Instalco-skolen

NÅR?

Kull 4 – Kurs starter i august 2023

Hvert kull har kurs for Prosjektleder og Bas

HVOR?
Alle kurs holdes sentralt i Oslo
Hos Holte Academy – Drammensveien 145 B (På Skøyen)

HVA?
Kompetanseprogram for Instalco-ansatte

Instalco-skolen


Instalco tilbyr tilpasset opplæring av baser og prosjektledere innen prosjektfaget

Instalco-skolen er for alle fag – elektro, rør- og ventilasjon, og består av 2 ulike kompetanseløp for respektive Bas og prosjektledere. Hvert kompetanseløp består av flere kursmoduler med ulike prosjektrelaterte tema.

Holte Academy er leverandør av kursene som inngår i opplæringsprogrammet. De har lang erfaring med kompetanseprogrammer innen prosjektfaget og lederutvikling, og sammen med Instalco har de tilpasset kursene i Instalco-skolen slik at de dekker vårt behov og oppleves relevante og nyttige i vår hverdag. Opplæringen tilrettelegger også for at vi kan bygge relasjoner og utveksle erfaringer.

Kull 4 starter opp i august 2023!

Oversikt over alle kurs finner du lenger ned på siden

Gå direkte til kursoversikt

 

PÅMELDING

Opplæringen består av flere kurs og du melder deg på et helt kompetanseløp (hele kursrekken) samtidig. (Prosjektleder: 7 kurs, Bas: 4 kurs)

Meld på kurs BAS Meld på kurs PROSJEKTLEDER

Trenger du overnatting?

Vi har rabattavtale med Scandic Hotels. (Scandic Sjølyst er det som ligger nærmest våre kurslokaler på Skøyen). Bestill her og bruk rabattkoden: D000040380
Ved spørsmål, referer til avtale med Holte Academy.

Har du  spørsmål?  Ring oss –  459 50 300 

Velkommen

Instalcos målsetning er å bli den beste og mest lønnsomme aktøren på markedet. Et viktig steg for å nå dit er å utvikle medarbeiderne og bygge nettverk innen Instalco-gruppen. Instalco-skolen er en viktig satsing som ivaretar kompetanseutvikling for den enkelte og styrker selskapets konkurransekraft.

Skolen strekker seg over cirka 2 år og er åpen for ansatte uavhengig av fag.

Opplæringen skjer i flere steg og man melder seg på et helt kompetanseløp. Du vil følge samme gruppe gjennom programmet.

Her får du kompetansepåfyll og kan bygge relasjoner og utveksle erfaringer med andre i gruppen!

Instalco-skolen legger til rette for å etablere en felles og mer profesjonell plattform for prosjektgjennomføring

Alle kurs går fra 09:00-16:00 og avholdes sentralt i Oslo (Oslo sentrum eller Skøyen).

Riktig kompetanse øker sjansen for vellykkede prosjekter

Prosjekter øker i kompleksitet og størrelse, og krav og forventninger skjerpes. Det er større fokus og krav til effektmål (gevinstene prosjektet skal gi) kontra kun resultatmål (levere på tid, kost og kvalitet) enn tidligere.

Å oppnå vellykkede prosjekter krever riktig kompetanse og kunnskap. Som prosjekteier, prosjektleder eller prosjektmedarbeider trenger du verktøy og nødvendig kunnskap og metodikk for å gjennomføre dine prosjektoppgaver i tråd med våre eller oppdragsgivers mål.

«Gjennom Instalco-skolen ønsker vi å gi de ansatte kunnskapen og verkøyene de trenger innenfor prosjektfaget. Det mener vi styrker den enkelte og gir trygghet i rollen, samtidig som det styrker Instalco sin konkurransekraft i markedet».

KURS MED ERFARNE KURSHOLDERE

Alle kurs i Instalco-skolen holder et høyt faglig nivå, og gjennomføres av erfarne kursholdere fra Holte Academy, som skaper trygge læringsomgivelser og legger til rette for erfaringsutveksling og diskusjoner.

Kursholderne har lang og variert erfaring fra et stort antall kurs innenfor prosjektfaget, og mottar svært gode tilbakemeldinger fra sine kursdeltakere. Hver kursholder har sin egen stil og måte å nå frem til kursdeltakerne på. Felles er at alle  kursholderne ivaretar pedagogiske prinsipper for læring når de holder kurs, og brenner for å skape gode læringsopplevelser gjennom engasjerende, relevante og nyttige kurs!

KURS MED FUNDAMENT I INTERNASJONAL PROSJEKTTEORI OG BESTE PRAKSIS

Kursene i Instalco-skolen baserer seg på det siste innen internasjonale standarder og forskning, og tar utgangspunkt i anerkjente prosjektrammeverk fra f.eks. Project Management Institute (PMI) og Axelos (PRINCE2® familien).

Holte Academy:

«Kursene og måten vi formidler prosjektfaget på bygger på vår solide erfaring og beste praksis innenfor tre sentrale områder: Operasjonell erfaring, prosjektfaglig ekspertise og pedagogisk kompetanse».