PRINCE2

PRINCE2® eller PRINCE2 Agile® – hvilken sertifisering skal jeg velge? 

Ønsker du å øke din prosjektmodenhet med en markedsledende sertifisering, men er usikker på hvilken du skal velge? For mange står valget mellom PRINCE2® og PRINCE2 Agile®. I denne artikkelen forklarer vi forskjeller og likheter. 

Kort om PRINCE2® 

PRINCE2® er en prosessbasert prosjektmetode som bidrar til kontroll og styring i planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter. Metoden består hovedsakelig av syv prinsipper, syv temaer og syv prosesser.  

Prinsipper

Prinsippene utgjør metodens «ryggrad» og setter rammene for beste praksis-prosjektledelse. Oppsummert kan man si at prinsippene tilrettelegger for at prosjektet: 

  • Grunngir hvorfor prosjektet igangsettes ved å tydeliggjøre forventede gevinster 
  • Bygger på tidligere prosjekterfaringer, både vellykkede og ikke-vellykkede 
  • Etablerer en prosjektorganisasjon med definerte roller og ansvar 
  • Styres i kontrollerbare faser med tilhørende faseaktiviteter 
  • Har tydelig ansvarsfordeling mellom prosjektleder og prosjekteier 
  • Fokuserer på kvaliteten i sine prosjektleveranser 
  • Tilpasses konteksten prosjektet opererer i, herunder bransjenormer, kultur, prosjektmodenhet m.m. 

Tema

Temaene kan betraktes som kunnskapsområder som prosjektlederen må kjenne til for å kunne styre prosjektet. Temaene omhandler blant annet hvordan etablere en prosjektbegrunnelse, hvem som skal gjøre det og når; hvordan sette sammen en prosjektorganisasjon og hvilke roller som skal med; prosjektets metode for å oppnå ønsket kvalitet på sine leveranser; planleggingsteknikker; strategi for håndtering av usikkerhet; fremgangsmåte for endringshåndtering; rapporteringsrutiner og -prosesser. 

Prosesser

En prosess er en strukturert serie med aktiviteter som er satt sammen for å oppnå et definert mål. Hver prosess omgjør inputs til ønsket resultat. De syv prosessene i PRINCE2® inneholder hvert sitt sett med aktiviteter som kreves for å styre, lede og levere et prosjekt på en vellykket måte. Prosessene utgjør metodens fremgangsmåte, altså hvilke aktiviteter som skal utføres, i hvilken rekkefølge, når og av hvem.  

PRINCE2 Foundation – klasseromskurs

PRINCE2 Foundation – e-læringskurs

Kort om PRINCE2 Agile® 

PRINCE2®-metoden er i utgangspunktet fleksibel nok til å romme smidige (agile) metoder. Likevel, med fremveksten av smidig prosjektstyring kom behovet for å bygge bro mellom smidig og etablerte beste praksiser, slik som PRINCE2® 

Mange jobber etter PRINCE2®, Prosjektveiviseren eller lignende prosjektmetoder og lurer på hvordan dette passer med PRINCE2®. PRINCE2 Agile® svarer på dette. PRINCE2 Agile® smelter sammen kontroll og styring fra PRINCE2® med smidige konsept og teknikker slik som Scrum, Kanban og Lean Start-up. Resultatet er en prosjektmetode som egner seg for små og store prosjekter som opererer i en smidig kontekst. Dette er typisk for, men ikke begrenset til, programvareutvikling.  

I PRINCE2 Agile® møter du alt som ligger i PRINCE2®, samt en forståelse av hvordan prinsippene, temaene og prosessene kan tilpasses og benyttes i en smidig kontekst, eksempelvis ved bruk av tidsdefinerte sprinter og roller som Scrum Master og Product Owner.

PRINCE2 Agile Foundation – klasseromskurs

 

PRINCE2 Agile Foundation e-læringskurs

Så hvilken bør du velge? 

PRINCE2® Foundation og PRINCE2 Agile® Foundation stiller ikke krav til forkunnskaper, og de er ikke gjensidig utelukkende. Tvert imot, PRINCE2 Agile® rommer PRINCE2®-metoden, men også hvordan denne kan tilpasses et smidig prosjektmiljø der tradisjonell prosjektstyring av fossefallstypen ikke fungerer optimalt. Dermed får du 2-i-1 med PRINCE2 Agile®. For deg som har begrenset med prosjektfaglig kompetanse blir læringskurven riktignok brattere hvis du tar fatt på PRINCE2 Agile® uten kjennskap til PRINCE2®. Dette fordi begge metodene typisk undervises over tre dager, og Agile-metoden rommer mer innhold. 

Hvis prosjektet krever høy grad av struktur og kontroll, eksempelvis i form av stram planlegging fra start, bør du vurdere PRINCE2®. Hvis ditt prosjekt krever mer fleksibilitet og tilpasning underveis, i kontinuerlig tett dialog med bruker, bør du vurdere PRINCE2 Agile®.

Ønsker du å lære mer? 

Holte Academy tilbyr kurs og opplæring i både PRINCE2® og PRINCE2 Agile®. Begge metodene har to nivå: Foundation og Practitioner.

Her finner du kursene

Lyst til å vite litt mer før du bestemmer deg? Bli med på et gratis webinar!

Gratis webinar: Hva er PRINCE?

 

PRINCE2® and PRINCE2 Agile® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.