PRINCE2

Sammen med JobLearn hjelper Holte Academy folk ut i arbeid

Siden 2018 har Holte Academy samarbeidet med JobLearn med mål om å hjelpe arbeidsledige tilbake i fast jobb. JobLearn leverer individuelle og grupperettede arbeidsmarkedstiltak for NAV, som kurs, veiledning, opplæring og praksistiltak. De samarbeider også tett med næringslivet for å hjelpe enkeltindivider og bedrifter med å få til en best mulig jobbmatch, slik at arbeidsforholdet blir bærekraftig. 

Ifølge Paal Kristiansen, kursholder hos JobLearn, får så mange som 80% seg jobb etter å ha blitt kurset hos dem.

«Dette er selvfølgelig Holte Academy en stor del av og på den måten kan vi si at Holte Academy er med på å få arbeidsledigheten i Norge ned», forteller Paal.  

 Opplæring og sertifisering i PRINCE2®-metoden

Holte Academy bistår JobLearn med kursing av deres deltakere innenfor den ettertraktede prosjektmetoden PRINCE2®.  Prosjektmetoden baserer seg på beste praksis, er generisk og skalerbar. Den kan tilpasses de fleste prosjekter, små så vel som store. «Vi ser tydelig at kompetanse på PRINCE2® er etterspurt i markedet», kan Paal fortelle. 

 

Holte Academy leverer mer enn bare gode kurs

JobLearn startet prosessen med å se seg om etter en kursleverandør allerede i 2017. De gjorde en grundig prosess, kontaktet ulike tilbydere og var tydelig på at de ønsket en kursleverandør som kunne levere mer enn bare gode kurs. «Vi trengte noen som var opptatt av det menneskelige aspektet, og derfor ble Holte Academy valgt. Vi opplever de som genuint opptatt av deltakerne», sier Paal. 

Målgruppen til JobLearn er bred. Mange har gått lenge uten jobb, og her er det menn og kvinner, gammel og ung, lavt og høyt utdannet. Det er altså stor variasjon i bakgrunn og kompetanse hos deltakerne på kursene.

Holte Academy har levert kurs i prosjektledelse i over 45 år, og sertifiseringskurs i PRINCE2®-metoden i mer enn 10 år. De har bistått flere tusen kandidater med å bli sertifisert i metoden, i privat og offentlig sektor, gjennom sine åpne og bedriftsinterne kurs, samt e-læringskurs.

Ettertraktet kompetanse gir flere jobb

JobLearn har stort fokus på og hjelper den enkelte med å se muligheter. Målsettingen med de ulike tiltakene og kursene er å bidra til at deltakerne styrker sin jobbsøkerkompetanse og får jobb. Ofte kan ny  kompetanse bidra til at nye dører åpnes i arbeidsmarkedet for den enkelte.

«Personene som deltar på kurs får ny og relevant kompetanse som er viktig når de skal ut å søke nytt arbeid. De blir mer attraktive på arbeidsmarkedet og vi ser at det gir resultater. Prosjektkompetanse er en viktig ferdighet, og en sertifisering i PRINCE2®-metoden er etterspurt og bra å ha på CV-en. Det er veldig viktig å vise at man er oppdatert og er med på utviklingen som har skjedd», forteller Paal. 

Fakta om JobLearn 

  • JobLearn leverer arbeidsmarkedstiltak for NAV, både individuelle og grupperettede tiltak.
  • JobLearn samarbeider tett med næringslivet for å hjelpe enkeltindivider og bedrifter med å få til en best mulig jobbmatch, slik at arbeidsforholdet blir bærekraftig.
  • JobLearn eies av Intendia Group, et av Skandinavias ledende utdanningskonsern med virksomhet i Sverige og Norge. Konsernet består av 9 sterke og uavhengige merkevarer, og hvert år utdanner og utvikler de over 40 000 studenter og deltakere. 

 

Ønsker du å heve prosjektkompetansen din?

Holte Academy hjelper deg med din PRINCE2®-sertifisering.

Se våre PRINCE2®-kurs

Bli med på gratis webinar om PRINCE2®-metoden

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.