Læring

E-læring – lær når du vil og hvor du vil

Hovedfordelen med e-læring er fleksibiliteten. Den gjør at du kan dykke ned i ny materie når du vil og hvor du vil. Alt du trenger er en digital enhet med internett-tilkobling.

Kurs og opplæring er viktig både for bedriftens og den enkelte ansattes utvikling. Ny programvare og bedre digitale enheter bidrar til at e-læring er en voksende trend i opplæringsbransjen. Her er noen fordeler med e-læring:

  1. Fleksibilitet: E-læring er ikke begrenset av tid, sted eller mennesker. Du trenger ikke reservere plass i kalenderen til alle som skal gjennomføre kurset, booke lokaler, bestille mat og ordne med transport. Tvert imot, e-læring kan tas hvor som helst og når som helst.
  2. Billigere: Når man ikke trenger bruke penger på kurslokaler, mat og transport blir totalkostnaden av et e-læringskurs som regel langt billigere enn klasseromsundervisning eller workshop. Der kurslokaler legger begrensninger på antall personer som kan delta, har e-læring ingen begrensning på antall deltakere.
  3. Tar mindre tid: E-læring koster kun den tiden du bruker på selve læringsprosessen. Du slipper reisen til og fra undervisningslokalet. For kursholderens del slipper vedkommende å gi samme undervisning igjen og igjen til nye kursdeltakere. Så snart e-læringskurset er laget kan det distribueres et ubegrenset antall ganger.
  4. Læring i eget tempo: Er det ett tema du synes er ekstra interessant og som du vil bruke mer tid på? Eller er det deler av pensumet du allerede kan fra før? En fordel med e-læring er at du selv velger hvor raskt du vil gjennomgå materien. Et e-læringskurs kan pauses når som helst og gjenopptas neste gang du har ledig tid. Dermed kan du dele opp læringen i bolker tilpasset resten av timeplanen din.
  5. Pedagogisk: Heldigvis er tiden der e-læring bestod av PowerPoint-slides med voice-over forbi. Moderne programvare og digitale løsninger gjør det mulig å lage e-læring som er engasjerende, variert og interaktiv. Dette bidrar til å gjøre e-læring mer pedagogisk.

E-læring passer utmerket i kombinasjon med klasseromsundervisning

Selv om e-læring har mange fordeler er det samtidig enkelte ting det ikke skårer like bra på. Diskusjoner og gruppeoppgaver er to læringsaktiviteter som lar seg gjennomføre best når man er i samme rom. Her kan e-læring og klasseromsundervisning kombineres fint ved at e-læring tas i forkant for å oppnå en teoretisk grunnforståelse av materien. Dermed kan gruppen raskere komme i gang med diskusjon og erfaringsutveksling når de først er samlet.

Moderne e-læringskurs om varierte tema

Holte Academy har utviklet e-læringskurs i kjente sertifiseringer som PRINCE2® og PRINCE2 Agile®, så vel som andre etterspurte tema. Her er en liste over hvilke e-læringskurs vi tilbyr:

Prosjekt som arbeidsform

Arbeidsformen prosjekt blir i dag brukt for mange målsatte arbeidsoppgaver som skal gjennomføres innenfor gitte tidsfrister og økonomiske rammer. Dette kurset gir en innføring i prosjektfaget og dekker alt fra oppstart av prosjekter, oppfølging og kontroll, planlegging, usikkerhet, kommunikasjon, samt roller og ansvar i et prosjekt.
Les mer om kurset

Planlegging og oppfølging i prosjekter

Det beste fundamentet du kan legge for ethvert prosjekt er en gjennomtenkt og helhetlig prosjektplan. Dette kurset gjør deg bedre rustet til å lage en god prosjektplan, slik at du kan holde oversikt over prosjektets fremdrift, inkludert kontroll over tid, kost, kvalitet, omfang, usikkerhet og gevinster.
Les mer om kurset

Lederskap, kommunikasjon og effektive team

Prosjektsuksess er avhengig av at mennesker jobber sammen på en god måte. Godt samarbeid forutsetter reflektert lederskap, sunn kommunikasjon og effektive team. I dette kurset lærer du hvordan å sette sammen et velfungerende team, samt hvordan håndtere vanlige kommunikasjonsutfordringer.
Les mer om kurset

Gevinstrealisering

Alle prosjekter har som mål å tilrettelegge for realisering av én eller flere gevinster. Med et tydelig fokus på gevinst er det lettere å styre prosjektet i riktig retning. Dette kurset gir deg innsikt i hva gevinstrealisering er og hvordan det utøves. En tydelig gevinststrategi gir prosjektleder god innsikt i ønsket effekt og muliggjør at prosjekteier kan overvåke nytteverdi/gevinst som prosjektet skal føre til.
Les mer om kurset

Byggherreforskriften

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Hovedmålet med forskriften er økt arbeidervern ved bedre samordning av alle aktører på bygge- og anleggsplassen, og fokus på Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) i alle faser av et prosjekt. Dette kurset vil gi deg en god forståelse for ansvar, organisering og oppgaver slik at du kan etterleve SHA-kravene i ditt prosjekt.
Les mer om kurset

PRINCE2® Foundation (tilbys på norsk og engelsk)

PRINCE2® er bredt anerkjent som markedets ledende prosjektmetode og Digitaliseringsdirektoratets Prosjektveiviseren er utviklet basert på PRINCE2®. I dag brukes PRINCE2® i over 150 land og tallet øker. I dette kurset lærer du hvordan et PRINCE2®-prosjekt gjennomføres fra oppstart til avslutning, inkludert de syv prinsippene, temaene og prosessene som utgjør kjernen av prosjektmetoden. Etter endt kurs kan du ta eksamen og oppnå en PRINCE2®-sertifisering.
Les mer om kurset

PRINCE2 Agile® Foundation (tilbys på engelsk)

PRINCE2 Agile® kombinerer strukturen i PRINCE2® med agile konsepter og teknikker. På denne måten får du det beste fra to verdener. PRINCE2 Agile® er ideelt for innovasjonsrettede organisasjoner og individer som benytter seg av PRINCE2®, og som ønsker å innføre eller forbedre smidige arbeidsmåter i sine prosjekter.
Les mer om kurset

Skreddersydd e-læring

Har din virksomhet en prosjektmetode som dere ønsker at de ansatte skal lære? Har dere behov for et skreddersydd e-læringskurs der dere selv kan bestemme alt innholdet? Vi tilbyr e-læringskurs innen prosjektfaget, skreddersydd etter deres behov.
Les mer

Trykk her for å se alle våre e-læringskurs