scrum

Sprint planlegging og gjennomføring

Scrum er en smidig metodikk som fokuserer på iterativ (gjentakende) og inkrementell (stegvis) fremdrift for å levere verdifulle produktinkrementer. En av de mest kritiske fasene i Scrum er sprint planlegging og gjennomføring. I denne artikkelen gir vi deg en kort og detaljert oversikt over hvordan du planlegger og gjennomfører en sprint – fra å prioritere oppgaver i produktbacklogen til å levere ferdige produktinkrementer.

Ønsker du en rask innføring i Scrum først? Les artikkelen: Hva er Scrum og hvilke fordeler gir metodikken?

Sprint planlegging 

Sprint planlegging skjer i starten av hver sprint. Hele Scrum-teamet deltar i planleggingen for å definere hva som kan leveres i løpet av sprinten og hvordan arbeidet skal utføres. 

Teamet definerer sprintmålet, som gir et klart fokus for sprinten. Deretter velger de elementer fra produktbacklogen basert på prioritet og kapasitet, og planlegger hvordan de skal fullføre de valgte elementene. Det er viktig at elementene brytes ned i mindre oppgaver og estimeres for innsatsen de krever. 

For å sikre en vellykket sprint planlegging, bør dere definere et klart og oppnåelig sprintmål, ha et tett samarbeid mellom Product Owner (produkteier) og utviklingsteamet, og bryte ned arbeidet i detaljerte oppgaver. 

Gjennomføring av Sprint 

Når sprinten er planlagt, starter utviklingsteamet arbeidet med å fullføre de valgte elementene. Sprinten varer vanligvis i  én til fire uker, og i løpet av denne tiden jobber teamet med å levere et ferdig produktinkrement. 

Under sprinten holder teamet daglige Scrum-møter, også kjent som Daily Scrum, for å synkronisere aktiviteter og identifisere hindringer. I disse møtene deler teammedlemmene hva de gjorde i går, hva de planlegger å gjøre i dag, og eventuelle hindringer de står overfor. Dette hjelper teamet med å holde fokus og raskt løse problemer som kan oppstå. 

Det er viktig at Daily Scrum-møtene holdes korte, helst ikke mer enn 15 minutter, og fokuserte. Møtene bør også holdes stående for å oppmuntre til raske oppdateringer. 

Sprint Review 

Ved slutten av sprinten holdes en Sprint Review, hvor teamet demonstrerer de ferdige produktinkrementene til interessenter og innhenter tilbakemeldinger. Teamet viser frem det som er fullført i løpet av sprinten, og interessenter gir tilbakemeldinger som kan brukes til å justere produktbacklogen. 

Under Sprint Review er det viktig å engasjere interessenter med en interaktiv demonstrasjon av produktinkrementene og oppmuntre til tilbakemeldinger og diskusjon for å identifisere forbedringsområder. Tilbakemeldingene brukes til å oppdatere produktbacklogen og justere prioriteringer. 

Sprint Retrospective 

Sprinten avsluttes med en Sprint Retrospective, hvor teamet reflekterer over sprinten og identifiserer tiltak for å forbedre prosessene. Teamet diskuterer hva som gikk bra, hva som kunne vært bedre, og hva de kan gjøre annerledes i neste sprint. 

For å sikre en vellykket Sprint Retrospective bør dere skape en trygg atmosfære hvor alle kan dele sine tanker uten frykt, fokusere på konkrete tiltak for forbedring, og lage en handlingsplan for å implementere forbedringene i neste sprint. 

Gode prosesser bidrar til mer verdi

Gjennom effektiv sprint planlegging og -gjennomføring kan Scrum-teamet levere høyere verdi til kundene sine. Ved å følge beste praksis for sprint planlegging, Daily Scrum, Sprint Review og Sprint Retrospective, kan teamet kontinuerlig forbedre prosessene sine. 

Scrum Master I sertifiseringskurs   I    Scrum Product Owner I sertifiseringskurs