scrum

Slik fungerer Scrum-board

Et Scrum-board, – eller Scrum-tavle, er et sentralt verktøy i Scrum-metodikken som hjelper deg med å visualisere prosjektfremdriften. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva et Scrum-board er, de ulike komponentene – som Task board, Sprint backlog og Product backlog, og fordeler ved å bruke et Scrum-board. Du får også noen praktiske tips om hvordan du kan lage og vedlikeholde ditt eget Scrum-board. 

Hva er et Scrum-board? 

Et Scrum-board er en visuell fremstilling av arbeidet som skal gjøres og som pågår i et Scrum-prosjekt. Det gir teamet en oversikt over hvilke oppgaver som er påbegynt, hvilke som er i prosess og hvilke som er fullført. Scrum-boardet kan være fysisk, som en tavle på veggen, eller digitalt gjennom programvareverktøy.

Les også: Hva er Scrum og hvilke fordeler gir metodikken?

Task board 

Et Task board er en del av Scrum-boardet hvor individuelle oppgaver blir visualisert. Hver oppgave representeres vanligvis som en lapp eller et kort som flyttes gjennom forskjellige kolonner som «To Do», «In Progress» og «Done». Dette gir teamet en klar oversikt over arbeidsflyten og gjør det enkelt å identifisere flaskehalser.  

Sprint backlog 

Sprint backlog er en liste over oppgaver som teamet har forpliktet seg til å fullføre i løpet av en sprint, innenfor en fast tidsperiode på vanligvis én til fire uker. Oppgavene i Sprint backlog flyttes til Task board for å spores gjennom sprinten. Sprint backlog oppdateres ved starten av hver sprint under Sprint Planning-møtet. 

Les vår artikkel om Sprint planlegging og gjennomføring.

Product backlog 

Product backlog er en prioritert liste over alle funksjoner, forbedringer og feilrettinger som skal utføres på produktet. Denne listen administreres av Product Owner (Produkteier) og oppdateres kontinuerlig basert på tilbakemeldinger og nye krav. Oppgaver fra Product backlog flyttes til Sprint backlog når de prioriteres for en kommende sprint. 

Fordeler med å bruke et Scrum-board 

Hovedformålet med et Scrum-board er å gi teamet en klar og visuell oversikt over fremdriften. Dette hjelper teamet med å holde fokus på målene for sprinten og identifisere eventuelle hindringer som må løses. 

Fordeler 

 • Transparens: Alle i teamet kan se hva som pågår og hvor mye arbeid som gjenstår. 
 • Fleksibilitet: Det er enkelt å gjøre justeringer basert på endringer i prioriteringer eller tilbakemeldinger. 
 • Samarbeid: Et Scrum-board fremmer kommunikasjon og samarbeid innen teamet. 
 • Kontinuerlig forbedring: Ved å spore fremdriften kan teamet identifisere områder for forbedring og tilpasse prosessene. 

Lage og vedlikeholde et Scrum-board 

Slik setter du opp et Scrum-board:

 • Velg format: Bestem om du vil bruke et fysisk eller digitalt Scrum-board. 
 • Sett opp kolonner: Opprett kolonner for «To Do», «In Progress» og «Done». Du kan også legge til flere kolonner som «Testing» eller «Review», hvis det passer for ditt prosjekt. 
 • Legg til oppgaver: Skriv oppgavene på lapper eller kort og plasser dem i riktig kolonne.
 • Prioritering: Sørg for at oppgavene er prioritert riktig i henhold til Product backlog og Sprint backlog. 


Slik vedlikeholder du et Scrum-board:
 

 • Daglige Scrum møter: Oppdater Scrum-boardet daglig under Scrum møter. 
 • Sprint review: Gjennomgå og oppdater fremdriften ved slutten av hver sprint.
 • Refleksjon: Bruk Sprint Retrospective til å evaluere hvordan Scrum-boardet fungerer og gjør nødvendige justeringer. 
Kanban boardKanban tavle

Et Scrum-board er et kraftig verktøy for å visualisere og administrere arbeidet i et Scrum-prosjekt. Ved å bruke et Scrum-board kan du forbedre transparensen, samarbeidet og kontinuerlig forbedring i teamet ditt!