scrum

Rollene i et Scrum-prosjekt

I Scrum er metodens klart definerte roller en av nøklene til å sikre suksess i prosjektet. De tre hovedrollene er Scrum Master, Product Owner (Produkteier) og utviklingsteamet. Rollene har spesifikke ansvarsområder som bidrar til effektivitet og kvalitet i arbeidet. La oss utforske disse rollene i detalj for å forstå deres bidrag og hvordan de sammen skaper et effektivt Scrum-team. 

Trenger du først en introduksjon til Scrum-metoden? Les mer i denne artikkelen: Hva er Scrum og hvilke fordeler gir metodikken? 

Scrum Master 

Scrum Masteren spiller en sentral rolle i å fasilitere Scrum-prosessen. Som en “tjenende leder”, er Scrum Masteren ansvarlig for å støtte teamet ved å fjerne hindringer, tilrettelegge for møter og kontinuerlig forbedre arbeidsprosessene. 

Ansvarsområder: 

 • Fasilitere Scrum-møter: Scrum Masteren leder møter som Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Review og Sprint Retrospective. Disse møtene er viktige for å sikre at teamet holder seg på sporet og kontinuerlig forbedrer seg og støtter søylene i Scrum med åpenhet, inspeksjon og tilpasning
 • Fjerne hindringer: En av de viktigste oppgavene til Scrum Masteren er å identifisere og eliminere problemer som hindrer teamets fremdrift. Dette kan inkludere alt fra tekniske utfordringer til interne konflikter i teamet
 • Coaching og støtte: Scrum Masteren fungerer som en coach for teamet, og veileder både teammedlemmene og organisasjonen i forståelsen og bruken av Scrum. Dette innebærer å sikre at alle følger Scrum-prinsippene og -verdiene.
 • «Beskyttelse» av teamet: Scrum Masteren beskytter teamet mot eksterne forstyrrelser slik at de kan fokusere på arbeidet. Dette inkluderer å håndtere forespørsler fra interessenter og sikre at teamet har de ressursene de trenger for å lykkes.
 • Fasilitere effektiv kommunikasjon: Scrum Masteren sørger for at kommunikasjonen i teamet er åpen og transparent. Dette innebærer å skape en trygg atmosfære hvor teammedlemmene kan dele sine tanker og bekymringer uten frykt for negative konsekvenser. God kommunikasjon er nøkkelen til å løse problemer raskt og effektivt.
 • Fremme selvorganisering: En av de viktigste oppgavene til Scrum Masteren er å hjelpe teamet med å bli selvorganiserende. Dette betyr at teamet skal være i stand til å ta egne beslutninger om hvordan arbeidet skal utføres. Scrum Masteren må derfor være en mentor som veileder teamet i å utvikle sine ferdigheter innen selvorganisering.
 • Sikre kontinuerlig læring: Scrum Masteren oppmuntrer teamet til å lære av både suksesser og feil. Gjennom retrospektiver og andre læringsaktiviteter hjelper Scrum Masteren teamet med å identifisere forbedringsområder og implementere nødvendige endringer. Dette bidrar til at teamet stadig blir bedre og mer effektivt. 

Product Owner (Produkteier) 

Product Owner, eller produkteieren – som vi ofte bruker her i Norge, har hovedansvaret for å maksimere verdien av produktet som utvikles. Dette innebærer å forstå kundens behov, definere en klar produktvisjon og administrere produktbacklogen. 

Ansvarsområder: 

 • Administrere produktbacklogen: Opprette, prioritere og vedlikeholde produktbacklogen.
 • Definere produktmål og visjon: Sikre at alle teammedlemmer forstår produktvisjonen.
 • Kommunikasjon med interessenter: Samarbeide med kunder og andre interessenter for å forstå deres behov.
 • Prioritere arbeid: Sikre at teamet alltid jobber med de mest verdifulle oppgavene. 

Product Owner må balansere interessenters behov og sikre klare prioriteringer for å unngå ineffektivitet og forvirring i teamet. 

 • Forstå kundens behov: En av de viktigste oppgavene til Product Owner er å ha en dyp forståelse av kundens behov og ønsker. Dette krever kontinuerlig dialog med kunder og brukere, samt innhenting av tilbakemeldinger på produktet. Produktets suksess avhenger i stor grad av hvor godt det møter kundens forventninger og løser deres problemer.
 • Skape og vedlikeholde produktvisjon: Product Owner må ha en klar visjon for produktet og kunne kommunisere denne visjonen tydelig til teamet. En sterk produktvisjon gir teamet retning og motivasjon, og sikrer at alle arbeider mot det samme målet.
 • Balansering av interessenters behov: I mange tilfeller vil ulike interessenter ha forskjellige, og noen ganger motstridende, ønsker og behov. Product Owner må balansere disse behovene og ta beslutninger om hva som er viktigst for produktets suksess. Dette krever gode kommunikasjons- og forhandlingsevner. 

Utviklingsteamet 

Utviklingsteamet består av de som utfører arbeidet med å levere produktet. Teamet er tverrfaglig og selvorganiserende, hvilket betyr at de har alle nødvendige ferdigheter til å levere produktinkrementer og kan organisere sitt eget arbeid. 

Ansvarsområder: 

 • Levere inkrementer: Ansvarlig for å planlegge og levere funksjonelle inkrementer av produktet i hver sprint. 
 • Selvorganisering: Organisere arbeidet selv for å nå sprintmålene. 
 • Kvalitetssikring: Sikre at produktet oppfyller kvalitetsstandardene. 
 • Delta i Scrum-møter: Aktiv deltakelse i alle Scrum-møter for å justere og forbedre arbeidsprosessen. 

Et effektivt utviklingsteam kjennetegnes av tett samarbeid, åpen kommunikasjon og evnen til å tilpasse seg raskt. 

 • Tverrfaglige ferdigheter: Utviklingsteamet består av medlemmer med forskjellige ferdigheter og ekspertiseområder. Dette gjør det mulig for teamet å håndtere alle aspekter av produktutviklingen, fra design og utvikling, til testing og utrulling. Tverrfaglige team er mer fleksible og kan raskt tilpasse seg endringer i prosjektet.
 • Selvstyring og ansvar: Utviklingsteamet er ansvarlig for å organisere sitt eget arbeid og ta beslutninger om hvordan de best kan oppnå sprintmålene. Dette krever at teammedlemmene har tillit til hverandre og tar felles ansvar for prosjektets suksess. Selvstyring gir teamet større eierskap over arbeidet og motiverer dem til å levere høy kvalitet. 

 

Scrum Master I    I    Scrum Product Owner I