Kurs 2: Å jobbe i prosjekt (Bas)

Strøm A: 27. og 28.november 2023
Strøm B: 13.-14. desember 2023

Dette kurset løfter prosjektforståelsen din.

Påmelding
  • Om kurset
  • Kursholder
  • INFO

Om kurset

INNHOLD I KURSET

Her får du en oversikt over prosjektfaget og forståelse for prosjekt som arbeidsform.
På dette kurset lærer du grunnleggende metoder som er viktige for en vellykket prosjektgjennomføring.

LÆRINGSMÅL

  1. Få innsikt i og forståelse for gangen i et prosjekt basert på beste praksis fra velkjent prosjektmetodikk: Prosjektets faser, faseoverganger og viktige beslutningspunkter
  2. Bli bevisst forskjellen mellom linje- og prosjektorganisasjon, samt linje- og prosjektoppgaver
  3. Forstå de viktigste prosjektrollene og betydningen av tydelig definerte oppgaver og ansvarsforhold
  4. Få innsikt i hvordan prosjektets interessenter kan identifiseres og håndteres

Se fane «INFO» for alle kurs tilknyttet kursrekke «Bas».

Kursholder

Nils Ihlen Holte Academy

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene. Nils innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har 27 års erfaring og er utdannet sivilingeniør bygg/indøk NTNU og lektor UiO.

INFO

Kursrekken for «Bas» består av kursene vist under.

Kurs 1: Kommunikasjon og ledelse

Kurs 2: Å jobbe i prosjekt

Kurs 3: Kontraktshåndtering

Kurs 4: Forretningsforståelse, kundestrategi ABC-kunder og økonomi

Dette kurset inngår i Instalco skolen som tilbyr tilpasset prosjektopplæring for ansatte i Instalco. Kursene i skolen leveres av Holte Academy, og er tilpasset Instalco sin prosjektpraksis og hverdag.
TIL FORSIDEN/ OVERSIKT ALLE KURS