Faglig

Hva er Lean og hvilke gevinster kan det gi?

Har du hørt om Lean, men er usikker på hva det er og hvorfor det har blitt så populært? Eller er begrepet helt nytt for deg? I denne artikkelen gir vi deg en introduksjon til Lean-metodikken og innblikk i gevinster Lean kan føre med seg.

Lean er en organisasjonsfilosofi som fokuserer på å eliminere overflødige aktiviteter og øke effektiviteten i en bedrift, og har fokus på kontinuerlig forbedring. Dette oppnås gjennom en systematisk tilnærming til å identifisere og eliminere sløsing, og ved å stadig forbedre arbeidsprosesser. Målet med Lean er å skape mest mulig verdi for kunden ved å bruke færrest mulig ressurser.

Noen forbinder kanskje først og fremst Lean med industri og produksjonsmetoder, men kjernen i Lean er prosesstankegang og prosessforbedring. Ved å implementere et Lean-tankesett og ta i bruk Lean-prinsipper kan man oppnå store gevinster, i alle bransjer og type firma. Med Lean kan virksomheten gjøre store økonomiske besparelser og få konkurransefortrinn!

Med utspring fra Toyota

Lean er en videreutvikling av Toyota Production System (TPS), som ble utviklet av Toyota-fabrikkene i Japan på 1950- og 60-tallet. Toyota begynte å bruke TPS-produksjonsmetoden for å øke effektiviteten og redusere sløsing i produksjonsprosessen. Formålet var å lage høykvalitetsprodukter raskt og på en kostnadseffektiv måte, som en reaksjon på den voksende konkurransen fra Vesten. 

TPS var en revolusjonerende produksjonsmetode som ble kjent for sin effektivitet og kvalitet. Lean bygger videre på TPS, og har blitt tilpasset til en rekke ulike industrier og sektorer. I dag finner vi Lean overalt, i det private, offentlige, varer, tjenester og produksjon. 

Kunden i fokus

En sentral del av Lean-filosofien er å fokusere på kundens behov og ønsker. Dette kan gjøres ved å involvere kunden i utviklingen av produkter og tjenester, og ved å kontinuerlig samle inn og analysere kundefeedback. På denne måten kan virksomheten sikre at de tilbyr produkter og tjenester som faktisk oppfyller kundens behov.

MicrosoftTeams image 9

Figur: Verdikjeden

Verdikjeden, som er vist i figuren ovenfor, er en oversikt over alle trinnene i produksjonsprosessen, fra innhenting av råvarer til levering av ferdige produkter til kunden. Ved å analysere hvert trinn i verdikjeden, kan virksomheten identifisere områder som kan forbedres eller elimineres helt, for å øke effektiviteten. Gjennom en systematisk tilnærming til å identifisere og eliminere sløsing, kan virksomheten øke sin effektivitet og redusere sine kostnader.  

Lean tvinger oss til å se på våre arbeidsprosesser og vurdere om disse er verdiskapende for kunden. Kunden i dette tilfellet kan være en bruker, en betalende kundedin kollega eller en interessent. Tanken er at alle ansatte har en verdi for virksomheten, og at ineffektive prosesser vil bety en økonomisk utgift for virksomheten, som kunne vært unngått. Når vi jobber med Lean, evi nødt til å stille oss spørsmålene: Tilfører det vi gjør nå en verdi? Er det jeg gjør nå nødvendig?

Se våre Lean-kurs her

Å fjerne flaskehalsene i arbeidshverdagen 

Lean består av en rekke konkrete verktøy for å kvitte seg med de ikke-verdiskapende aktivitetene, såkalte flaskehalser eller hindringer 

I Lean-verden er all venting definert som sløsing. Bruker du mye tid på å vente på avklaring fra andre, lete etter riktig informasjon eller vente på at andre skal fullføre sin del av arbeidet? Å bli bevisst hva som er sløsing og hva som er verdiskapende aktivitet, er svært nyttig for en virksomhet. Lean handler om å skape en kultur som ønsker å forbedre seg, og som ser hva som gir verdi og hva som bør forbedres!

MicrosoftTeams image 10
Figur: Lean – Fra A til B uten hindringer

Hvem passer Lean for? 

Alle virksomheter har nytte av å lære seg Lean og ta det aktivt i bruk. Å være bevisst på hvordan dårlige arbeidsprosesser og sløsing gir direkte utgifter for virksomheten, kan gi store konkurransefortrinn.   

Flere studier viser at den økonomiske utgiften en bedrift har som følge av sløsing og ineffektive prosesser, kan være hele 25-35% av bedriftens omsetning. Dette er unødvendige kvalitetskostnader, som i stor grad kan reduseres med forbedrede prosesser. Her er det mye å hente for mange bedrifter!

Gevinster

Å lykkes med Lean er en stegvis prosess. Fokuset på kontinuerlig forbedring gjør at man hele tiden leter etter smartere måter å utføre oppgavene på, og søker å oppnå enda bedre prosesser – med optimal flyt og uten sløsing og flaskehalser. Virksomheter som har tatt Lean i bruk og lykkes, har oppnådd gevinster som:

 1. Økt lønnsomhet
  Lean har gitt positivt utslag på bunnlinjen; Med innføring av Lean har kostnader blitt redusert, produktiviteten har økt og kvaliteten har blitt bedre. Et viktig fundament har vært kulturen for kontinuerlig forbedring – med kundens behov i fokus og involvering av alle medarbeidere i forbedringsarbeidet. Resultatet av disse tingene er økt lønnsomhet for virksomheten.
 2. Raskere leveringstid til kunde
  Ulike Lean-verktøy støtter medarbeiderne i mer effektiv utførelse av oppgaver, slik at redusert leveringstid til kunde kan oppnås, og med økt kvalitet i leveransene. Et fundament for mer fornøyde kunder!
 3. Bedre prosesser
  Når arbeidsprosessene i virksomheten blir både mer stabile og effektive, blir driften mer stabil. Medarbeidere opplever bedre flyt i sitt arbeide og det blir mindre brannslukking. Med gode og definerte prosesser vil det også være lettere for andre å overta arbeidsoppgaver, for eksempel ved sykdom og fravær.
 4. Redusert sykefravær
  Med en god bedriftskultur som bygger på trygghet, åpenhet og medvirkning, blir medarbeidere mer motiverte og trivselen øker. Dette kan igjen være en driver til å redusert sykefravær.

Hvorfor bør du ta en Lean-sertifisering? 

 • En Lean-sertifisering viser at du har kunnskap og ferdigheter innen Lean-filosofien og -verktøyene, noe som kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. 
 • Kunnskapen hjelper deg med å identifisere områder for forbedringer i virksomheten din, noe som kan øke effektiviteten og lønnsomheten. 
 • Sertifiseringen kan bidra til å styrke båndet mellom ledelse og medarbeidere, noe som kan øke motivasjonen og jobbtilfredsheten. 
 • En Lean-sertifisering kan gi deg verktøy og metoder for å implementere endringer på en effektiv måte, noe som kan bidra til å øke konkurranseevnen til virksomheten din. 
 • En Lean-sertifisering kan være en god måte å utvikle deg selv på (Lean-filiosofien er overførbar til flere områder), og å øke din egen kompetanse innenfor et viktig og aktuelt område. 

Hvordan skal vi lykkes med Lean i vår virksomhet? 

Det er mange faktorer som kan bidra til å lykkes med å implementere Lean i en organisasjon. Noen viktige ting å huske på er: 

 1. Identifisér kundens behov og ønsker, og fokusér på å levere verdi for kunden.
 2. Skap en kultur for forbedring og endring, og involver alle ansatte i arbeidet med å forbedre prosessene.
 3. Det må oppmuntres til å stille spørsmål og utfordre eksisterende måter å gjøre ting på, og legg til rette for læring og utvikling.
 4. Mål og målsetninger bør være tydelige, og det bør være en plan for hvordan de skal nås. Bruk Lean-verktøy og -metoder på en strukturert måte, og følg opp og mål resultatene for å sikre at forbedringene faktisk blir gjennomført. 

Ved å følge disse rådene, kan din organisasjon bli bedre i stand til å lykkes med Lean-implementeringen og oppnå de gevinstene som dette kan gi. 

Hvilket kurs bør jeg velge? 

Gult belte – sertifisering er første steg i vårt sertifiseringsprogram, og gir deg grunnleggende kunnskap om Lean, inkludert språk og begreper. Gjennom to kursdager vil du lære verktøy og metoder som du kan bruke direkte på din arbeidsplass for å bidra til kontinuerlig forbedring. Du vil også motta et anerkjent kompetansebevis, som er gyldig internasjonalt, etter å ha bestått en ferdighetstest som avlegges nettbasert. 

Grønt belte- sertifisering er neste steg i vårt sertifiseringsprogram, og gir deg en dypere innsikt i Lean og kjerneelementene som kreves for å implementere Lean i din virksomhet. Gjennom to kursdager vil du lære å designe og lede Lean-prosjekter, samt håndtere endringsledelse og endringsmotstand. Du vil også motta et anerkjent kompetansebevis, som gir deg muligheten til å bygge videre mot sort belte. 

Sort belte-sertifisering er det høyeste nivået i vårt sertifiseringsprogram. Det er basert på at du har fullført Gult Belte og Grønt Belte sertifisering, noe som gir deg en bredere og dypere forståelse for mangfoldet i Lean. Kurset gir deg inspirasjon og evne til å gjøre trygge Lean valg som gjør din virksomhet til «en bedre versjon av seg selv». Du vil også få faglig trygghet til å designe og lede Lean-prosesser effektivt i egen virksomhet. Din arbeidsgiver vil vurdere deg som en naturlig sentral ressurs i strategiske forbedringsprosjekter. Kurset går over 2 moduler (fire+tre dager). Sertifikatene våre er internasjonalt anerkjente som bevis på Lean-kompetanse. Når du består eksamen, vil du umiddelbart få utstedt Lean-sertifikatet. Med denne sertifiseringen kan du ta i bruk tittelen Lean Manager.

Se våre Lean-kurs her