Difi sin prosjektveiviser

Vi har god kjennskap til Prosjektveiviseren som baserer seg på PRINCE2® metodikken og tilbyr relevante kurs og rådgivning for å hjelpe dere i riktig retning.

Difi (nå Digdir) har utarbeidet Prosjektveiviseren for å støtte offentlig sektor i gjennomføringen av vellykkede digitaliseringsprosjekter som skal bidra til bedre tjenester for brukerne, og en mer effektiv forvaltning.

Digitaliseringsrundskrivet fra regjeringen gir konkrete føringer for bruk av Prosjektveiviseren (sitat):

«Prosjektveiviseren er anbefalt prosjektmodell. Denne prosjektmodellen er basert på god praksis. Prosjektveiviseren kan tilpasses den enkelte virksomhets behov og det konkrete prosjektet.»

Selv om Prosjektveiviseren i utgangspunktet er utviklet for å bidra til flere vellykkede digitaliseringsprosjekter og er tilpasset disse, kan den med små justeringer benyttes for alle typer prosjekter. Det kan imidlertid være utfordrende å tilpasse en ferdig utviklet prosjektmodell til egen hverdag med spesifikke utfordringer og rammebetingelser. Modellen skal oppfattes som et nyttig verktøy som fremmer prosjektsuksess, og ikke som en tilleggsdimensjon som må forvaltes i en travel prosjekthverdag.

Vi har god kjennskap til Prosjektveiviseren som baserer seg på PRINCE2® metodikken og kan hjelpe deg med å definere minstekrav, ambisjonsnivå og prosess for effektiv implementering. Se under for utvalgte kurs og tjenester.

Vi kan skreddersy den optimale løsningen for deg!

KONTAKT OSS 

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Ønsker du hjelp til å velge riktig sertifisering?