Kurs 3: (PL)
Dag 1: Kundestrategi ABC-kunder
Dag 2: Innkjøps- og bestillerrollen

21.-22. mars 2024

Bli bedre kjent med vår kundestrategi og lær om ulike innkjøpsmodeller, og roller, oppgaver og ansvar i innkjøpsprosesser.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholdere
 • Info

Om kurset

Innhold i kurset

Dag 1

Dette kurset fokuserer på effektiv kundehåndtering og salgsstrategier, med vekt på å identifisere og arbeide med ulike kundetyper (A, B, C) for økt lønnsomhet. Det lærer deltakere å minimere tid brukt på mindre lønnsomme kunder og øke fokus på mer verdifulle kundeforhold.

Læringsmål:

 • Innsikt i forskjellene mellom A, B, og C kunder.
 • Identifisere lønnsomme kundetyper og rette innsatsen mot disse.
 • Utvikle strategier for effektiv kundehåndtering.
 • Forbedre salgsresultater gjennom strategisk kundetilnærming.
 • Gjenkjenne og minimere risikoer ved kunder som har lav lønnsomhet
 • Utvikle en proaktiv tilnærming til salgsarbeid.
 • Tilpasse kommunikasjon og strategier til ulike kundesegmenter.
 • Se hvordan vi kan gjøre om kundeforhold til mer lønnsomme partnerskap.
 • Oppnå en helhetlig innsikt i kundeporteføljens påvirkning på forretningsresultater.

 

Dag 2

Bestillerkompetanse er noe du trenger for å kunne levere godt og med kvalitet. Om du «bestiller» noe – fra en leverandør, samarbeidspartner eller en kollega, må du som kunde eller oppdragsgiver ta et ansvar for å forklare oppgaven og gi de du bestiller fra en mulighet til å levere etter dine forventninger.

Om du er klar, tydelig, direkte og blid når du gjør en bestilling, setter du leverandøren din i stand til å gjøre deg fornøyd. For i neste ledd er det du som skal kunne levere godt og med kvalitet.

Det samme gjelder om du som leder (bestiller) gir oppgaver til en av dine medarbeidere (leverandør). En god bestilling gir bedre leveranser.

Du må selv ta ansvar for at du får gode leveranser! Du som kunde eller bestiller må ta et ansvar for at leverandøren forstår oppgaven og dermed kan levere etter DIN forventning. Opplevd kvalitet er leveranse delt på forventning.

Innhold i kurset:

 • Hva er verdi? Hvordan skaper vi verdi?
 • Hva er kvalitet? Hva er attraktiv kvalitet?
 • Vi er alle kunder! Men vi er også leverandører og den som gjør jobben.
 • Kunde, hva betyr det?
 • Hvordan er Instalco som kunde?
 • Rollebevissthet
 • Prosesstankegangen og systemtankegangen
 • Still de rette spørsmålene – hva ønsker du å oppnå?
 • Forskjell på resultat og utfall
 • Kommunikasjon mellom kunde og leverandør – KULE møter

 

Læringsmål:

Etter kurset vil du ha kunnskap om hva din rolle som kunde egentlig betyr for å kunne styre prosjektet med suksess for alle parter.

Se fane «INFO» for alle kurs tilknyttet kursrekke «Prosjektleder».

Kursholdere

Sidsel Storaas

Sidsel W. Storaas

Sidsel W. Storaas har 30 års nysgjerrighet og lidenskap for kvalitet og 25 års arbeidserfaring fra roller og stillinger innen kvalitetsledelse i maritim og offshore industri. Hun har jobbet for Storebrand Sjø og Energi, rederiet Leif Høegh, oljegiganten Equinor og det ledende, uavhengige E&P-selskapet Aker BP. Hennes lidenskap er å skape kultur og struktur slik at folk og team blir suverene i det de gjør. Hun legger stor vekt på at kurs og foredrag skal være nyttige og at læring skal kunne tas i bruk med en gang.

Sidsel har erfaring fra store investeringsprosjekter, LEAN og implementering av kultur for kvalitet og forbedring, ledelses- og styringssystemer, revisjon, risikostyring og flere læringsprogrammer, online og klasserom. Storaas er utdannet sivilingeniør fra NTNU og er Master Black Belt i Lean Six Sigma.

Sidsel holder kurs innen for flere tema; kvalitet, Lean, team- og kommunikasjon, endringsledelse m.fl.

 

Dette kurset inngår i Instalco skolen som tilbyr tilpasset prosjektopplæring for ansatte i Instalco. Kursene i skolen leveres av Holte Academy, og er tilpasset Instalco sin prosjektpraksis og hverdag.
TIL FORSIDEN/ OVERSIKT ALLE KURS