AgileSHIFT

Hva er AgileSHIFT®, og hvordan er det nyttig for min virksomhet?

Du har sikkert hørt eller lest om agile metoder og smidighet. Kanskje har du som mange tenkt at det bare er aktuelt for IT-bedrifter eller andre bedrifter som i stor grad holder på med utvikling av nye produkter og tjenester. Det er helt riktig at smidige metoder ofte gjør seg veldig godt i slike miljøer, men vi er overbevist om at alle virksomheter, og da hele virksomheten, kan vinne på å bli (mer) agile.

Verden er VUCA

Mot slutten av den kalde krigen ble termen VUCA introdusert i det amerikanske militæret. Forkortelsen står for volatile, uncertain, complex og ambiguous, og ble brukt for å beskrive den spente situasjonen i verden. På norsk snakker vi om en flyktig, usikker, kompleks og tvetydig situasjon – kort sagt en verden i hurtig endring. Etter hvert har dette uttrykket migrert til forretningsverdenen, og spesielt de siste årene har det fremstått som et passende rammeverk for å beskrive dagens uoversiktlige farvann og lederskapet som må til for å navigere det.

Se isfjellet i tide

Ofte kommer endringer for raskt på de store og stabile selskapene, de som har funnet sitt spor og opplever suksess med det. Nokia er et eksempel på at det ikke bare er negative endringer som kan være problematiske. Selskapet hadde en enorm vekst rundt 2000-tallet, og de så tidlig – kanskje for tidlig? – for seg spennende nye muligheter, for eksempel tingenes internett. Sett utenfra lå alt til rette for videre suksess, men den hurtige veksten hadde gjort at de ikke klarte å holde innovasjonstakten oppe. Dermed havnet de raskt bakpå da smarttelefonene begynte å ta over markedet i 2010. De hadde ikke klart å tilpasse seg endringene, selv om Nokia solgte over 10 ganger flere mobiltelefoner globalt som sin «daglige drift».

Selv om ledelsen i Nokia forsøkte å være smidige gjennom å endre strategi og reorganisere, har flere i ettertid påpekt at de ikke hadde med seg hele virksomheten på disse omveltningene – noe som førte til interne gnisninger. Nokia så rett og slett «isfjellet» komme, men klarte ikke å styre unna.

AgileSHIFT® er for hele virksomheten

AgileSHIFT® er ikke en ny smidig metode à la scrum og kanban, men en veiledning for hele virksomheten. AgileSHIFT® kommer fra AXELOS, som står bak flere globale beste praksis metoder –  PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, ITIL®, MSP® og MoP® med flere.

Det handler om hvordan man kan legge til rette for en mer helhetlig bruk av smidige prosesser og skape en kultur for endring, slik at virksomheten raskere og bedre kan tilpasse seg uunngåelige endringer i markedet og hos kunder. Og – ikke minst – slik at man kan unngå interne gnisninger som de man så hos Nokia.

Etabler et smidig tankesett på tvers i virksomheten

Mange selskaper ønsker å jobbe mer smidig. Det som da ofte skjer, er at de innfører en smidig arbeidsform for teamet som driver med utvikling, mens resten av selskapet fortsetter som før. Dette kan bidra til å skape avstand mellom utviklingsteamet og de andre delene av selskapet, fordi sistnevnte kanskje ikke skjønner hvorfor denne endringen har skjedd, eller hva som er fordelene med smidighet. Det agile utviklingsteamet, på sin side, må jo fremdeles samarbeide med resten av selskapet, for eksempel gjennom HR, økonomiavdelingen og markedsavdelingen, og kan blir frustrerte fordi de andre ikke klarer å støtte opp om den smidige arbeidsmetoden.

Det er dette problemet vi forsøker å løse med AgileSHIFT®, som er utviklet for å brukes av alle i virksomheten, uavhengig av rolle, funksjon eller stilling. Når hele virksomheten forstår hvilke fordeler det gir å jobbe smidig, blir samarbeidet langt bedre, og avdelinger som ikke selv bruker en agil arbeidsmetode kan enklere møte behovene til de som gjør det.

AgileSHIFT® passer ikke bare for virksomheter hvor noen avdelinger eller team har innført smidige metoder allerede, men også for virksomheter hvor man aldri har vært borti smidige metoder før.

Kjennetegn på en smidig virksomhet

Det er spesielt fem verdier som kjennetegner en smidig virksomhet: åpenhet, samarbeid, god kommunikasjon, selvorganisering og utforsking. Dette er verdier som alle i hele selskapet kan ta til seg og forsøke å jobbe etter. Dette går under «SHIFT»-delen, og det handler videre om å fjerne hindringer og bygge tillit, slik at folk kan jobbe smidig. Når dette gjøres koordinert i hele virksomheten, får man til en større verdiskapning.

Legg til rette for å kunne justere kursen underveis

Under den «agile» delen finner vi det rent praktiske, hvor man konsentrerer seg om iterativ fremdrift og korte, presise steg. Når man korter ned syklusene, minimerer man risikoen, og det blir enklere å justere kursen underveis, for virksomhetsendring er ikke lenger noe som kan planlegges i kontrollerte faser lang tid i forveien. Herunder kommer også den agile arbeidsmåten. Selv om ikke alle i virksomheten skal bruke en slik arbeidsmetode, vil de ha stor nytte av å kjenne til hva det går ut på. Kort sagt arbeider man agilt når man konsentrerer seg om produktet, ikke produksjonsprosessen; når man tilpasser seg endringer heller enn å følge en fastlagt plan; og når man deler opp arbeidet i kortere faser, der målet er at man så snart som mulig har et ferdig produkt som man kan presentere til kunden. Det er disse korte, iterative fasene som kalles sprinter.

Dette kan Holte Academy tilby

I Holte Academy er vi svært bevisste på at ny teknologi og IT er noe av det som i størst grad kommer til å påvirke virksomheter og drive den hurtige endringen vi ser rundt oss nå. Når vi holder kurs for enkeltpersoner og bedrifter, ser vi på hvordan disse to faktorene kommer til å prege fremtiden, samt på hvordan nye aktører kan forstyrre eksisterende aktører ved å utnytte de tomrommene som oppstår når de etablerte ikke greier å tilpasse seg den nye realiteten.

AgileSHIFT® passer for virksomheter av alle størrelser. Holte Academy tilbyr kurs til ledere og ansatte som er involvert i virksomhetsutvikling (sertifiseringskurs), samt bedriftsinterne workshops der vi viser hvordan AgileSHIFT® kan brukes.

Sertifiseringskurs

Vi arrangerer sertifiseringskurset AgileSHIFT®

  • Dette er et 2 dagers klasseromskurs (gjennomføres eventuelt digitalt med live undervisning), og det er ingen krav om forkunnskaper for å delta og bli sertifisert.
  • Kurset passer for deg som jobber med virksomhetsutvikling og endringer på strategisk nivå, enten du er leder, konsulent eller ansatt.


Mer informasjon

Du kan også lese om AgileSHIFT® på AXELOS sine sider

Les også artikkelen vår: Mellomlederens rolle i AgileSHIFT®

 

AgileSHIFT® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.