Byggherreforskriften – 3 timer

(Digital undervisning) – Er du involvert i bygg -og anleggsprosjekter og trenger en rask innføring i byggherreforskriften? Kanskje trenger du å bli oppdatert på de nye endringene i forskriften fra januar 2021? Bli med på vårt intensive og digitale halvdagskurs.

Påmelding
  • Om kurset
  • Kursholder

Om kurset

Dette er et viktig kurs for deg som har en sentral rolle i forhold til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygg- og anleggsprosjekter.

Byggherreforskriften er en forskrift fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet, og et verktøy for å oppnå bedre sikkerhet og seriøsitet i bransjen. Forskriften har til formål å verne arbeidstakere mot skader og andre farer på bygge- og anleggsplasser. Nye regler trådte i kraft 1.januar 2021, og i vårt digitale halvdagskurs blir du kjent med den nye forskriften. 

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Hovedmålet med byggherreforskriften er økt arbeidervern ved bedre samordning av alle aktører på bygge- og anleggsplassen, og fokus på Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) i alle faser av et prosjekt. Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er medvirkende årsak til mange ulykker.

LÆRINGSUTBYTTE  

Etter dette kurset skal du:   

  • Kjenne til formålet med byggherreforskriften og dens innhold 
  • Ha god forståelse for ansvar (plikter), roller og straff
  • Ha fått grunnleggende kunnskap om SHA og Byggherreforskriftens krav

 

MÅLGRUPPE  

Kurset passer for:  

  • Prosjektledere og prosjektdeltakere som ønsker kunnskap om byggherreforskriften 
  • De som har en rolle iht. byggherreforskriften 
  • Alle andre som berøres av forskriften 


KURSDETALJER OG FORBEREDELSER 
 

Kurset stiller ingen krav til forberedelser. Kurset vil foregå som et digitalt kurs på 3 timer. Det betyr at du vil delta fra din PC, der du befinner deg. Vi vil sende deg en lenke til kurset før kursstart.  

Kurset gjennomføres live fra klokken 9-12, med korte pauser underveis. I kurset vil du kunne stille spørsmål til vår dyktige kursholder.  

Kursholder

Martin Hartmann Holte Academy

Martin Hartmann

Daglig leder

(+47) 934 41 592

Martin er en kunnskapsrik og dyktig kursholder som formidler fagstoff på en behagelig, morsom og lett forståelig måte. Han er en ettertraktet kursholder på tvers av flere bransjer, og han har operativ erfaring fra prosjekter gjennom 15 år. Martin er daglig leder i Holte Academy, akkreditert PRINCE2®-trener, PRINCE2 Agile® Practitioner og MoP®-sertifisert.