Kurs 3: Kontraktshåndtering (Bas)

Strøm A: 12. februar 2024
Strøm B: 04. april 2024

I dette kurset ser vi på entrepriseformer, byggestandarder og relevante kontraktsformer.

Påmelding
  • Om kurset
  • Kursholder
  • Info

Om kurset

INNHOLD I KURSET

Anskaffelser er sterkt regulert i offentlig sektor. Dette kurset vil gi deg en bedre forståelse av anskaffelsesprosessen i prosjekter – med ulike entrepriseformer og viktige kontrakter du bør kjenne til.

LÆRINGSMÅL

  1. Få innsikt i og forståelse for ulike entrepriseformer og hvordan entrepriseform påvirker prosjektets gjennomføring
  2. Få oversikt over de viktigste byggstandardene og de viktige kontraktsformene
  3. Forstå hvordan byggstandardene setter krav til det enkelte byggeprosjekt

Se fane «INFO» for alle kurs tilknyttet kursrekke «Bas».

Kursholder

Kluge

Håkon Skorstad

Assosiert partner i Kluge Advokatfirma

Håkon Skorstad er Assosiert partner i Kluges avdeling for Eiendom og entreprise.
Skorstad har spesialkompetanse innenfor entrepriserett, og har opparbeidet seg betydelig kunnskap og erfaring innen rettsområdet. Foruten inngående kunnskap om aktuelle standardkontrakter, har han også bred kunnskap om bransjen som helhet. Skorstads klientportefølje består av både entreprenører, byggherrer og rådgivere.

Info

Kursrekken for «Bas» består av kursene vist under.

Kurs 1: Kommunikasjon og ledelse

Kurs 2: Å jobbe i prosjekt

Kurs 3: Kontraktshåndtering

Kurs 4: Forretningsforståelse, kundestrategi ABC-kunder og økonomi

Dette kurset inngår i Instalco skolen som tilbyr tilpasset prosjektopplæring for ansatte i Instalco. Kursene i skolen leveres av Holte Academy, og er tilpasset Instalco sin prosjektpraksis og hverdag.
TIL FORSIDEN/ OVERSIKT ALLE KURS