AgileSHIFT®

Skap en smidig virksomhetskultur med AgileSHIFT®. Todagers sertifiseringskurs rettet mot ledere og ansatte som er involvert i virksomhetsutvikling.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder

Om kurset

Dette kurset er spesielt egnet for deg som er opptatt av hvordan man kan tilrettelegge for at et smidig tankesett utvikles på tvers av organisasjonen. Kurset vil gi deg en bedre forståelse for hvordan agile arbeidsmåter kan anvendes i praksis, sett fra et strategisk  perspektiv.

Virksomheter og organisasjoner blir stadig vekk satt under et økende forventningspress fra sine kunder og forbrukere om å fornye gammel praksis, samt levere nye og forbedrede tjenester. Ny teknologi medfører at ukjente konkurrenter fort kan skape seg et konkurransefortrinn i eksisterende markeder. Tradisjonelle prosesser og arbeidskulturer er ikke alltid egnet til å respondere rask nok til endring, enten det gjelder å utnytte muligheter eller håndtere uventede trusler.

AgileSHIFT® er den nyeste beste praksis-metoden fra AXELOS, som er organisasjonen bak PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MoP® og MSP®.

AgileSHIFT® representerer en videreutvikling av de programledelses- og porteføljestyringsmetoder som allerede er godt egnet som agile arbeidsformer. Det unike ved AgileSHIFT® er at det går nærmere inn på hvordan virksomheten tilpasses, og hvordan en kultur for endring må skapes, for å legge bedre til rette for en mer helhetlig bruk av smidige teknikker. Endring krever en større tilpasning gjennom hele virksomheten både fra topp til bunn og motsatt. Dette omfatter mye mer enn bare IT!

Læringsutbytte

På dette todagerskurset får du innblikk i hvorfor virksomheter må tilpasse sin tilnærming til strategi for å overleve i en verden i hyppig endring, og hvordan AgileSHIFT® sine metoder og prinsipper kan gi støtte i dette arbeidet.

AgileSHIFT® er en holistisk tilnærming til hvordan virksomheter lettere kan få til en effektiv og åpen samhandling på tvers av avdelinger, leveranseområder og endringsinitiativer. Den inneholder både prinsipper, praktiske råd og verktøy til innføring av endringer både i team og på tvers av organisasjonen.

Målgruppe

 • Kurset passer for deg som jobber med virksomhetsutvikling og endringer på strategisk nivå, enten du er toppleder, linjeleder, konsulent, medarbeider eller prosjektleder.
 • Kurset er rettet mot alle som har en interesse av at leveranseteam og støttefunksjoner klarer å samarbeide effektivt og smidig.

 

Innhold i kurset

På kurset ser vi nærmere på:

Hvordan skape en smidig virksomhetskultur:

 • Hvordan ny teknologi- og informasjonsdrevet endring vil prege fremtiden
 • Økt sannsynlighet for at nye innovasjoner vil forstyrre eksisterende aktører
 • Virksomhetsendring kan ikke lenger planlegges i styrte og kontrollerte faser, men må i stedet implementeres i sammenheng med verdiskaping i daglig drift

Hvordan gjennomføre AgileSHIFT®

 • Bærekraftig endring krever nye måter å tenke og jobbe på
 • AgileSHIFT®-rammeverket med prinsipper og praksis

AgileSHIFT® sin tilnærming til leveranser

 • Hvilke nøkkelroller er viktige for å skape en smidig kultur i virksomheten
 • Hva innebærer det å være et smidig AgileSHIFT®-team
 • AgileSHIFT® arbeidsflyt, visjon og iterative arbeidsmåte

 

Kursdetaljer og forberedelser

 • Kurset går over 2 dager og avsluttes med eksamen på slutten av dag 2.
 • Kursmateriell på engelsk.
 • Undervisningen foregår på engelsk

 

Kursholder Richard Thursfield holder kurset på engelsk, men snakker også flytende norsk slik at diskusjoner og gruppearbeid kan foregå på norsk hvis ønskelig.

Kurset gjennomføres som bedriftsinternt kurs, i klasserom (hos oss eller kunde), eller som webinar.


Pensum

Kurset følger pensumboken «A guide to AgileSHIFT» fra AXELOS. Denne er ikke inkludert i kursprisen og ved påmelding til kurset får du informasjon om hvordan du enkelt bestiller denne og får den levert der du ønsker. (Boken koster p.t. 375,-).

Eksamen

Kort om eksamen:

 • 60 minutter
 • 33 multiple choice-spørsmål
 • Minst 20 riktig svar (60%) = bestått sertifisering
 • Hjelpemidler er ikke tillatt

 

Ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurset. Selv om det ikke er spesifikke krav til forberedelser eller forkunnskap om agile metoder for å delta, vil det være en stor fordel om du har en interesse for, og kjennskap til, agile tematikk.

Vi tilbyr også dette kurset som online-sertifiseringspakke som et alternativ til bedriftsinternt kurs.

Mer informasjon

Her er 2 artikler vi har skrevet om AgileHIFT®:

Hva er AgileSHIFT, og hvordan er det viktig for min virksomhet?

Mellomlederens rolle i AgileSHIFT

Kursholder

Richard Thursfield 2 WEB

Richard Thursfield

Samarbeidspartner I Rådgiver og kursholder

(+47) 91674011

Richard er vår samarbeidspartner gjennom flere år, og en erfaren konsulent og kursholder med en genuin lidenskap for å hjelpe kundene sine med å ta smarte valg og oppnå økt verdi i sine endringsinitiativer. Han er en kompetent og kvalitetsbevisst kursholder som kobler teori til praktiske eksempler og referer til egne erfaringer fra operativ prosjekthverdag. Hans faglige bakgrunn kommer fra å lede organisasjonsutviklingsinitiativer både i offentlig og privat sektor. Richard bidrar til at ting skjer i praksis og mener at suksess ofte er et direkte resultat av å velge å gjøre de riktige tingene basert på kontinuerlig læring og refleksjon over direkte erfaring. Richard er akkreditert MSP® trener og Advanced Practitioner. I tillegg er han akkreditert PRINCE2® og PRINCE Agile® trener. Han har også sertifiseringene Management of Portfolios (MoP®), Managing Benefits™, AgileSHIFT® og Change Management (APMG).

AgileSHIFT® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.