Flere av kursene vi tilbyr har copyrights og trademarks som tilhører våre samarbeidspartnere. På denne finner du en oversikt over disse.

Vi er godkjent og akkreditert leverandør/ treningsorganisasjon (ATO) for kursene PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP®, MoP® og AgileSHIFT®.

  • PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
  • PRINCE2 Agile® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
  • MSP® is a is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
  • MoP® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
  • AgileSHIFT® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.