Digital workshopledelse – 3 timer

(Digital undervisning) – Ønsker du å skape engasjerende og effektive digitale workshops? I dette kurset gir vi deg et innblikk i hvordan du leder og gjennomfører din digitale workshop på en motiverende og inspirerende måte, og styrer mot å oppnå hensikten med møtet.

Påmelding
  • Om kurset
  • Kursholder

Om kurset

Digitale samarbeidsprosesser handler om langt mer enn et videomøte. I dette kurset vil du få nyttig innsikt i hvordan du lykkes med digital workshopledelse. I tråd med at det stadig blir vanligere å samarbeide digitalt, øker også den potensielle gevinsten dersom vi evner å skape effektive digitale samhandlingsarenaer. Du vil lære hvordan du kombinerer bruk av digitale verktøy med menneskelig kompetanse, og  fasiliterer frem gode ideer og løsninger. 

Læringsutbytte 

Etter dette kurset skal du ha:  

  • Kjennskap til hva som kjennetegner workshop som arbeidsmetode 
  • Innsikt i hvordan du fasiliterer en vellykket digital workshop 
  • Økt bevissthet rundt rollen som workshopleder 
  • Kjennskap til konkrete fasiliteringsteknikker 

Målgruppe 

Kurset passer for deg som: 

  • Har ansvar for å planlegge og lede digitale workshops 
  • Ønsker å lære teknikker for digitalt samarbeid
  • Har en prosesslederrolle 
  • Ønsker å lære mer om digital workshopledelse 

 

Kursdetaljer og forberedelser 

Kurset stiller ingen krav til forberedelser. Kurset vil foregå som et digitalt kurs på 3 timer. Det betyr at du vil delta fra din PC, der du befinner deg. Vi vil sende deg en lenke til kurset før kursstart. 

Kurset gjennomføres live fra klokken 09-12, med korte pauser underveis. Det vil være rom for å teste ut det du lærer underveis i kurset, og du vil kunne stille spørsmål til vår dyktige kursholder. 

Kursholder

Henry Broomfield Holte Academy

Henry Broomfield

Konsulent og kursholder

(+47) 416 11 731

Henry er en trygg formidler og fasilitator av prosesser der kunnskap skal deles eller bygges i møte mellom mennesker. Henrys undervisningsform kjennetegnes av åpne spørsmål og bred involvering slik at alle føler de er del av læringsprosessen. Han er kursholder i grunnleggende prosjektledelse og kommunikasjon. Henry legger vekt på å løfte frem deltakernes kompetanse ved å tilrettelegge for erfaring- og kunnskapsdeling. Hans styrke er å skape engasjement og mestringsfølelse blant deltakerne gjennom anerkjennelse og tilrettelegging for at alle lykkes. Henry har fasiliteringserfaring i videreutvikling av oppdragsgiveres prosjektrammeverk i henhold til beste praksiser, herunder PRINCE2® og Prosjektveiviseren. Han er sertifisert i PRINCE2® Foundation, PRINCE2 Agile® Foundation og AgileSHIFT®.