Trygve Sagen

Trygve er en meget faglig dyktig og erfaren kursholder innenfor prosjekfaget og får svært gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere. Trygve kombinerer bred kunnskap innen fagområdet prosjektgjennomføring, prosjektledelse og usikkerhetsstyring med praktisk erfaring i sine kurs, og har også bakgrunn fra et hundretalls kvalitetssikringsoppdrag. Trygve er inspirerende, trygg og har svært gode fremstillingsevner. Han har vært gjesteforeleser ved Universiteter, i private bedrifter og for RIF-miljøene både i Norge og utenlands., og holder jevnlig kurs for Jernbaneverket og Avinor. I tillegg er han akkreditert SPL® (Strategisk Prosjektledelse) trener.