Faglig

Ofte stilte spørsmål rundt endring

Endring skjer i alle virksomheter hele tiden. Når de rundt deg opplever endringer pirrer det kanskje nysgjerrigheten din. Men hva skjer med deg når du selv opplever endring? Her er seks spørsmål som du sannsynligvis stiller deg når endringer blir annonsert, og 17 konkrete til tips hvordan du best kan forholde deg til endringer.

1. Hvorfor skjer endringen nå?

Du opplever kanskje at endringen skjer plutselig og overraskende, og du er sikker på at den er direkte rettet mot deg. Men sannsynligvis har endringen startet utenfor virksomheten for lenge siden. Eksterne forhold, som for eksempel digitalisering, starter gjerne måneder eller år før den når bedriften der du jobber. Ekstern påvirkning går sakte når du ikke er oppmerksom på den, men når forholdet påvirker din bedrift vil det ofte skje umiddelbart enten i form av at dere mister markedsandeler, at konkurrenter kan tilby lavere priser eller at effektiviseringskrav påvirker hvordan dere organiserer arbeidet deres.

2. Hva er risikoen ved å ikke endre seg?

For en virksomhet er risikoen ved å ikke endre seg:

 • Færre oppdrag
 • Tap av markedsandeler
 • Tap av inntekter

For den enkelte ansatte er risikoen ved å ikke endre seg:

 • Mistrivsel i jobben
 • Færre utviklings- og karrieremuligheter
 • Lavere jobbsikkerhet på lang sikt

3. Hvorfor skjer endringen så plutselig?

Det er ikke alltid bedrifter deler all økonomisk informasjon eller snakker høyt om røde tall og resultater med de ansatte. Derfor, når endringen trengs, vil de ansatte bli overrasket over at dette skjer så plutselig. Linjeledelsen ønsker å få til endring så raskt som mulig. Samtidig er de ansatte ett steg bak og forsøker å forstå hvorfor endring er nødvendig og hvordan de vil bli påvirket av endringen. Dessverre for virksomheten har de ansatte som regel god tid når det kommer til å gjøre endringer. Dette er grobunn for en del friksjon og frustrasjon.

4. Hvis vi venter lenge nok vil endringen gå over?

Hvis endringen er utøst av økonomiske årsaker vil endringen skje enten du vil eller ikke. Det er ikke nødvendigvis et onde. Enhver ubehagelig endring kan også gi et mulighetsrom som er verdt å undersøke. Kanskje vil dere jobbe smartere med nye verktøy og rutiner som tross en smertefull endring gjør hverdagen bedre? Hvis endringen er så dramatisk at du mister jobben vil det kunne by på muligheten til å finne en tryggere jobb. Kanskje vil du få en bedre arbeidsdag med mindre stress, og arbeidsoppgaver som oppleves som mer meningsfulle og motiverende enn det de gjorde før.

5. Hva vil endringen innebære?

Hvilke endringer du møter i din virksomhet vil variere avhengig av hvor du jobber. Hvis endringene er små vil du kanskje ikke bli påvirket av alle punktene nedenfor, men dersom endringene er store vil du kanskje måtte tåle endring på flere punkter. Grovt sagt kan vi si at endringer i en virksomhet som regel betyr at du må:

 • Gjøre jobben på en ny måte
 • Lære deg å benytte nye systemer og verktøy
 • Forholde deg til nye rapporteringsrutiner
 • Omstille deg og forholde deg nye roller og nytt ansvar
 • Bli kjent med nye kolleger/ eventuelt miste kolleger
 • Selge / lage / levere nye produkter og tjenester

Når endringen er implementert vil hver person bli berørt ulikt. Til syvende og sist handler mye om din innstilling til endringen og hvordan du reagerer på den.

6. Hvordan kan jeg best forholde meg til endring?

Å stå i endring kan være tøft, men du er ikke et offer. I dagens endringslandskap er vi alle nødt til å endre oss og håndtere dette så godt vi kan. Det betyr at å tåle endring innebærer å ta et personlig valg. Beslutningen du tar, bevisst eller ubevisst, vil gi direkte innvirkning på hva du opplever.

Endring2 web

Tips til hvordan du best kan forholde deg til endring i tre stadier: FØR – UNDER- ETTER

FØR: Endringen er annonsert, men ennå ikke implementert.

1. Lær om endringen.
2. Spør hvordan du kan hjelpe.
3. Finn ut hvordan du best kan forberede deg på endringen.
4. Vær positiv.
5. Oppmuntre til konstruktive samtaler med kolleger.
6. Vær åpen og ærlig hvis du har noen tilbakemeldinger på endringen.
7. Vær lyttende og observerende hvis du trenger tid til å fordøye endringen som er annonsert. Det er en grei holdning i et tidlig endringsstadium.

UNDER: Endringsprosessen er i gang

1. Still spørsmål om fremtiden: hvordan vil dette se ut i et fremtidsscenario?
2. Spør hvordan endringen vil påvirke helt konkrete daglige oppgaver.
3. Bidra med innspill til løsning.
4. Kartlegg ditt eget ferdighetsnivå. Hvilke nye ting må du beherske når jobben er endret?
5. Vurder dine egne styrker og svakheter.
6. Benytt muligheten til å lære deg noe nytt, her har du muligheten til å utvikle egen kunnskap og bygge ny kompetanse.

ETTER: Endringen er implementert

1. Vær en aktiv bidragsyter for å løse barnesykdommene som kommer når det innføres en ny prosess eller et nytt verktøy.
2. Unngå å hente opp gamle arbeidsrutiner og trekke frem løsninger som baserer seg på «hva vi gjorde før».
3. Vær resultatorientert og hjelp virksomheten med å nå målene som var utgangspunktet for hele endringen.
4. Støtt kolleger og medarbeidere som trenger hjelp til å finne seg til rette i en ny arbeidshverdag.

Kilde: Artikkelen er inspirert av boken «Employee´s Survival Guide to change. The complete guide to surviving and thriving during organizational change” av Jeffrey M. Hiatt.
Hiatt er en av opphavsmennene til endringsmodellen ADKAR, Prosci.

Vil du lære mer om endringer og endringsinitiativer?

3-dagers kurs i Endringsledelse (ACMP) – Anbefalt kurs for deg som ønsker et dypere innblikk i ACMP standarden for endringsledelse. Kurset forbereder deg også for en mulig sertifisering i metoden.

1-dagskurs i Endringsledelse (tilbys bedriftsinternt) – fokuserer på hvordan du kan skape en endringsvillig kultur i din organisasjon.