere stillingsannonser er dette kravet i stor grad endret til PRINCE2®.

I dag er det flere som har en PRINCE2®-sertifisering enn PMP®-sertifisering i Norge. Dette kan selvsagt ha bakgrunn i at det ikke stilles noen krav for å bli PRINCE2®-sertifisert, mens en annen forklaring er også at PRINCE2® er en metode som er mer anvendbar og relativt enkel å tilpasse for praktisk bruk i egen virksomhet eller prosjekt. I tillegg har PRINCE2® pensumboken fått en norsk oversettelse, og er brukt som grunnlag for Digdirs (Digitaliseringsdirektoratet)prosjektmodell «Prosjektveiviseren» (som er anbefalt prosjektmodell for offentlige IKT prosjekter). Denne er tilpasset norske forhold og har gjennomgått flere forbedringer fra det originale utgangspunktet. PRINCE2® oppleves av mange som en mer praktisk rettet sertifisering og har dermed fått høy anseelse i kraft av det. PRINCE2® omfavnes i stor grad av både offentlig og privat sektor.

9. Hvilken sertifisering er riktig for deg?

Hvilken sertifisering som er riktig for deg avhenger av flere forhold:

 • Har du allerede kurs eller utdanning i prosjektledelse og ønsker mer detaljert kunnskap om verktøy og teknikker i prosjektfaget? Da vil en PMP®-sertifisering være fordelaktig for deg. Kunnskapen som er grunnlaget for denne sertifiseringen er på et detaljnivå som ikke dekkes av innholdet i PRINCE2®-pensumet.
 • Benyttes det PRINCE2® som prosjektmetode, eller en tilpasset versjon, der du jobber? Da vil PRINCE2® være anbefalt.
 • Jobber du i offentlig sektor? Da anbefaler vi en PRINCE2®-sertifisering.  Start gjerne med å gjøre deg kjent med PROSJEKTVEIVISEREN, som er en felles prosjektmodell for offentlige sektor. Denne prosjektmodellen bygger på PRINCE2®.

10. Hvilke gevinster gir en sertifisering?

I tillegg til den åpenbare gevinsten som kommer fra å beherske en standard eller metode, basert på kunnskapen du har tilegnet deg, vil det være flere fordeler med å ta en prosjektsertifisering.

PMP Holte Academy

For virksomheten:

 • Virksomheten du er en del av får tilgang på verdifull kunnskap i form av internasjonalt anerkjent «beste praksis» basert på bidrag fra flere tusen organisasjoner, prosjekter og personer.
 • Gjennom bruk av kunnskapen du tilegner deg gjennom et kurs får virksomheten du er en del av et felles språk og rammeverk som kan brukes på alle prosjekter.
 • På lengre sikt vil det også være mulig å lære fra erfaringen man har gjort seg, ved bruk av en anerkjent standard og/eller metode, og kunne sammenligne prosjekter og på den måten jobbe strukturert med forbedringer i prosjektene.


For deg som enkeltperson:

 • Personlig vil du oppleve en større trygghet i din rolle i et prosjekt når du har fått kunnskap gjennom kurs og har bevist denne gjennom en bestått eksamen.
 • Ved bestått eksamen får du bevis på at du har kunnskap om prosjektarbeid som er mer solid enn kun erfaring basert på egen eller andres prøving og feiling.
 • Dersom du ønsker å gjøre karriere innen prosjektfaget vil du i mange tilfeller stille sterkere med en sertifisering – eller begge (høyere lønn, stilling).

11. Hvor kan jeg ta kurs for å bli sertifisert?

Vi tilbyr kurs rettet både mot en PMP®-sertifisering og en PRINCE2®-sertifisering.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.