Webinar: Hvordan lykkes med SAFe® som utviklingsrammeverk?

Ingen ny dato – I dette gratis webinaret setter vi SAFe (Scaled Agile Framework) i kontekst med andre rammeverk og gir samtidig noen råd på veien for de som vurderer å ta steget videre til en SAFe- sertifisering!

Påmelding
  • Innhold

Innhold

Mange organisasjoner jobber i dag etter smidige metoder gjennom bruk av for eksempel Scrum, XP, Kanban mv. Innføring av smidig metodikk har vær en naturlig utvikling for mange organisasjoner som følge av verden vi lever i, med hyppige endringer, kortere frister og behov (eller krav) til å være mer fleksible i utvikling og leveranser.

Imidlertid sliter mange organisasjoner samtidig med utfordringer når smidige utviklingsteam skal samarbeide på tvers av virksomhetens utviklingsprosjekter for å oppnå forretningsmålsetninger. Og her kommer nettopp SAFe inn i bildet. SAFe hjelper med å løfte smidigheten opp på et virksomhetsnivå. Fra et teamnivå til et program-og porteføljenivå.

Scaled Agile Framework (SAFe®) er et rammeverk for produktutvikling i store organisasjoner der flere team og avdelinger skal jobbe sammen om større smidige prosjekter.

“I følge til Gartner sine undersøkelser, sier 62% at de har tatt/vurderer å ta i bruk SAFe som agilt rammeverk”. (Gartner.com, 2019).

 

Dette webinaret passer for deg som ønsker å vite mer om SAFe , og er nysgjerrig på om en SAFe prosjektsertifisering passer for deg, for å styrke karrieren og prosjektarbeidet ditt!

I webinaret gir vi deg svar på følgende:

  • Hva er Scaled Agile Framework (SAFe)?
  • Hvor passer SAFe inn blant øvrige agile og smidige teknikker?
  • Hvem passer SAFe for?
  • Hvordan blir du SAFe-sertifisert?

 

14.-15 desember arrangerer vi Leading SAFe-sertifiseringskurs i klasserom, i våre lokaler på Skøyen. Dette er et introduksjonskurs til SAFe, og passer for alle teamroller.(utvikling/test/design/arkitektur/virksomhetsanalyse/prosjektledelse), inklusive ledere i organisasjonen.

Kurset kan spesielt være interessant for de som skal i gang med agilt prosjekt- eller produktarbeid og vil lære om sin egen rolle i dette, eller de som allerede er i gang og ønsker å lære mer. Les mer om kurset her

På vårt gratis webinar får du mer innblikk i dette kurset og har anledning til å stille spørsmål til kursholderne (SAFe-eksepertene våre).

Møt våre SAFe eksperter

Webinaret gjennomføres av Thomas Vøien (kursholder i Holte Academy) og Roy Mitchley (IBM Consulting og kursholder i Holte Academy).

Thomas er en erfaren kursholder, prosjekt-/programleder og prosjektportefølje analytiker. Han har innført Scaled Agile Framework (SAFe) som styring-/utviklingsrammeverk i Forsvaret de siste 5 årene, og har de siste 20 årene vært prosjektleder i privat og offentlig sektor med utgangspunkt i bruk av ulike rammeverk/metoder.

Han er Certified Program Consultant (SPC) med erfaring fra kursing I blant annet Leading SAFe og Lean Portfolio Manager (LPM). Han er også sertifisert i flere rammeverk, som blant annet P3O® Certificate in Portfolio, Programme and PMO, MSP® Certificate in Program Management, MoP® Certificate in Portfolio Management, PRINCE2® Agile™ Practitioner Certificate in Agile Project Management, PRINCE2® Certificate in Project Management.

 

Roy er en erfaren kursholder, agile coach og IT arkitekt. Han jobber i IBM Consulting hvor han rådgir kunder i digitaltransformasjon basert på smidig, Lean, DevOps og Cloud teknologier. Roy er senior sertifisert arkitekt (The Open Group Certified Architect), og har erfaring fra både internasjonale og norske kunder. Han har lang fartstid med smidige metoder og er en erfaren SAFe SPC. Han har hjulpet flere kunder i gang med sine transformasjoner basert på SAFe-rammeverket.