Kurs 6: (PL)
Dag 1: Prosjekteringsledelse
Dag 2: Prosjektøkonomi

19.-20. september 2024

Bli kjent med prosjekteringslederens rolle og ansvar, og få bedre forståelse for prosjektøkonomi og viktige økonomiske begreper.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder
 • Info

Om kurset

Innhold i kurset

Dag 1: 

I løpet av planprosessen formuleres det mange forutsetninger som er helt avgjørende for et vellykket prosjekt. Prosjekteringsledelse handler om ledelse – å lede, styre og koordinere arbeidet til alle aktører underveis i prosjektet – og ivareta et kreativt og positivt samarbeidsklima. Dette intensive, morsomme og svært viktige arbeidet ledes av prosjektlederen. 

 • Prosjekteringslederens rolle, suksessfaktor og verktøy 
 • Møter og kommunikasjon 
 • Bygge- og prosjekteringsprosessen 
 • Metoder for planlegging av design 
 • Mål, omfang og forutsetninger 
 • WBS, Work Breakdown Structure 
 • Tidsplaner 


LÆRINGSMÅL 

Etter kurset vil du få ny innsikt i prosjekteringslederens rolle og ansvar. Du har økt kunnskapen om å lede og styre grupper mot fastsatte mål, du har også fått et helhetlig syn på byggeprosessen med særlig fokus på prosjekteringsprosessen.

Dag 2: 

I løpet av dagen vil vi diskutere verktøy og suksessfaktorer for å kunne ta riktige beslutninger, noe som krever gjennomtenkte og velfungerende systemer for kalkulasjon og økonomistyring. Vi vil også ta for oss praktiske case og øvelser knyttet til de ulike stadiene i et prosjekt. 

 • Grunnleggende økonomiske begreper 
 • Økonomistyring 
 • Økonomi- og prosjektprosesser 
 • Kostnadskontroll i prosjekter 
 • Kalkyler i de ulike stadiene av prosjektet 
 • Kalkuleringsmetoder 
 • Risikoer i kalkuleringsarbeidet 
 • Oppfølging og prognose 


LÆRINGSMÅL
 

Kurset gir deg god forståelse for prosjektøkonomi og viktige økonomiske begreper. Du vil kunne sette opp et enklere budsjett for et prosjekt og også prøve ulike metoder for kostnadsestimering. Du lærer hvordan du kan jobbe strukturert med oppfølging og håndtering av avvik og økonomiske risikoer. 

 

Se fane «INFO» for alle kurs tilknyttet kursrekke «Prosjektleder».

Kursholder

Nils Ihlen Holte Academy

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene. Nils innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har 27 års erfaring og er utdannet sivilingeniør bygg/indøk NTNU og lektor UiO.

Dette kurset inngår i Instalco skolen som tilbyr tilpasset prosjektopplæring for ansatte i Instalco. Kursene i skolen leveres av Holte Academy, og er tilpasset Instalco sin prosjektpraksis og hverdag.
TIL FORSIDEN/ OVERSIKT ALLE KURS