PRINCE2

PRINCE2® – kort forklart

PRINCE2® er en internasjonalt anerkjent prosjektstyringsmetode med opphav i Storbritannia. Metoden ble utviklet for å ta tak i de felles årsakene til at prosjekter feiler og baserer seg på erfaringer fra tusenvis av vellykkede og mislykkede prosjekter. PRINCE2® kjennetegnes blant annet ved at den bryter prosjekter ned i strukturerte og kontrollerbare faser. Metoden omtales ofte som beste praksis grunnet dens internasjonale utbredelse.

I denne artikkelen gir vi deg et raskt innblikk i PRINCE2® metoden og mulige sertifiseringer.

Hvorfor er metoden populær?

Med over 30 års levetid er PRINCE2 (PRojects In Controlled Environments) blitt en moden prosjektstyringsmetode. Over 1 million prosjektledere og prosjektmedarbeidere over hele verden har sertifisert seg i metoden, og etterspørselen etter sertifiseringskurs er fortsatt stor. Metoden benyttes i små og store prosjekter i offentlig og privat sektor.

Flere arbeidsgivere etterspør kandidater med en PRINCE2-sertifisering når de søker nye prosjektledere og med en PRINCE2- sertifisering stiller du således sterkere i prosessen. Metoden hjelper deg med å strukturere opp prosjektet ditt på en oversiktlig måte, gir deg en større helhetsforståelse av prosjektet, og veileder deg til å etablere gode rutiner for prosjektarbeidet ditt. Du blir en tryggere og dyktigere prosjektleder eller prosjektmedarbeider.

Sertifiseringen passer for deg som er prosjektleder i dag, deg som ønsker å bli det, eller deg som har en annen rolle i prosjekter. Metoden er lett å lære og det stilles ingen krav til forkunnskaper for å bli sertifisert. I Holte Academy tilbyr vi både klasseromskurs og e-læringskurs i metoden, slik at du kan velge den læringsformen som passer deg best for å bli sertifisert.

Her er flere grunner til hvorfor metoden er så populær:

 1. Definert prosjektorganisasjonsstruktur. Samtlige prosjektroller og -ansvarsområder defineres fra prosjektets oppstart, noe som gir tydelighet og øker effektiviteten i prosjektgjennomføringen.
 2. Riktig mengde planlegging. Fokuserer på hva prosjektet skal levere ved å dele prosjektet opp i faser. Målsetting følger faseinndeling, noe som gjør estimering og måloppnåelse lettere.
 3. Standardisering. Implementering av PRINCE2 gir hele virksomheten en felles prosjektterminologi som for øvrig deles med virksomheter i over 150 land. Dette gjør det lettere å samarbeide med andre aktører, samt skaper en PRINCE2-kunnskapsbase som alle kan dra nytte av.
 4. Tilpasning. Et av PRINCE2-prinsippene er at metoden skal tilpasses prosjektmiljøet. Dette gjør at PRINCE2 ikke blir en tvangstrøye, men heller en tilpasningsdyktig metode som passer for alle typer prosjekt.

 

Sjekk ut vår smakebit av e-læringskurset PRINCE2® Foundation. Her får du en intro til PRINCE2-metoden!

Test modul 1 PRINCE2

 

PRINCE2® består av 7 prinsipper, 7 tema og 7 prosesser som må tilpasses prosjektmiljøet

Som figuren viser består PRINCE2® av fire integrerte elementer: Prinsipper, temaer, prosesser og prosjektmiljø.

PRINCE2 figur

 

1) Prinsippene

Prinsippene er utformet slik at de passer til alle typer prosjekter og gir et rammeverk som prosjekter skal styres innenfor. Prinsippene er:

 • Kontinuerlig forretningsmessig forankring
 • Lære fra erfaring
 • Definerte roller og ansvar
 • Styre i faser
 • Avviksledelse
 • Fokus på prosjektets produkter
 • Tilpasse prosjektet

 

2) Temaene

Temaene beskriver de ulike sidene av prosjektmetoden som må følges opp kontinuerlig og parallelt gjennom hele prosjektet. Temaene er:

 • Business case
 • Organisasjon
 • Kvalitet
 • Planer
 • Usikkerhet
 • Endring
 • Fremdrift


3) Prosessene

PRINCE2® er en prosessbasert metode. Prosessene beskriver en strukturert progresjon gjennom prosjektet fra oppstart til avslutning. Prosessene er:

 • Oppstart av prosjektet
 • Eierstyring av prosjektet
 • Initiere et prosjekt
 • Kontrollere en fase
 • Styre produktleveranser
 • Lede en faseovergang
 • Avslutte et prosjekt

Én metode, flere sertifiseringer

PRINCE2®-metoden kommer i to variasjoner: PRINCE2® og PRINCE2 Agile®, hvorav begge deles inn i nivåene Foundation og Practitioner. Dermed finnes det fire PRINCE2®-sertifiseringer:

PRINCE2® Foundation

Målet med PRINCE2® Foundation-eksamen er å få bekreftet at du har nok kunnskap og forståelse av PRINCE2®-metoden til å jobbe effektivt med, eller som en del av, et prosjektledelsesteam i et PRINCE2®-miljø.

Denne sertifiseringen har ingen krav til forkunnskaper. Du går på et tredagers kurs og gjennomfører så en sertifiseringseksamen. Eksamen gjennomføres online fra din PC med webkamera (innen 12 måneder etter kurset). Eksamen består av multiple choice-spørsmål. Du skal svare på 60 spørsmål. For å få bestått må du klare minst 55% av spørsmålene, det vil si minst 33 riktige svar.

Les mer om vårt 3-dagers PRINCE2® Foundation sertifiseringskurs i klasserom

Vi har også PRINCE2® Foundation e-læringskurs – for deg som er travel og vil lære i ditt eget tempo

 

PRINCE2® Practitioner

Målet med PRINCE2® Practitioner er å få bekreftet om kandidaten har tilegnet seg nok forståelse for hvordan PRINCE2®-metoden kan brukes og tilpasses til et gitt scenario. En Practitioner-kandidat skal kunne, med litt veiledning, utøve PRINCE2® på et realistisk prosjekt, men kanskje ikke godt nok på alle områder. Individuell prosjektledelseskompetanse, kompleksiteten i prosjektet og støtten for bruk av PRINCE2® i prosjektomgivelsene vil alle være faktorer som påvirker hva en «Practitioner» kan oppnå.

Denne sertifiseringen stiller krav til forkunnskaper. For å få lov til å ta PRINCE2® Practitioner-eksamen må du bevise at du har bestått én av følgende sertifiseringer:

 • PRINCE2® Foundation (gjelder kun sertifiseringer oppnådd etter 1. januar 2009)
 • Project Management Professional (PMP®)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM®)
 • IPMA Level A, B, C eller D® (Certified Projects Director).

Practitioner-eksamen varer i 2 timer og 30 minutter. På eksamen kan du kun bruke pensumboken som på norsk heter «Ledelse av vellykede prosjekter med PRINCE2® 6. utgave» og på engelsk heter «Managing Successful Projects with PRINCE2® 6th edition». Eksamen består av 68 spørsmål, hvorav minst 38 spørsmål (ca. 55%) må besvares riktig for å bestå.

Merk at det er vedlikeholdskrav til PRINCE2® Practitioner-sertifiseringen. Sertifiseringen utløper tre år etter at du tok eksamen. For å vedlikeholde sertifiseringen må du enten ta eksamen på nytt innen utløpsdato, eller samle inn nok CPD-poeng (20 per år, totalt 60 på tre år).

Les om vårt 2-dagers PRINCE2® Practitioner sertifiseringskurs

Vi har også PRINCE2® Practitioner e-læringskurs (norsk) – for deg som er travel og vil lære i ditt eget tempo


PRINCE2 Agile® Foundation

PRINCE2 Agile® er perfekt for deg som ønsker å blande PRINCE2®-tankegodset med smidige metoder. Sertifiseringen er særlig egnet for prosjekter som har lyst til å utøve prinsippene fra PRINCE2® i kombinasjon med fleksibiliteten og ansvaret som ligger i agile konsepter som Scrum, Kanban og Lean Startup. PRINCE2 Agile® Foundation gir deg de nødvendige teknikkene og kunnskapen som trengs for å mestre dette.

Det er ingen krav til forkunnskaper for å ta PRINCE2 Agile® Foundation. Eksamen varer i én time (60 minutter) og består av 50 multiple choice-spørsmål hvorav du må ha 55% riktige svar for å bestå. Det er ikke tillatt med hjelpemidler på eksamen. Eksamen gjennomføres online fra din PC med webkamera.


Les mer om vårt 3-dagers PRINCE2 Agile® Foundation-sertifiseringskurs i klasserom

Vi har også PRINCE2 Agile Foundation® e-læringskurs – for deg som er travel og vil lære i ditt eget tempo

PRINCE2 Agile® Practitioner

PRINCE2 Agile® Practitioner bygger videre på PRINCE2 Agile® Foundation ved å gå i dybden på praktiseringen av agile metoder gjennom realistiske eksempler innen prosjektledelse. Her er det større fokus på praktisk anvendelse av de ferdigheter og kunnskaper du allerede besitter.

Denne sertifiseringen stiller krav til forkunnskaper. For å få lov til å ta PRINCE2 Agile® Practitioner må du bevise at du har bestått én av følgende sertifiseringer:

 • PRINCE2® Foundation
 • PRINCE2 Agile® Foundation
 • Project Management Professional (PMP®)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM®)
 • IPMA Level A, B, C eller D® (Certified Projects Director).

Eksamen består av 50 spørsmål hvorav du må ha minst 30 korrekte svar (60%) for å bestå. Totalt har du 2,5 timer (150 minutter) på å gjennomføre eksamen. Dette er en såkalt åpen bok eksamen, det vil si at du kan benytte PRINCE2 Agile®-manualen på selve eksamen.

PRINCE2 Agile® Practitioner-sertifiseringen utløper tre år etter bestått eksamen. For å opprettholde din status som sertifisert kan du enten ta PRINCE2 Agile® Practitioner-eksamen på nytt før utløpsdatoen eller samle inn CPD-poeng (20 per år, totalt 60 på tre år).

Kort oppsummert – fordeler med en PRINCE2®-sertifisering

Det er mange grunner til å ta en PRINCE2®-sertifisering. Her er noen:

 • Lær deg beste praksis innen prosjektstyring
 • Oppnå bedre prosjektleveranser, prestasjoner og resultater
 • Øk sjansen for at dine prosjekter blir vellykket
 • Øk dine karrieremuligheter med en internasjonalt anerkjent sertifisering innen prosjektstyring
 • Bli tryggere i ditt prosjektarbeid


Bli sertifisert du også

Kurs

Vi tilbyr både klasseromskurs og e-læringskurs for PRINCE2®- og PRINCE2 Agile®-sertifiseringene. Eksamen gjennnomføres online fra din PC. Dersom du tenker at et e-læringskurs passer best for deg, vil vår online-sertifiseringspakke gi deg mulighet til å gjennomføre moduler i kurset i ditt eget tempo. Eksamen er inkludert i prisen og du melder deg opp til online eksamen når du er klar. (E-læringskurs og eksamen er tilgjengelig for deg i 12 måneder fra bestilling).

PRINCE2® Foundation – klasseromskurs

PRINCE2® Foundation – e-læringskurs/ online-sertifiseringspakke

PRINCE2 Agile® Foundation – klasseromskurs

PRINCE2 Agile® Foundation – e-læringskurs / online-sertifiseringspakke

Anbefalte artikler

Les også: Hva er PRINCE2?

Les også: PRINCE2 Agile – ikke kun for IT-prosjekter

Les også: 13 spørsmål og svar om PRINCE2 Agile

 

PRINCE2 ATO logo

 

PRINCE2® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.