AgileSHIFT

Mellomlederens rolle i AgileSHIFT®

Som en buffer mellom toppledelsen og resten av virksomheten finner vi mellomledelsen. En av de viktigste jobbene til de som innehar denne posisjonen, er å klare å få virksomheten med på strategiene som toppledelsen utarbeider.

Les mer