Kurs 4: Forretningsforståelse, kundestrategi ABC-kunder og økonomi (Bas)

Strøm A: 10.-11. juni 204
Strøm B: 06.-07. juni 2024

Få innblikk i hvordan du kan lykkes bedre i forhandlinger og gjøre kunden fornøyd.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholdere
 • Info

Om kurset

Innhold i kurset

Dag 1

Dette kurset fokuserer på effektiv kundehåndtering og salgsstrategier, med vekt på å identifisere og arbeide med ulike kundetyper (A, B, C) for økt lønnsomhet. Det lærer deltakere å minimere tid brukt på mindre lønnsomme kunder og øke fokus på mer verdifulle kundeforhold.

Læringsmål:

 • Innsikt i forskjellene mellom A, B, og C kunder.
 • Identifisere lønnsomme kundetyper og rette innsatsen mot disse.
 • Utvikle strategier for effektiv kundehåndtering.
 • Forbedre salgsresultater gjennom strategisk kundetilnærming.
 • Gjenkjenne og minimere risikoer ved kunder som har lav lønnsomhet
 • Utvikle en proaktiv tilnærming til salgsarbeid.
 • Tilpasse kommunikasjon og strategier til ulike kundesegmenter.
 • Se hvordan vi kan gjøre om kundeforhold til mer lønnsomme partnerskap.
 • Oppnå en helhetlig innsikt i kundeporteføljens påvirkning på forretningsresultater.


Dag 2

I løpet av dagen vil vi diskutere verktøy og suksessfaktorer for å kunne ta riktige beslutninger, noe som krever gjennomtenkte og velfungerende systemer for kalkulasjon og økonomistyring. Vi vil også ta for oss praktiske case og øvelser knyttet til de ulike stadiene i et prosjekt.

 • Grunnleggende økonomiske begreper
 • Økonomistyring
 • Økonomi- og prosjektprosesser
 • Kostnadskontroll i prosjekter
 • Kalkyler i de ulike stadiene av prosjektet
 • Kalkuleringsmetoder
 • Risikoer i kalkuleringsarbeidet
 • Oppfølging og prognose

Læringsmål:

Kurset gir deg god forståelse for prosjektøkonomi og viktige økonomiske begreper. Du vil kunne sette opp et enklere budsjett for et prosjekt og også prøve ulike metoder for kostnadsestimering. Du lærer hvordan du kan jobbe strukturert med oppfølging og håndtering av avvik og økonomiske risikoer.

Kursholdere

Nils Ihlen Holte Academy

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene. Nils innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har 27 års erfaring og er utdannet sivilingeniør bygg/indøk NTNU og lektor UiO.

Sidsel Storaas

Sidsel W. Storaas

Sidsel W. Storaas har 30 års nysgjerrighet og lidenskap for kvalitet og 25 års arbeidserfaring fra roller og stillinger innen kvalitetsledelse i maritim og offshore industri. Hun har jobbet for Storebrand Sjø og Energi, rederiet Leif Høegh, oljegiganten Equinor og det ledende, uavhengige E&P-selskapet Aker BP. Hennes lidenskap er å skape kultur og struktur slik at folk og team blir suverene i det de gjør. Hun legger stor vekt på at kurs og foredrag skal være nyttige og at læring skal kunne tas i bruk med en gang.

Sidsel har erfaring fra store investeringsprosjekter, LEAN og implementering av kultur for kvalitet og forbedring, ledelses- og styringssystemer, revisjon, risikostyring og flere læringsprogrammer, online og klasserom. Storaas er utdannet sivilingeniør fra NTNU og er Master Black Belt i Lean Six Sigma.

Sidsel holder kurs innen for flere tema; kvalitet, Lean, team- og kommunikasjon, endringsledelse m.fl.

 

Info

Kursrekken for «Bas» består av kursene vist under.

Kurs 1: Kommunikasjon og ledelse

Kurs 2: Å jobbe i prosjekt

Kurs 3: Kontraktshåndtering

Kurs 4: Forretningsforståelse, kundestrategi ABC-kunder og økonomi

Dette kurset inngår i Instalco skolen som tilbyr tilpasset prosjektopplæring for ansatte i Instalco. Kursene i skolen leveres av Holte Academy, og er tilpasset Instalco sin prosjektpraksis og hverdag.
TIL FORSIDEN/ OVERSIKT ALLE KURS