Bedriftstilpasset opplæring

Våre kunder har unike utfordringer, og vi leverer skreddersydd kompetanseheving.

Vi har et sterkt fagmiljø med lang erfaring i å analysere bedrifters behov for prosjektkompetanse og utvikle kompetanseprogram. Vi skreddersyr både kurstilbud og prosjektmodeller slik at våre kunder får den kunnskap og struktur de trenger for å lykkes med sine prosjektutfordringer.

Holte Academy tilbyr et stort utvalg av prosjektledelseskurs, med eller uten sertifisering. For mer informasjon se  Våre kurs i prosjektledelse

Alle kurs som inngår i vår kursporteføljen kan gjennomføres bedriftsinternt i din bedrift. Våre standardkurs danner utgangspunktet for et eventuelt skreddersydd kompetanseprogram. Kursene består normalt av en forberedende del, samling i klasserom (1-3 dager) og noen timer implementeringsarbeid i etterkant. Omfang og innhold kan, hvis ønskelig, tilpasses virksomhetens behov. Dette innebærer at innhold i våre standardopplegg kan erstattes med utvalgt bedriftsspesifikk informasjon (f.eks. begrep, prosesser, maler, rolledefinisjon). Moduler kan kortes ned, utvides eller slås sammen, og det er fullt mulig å inkludere bedriftsinterne ressurser som gjesteforelesere.

Bedriftsinterne kurs kan på forespørsel gjennomføres i våre kurslokaler som ligger sentralt på Skøyen og med kort avstand til kollektiv transport.

Interessert i å høre hvordan vi kan tilpasse et opplegg i tråd med deres behov?
Eller kanskje usikker på hva dere faktisk har behov for? Vi er en god samtalepartner og rådgiver.

KONTAKT OSS 

Ønsker du hjelp til å velge riktig sertifisering?