Kurs 7: Tilpasset lederskap og effektive team (PL)

12.-13. desember 2024

Lær hvordan du kan lede og utvikle dine ansatte, og skape effektive og velfungerende team.

Påmelding
  • Om kurset
  • Kursholdere
  • INFO

Om kurset

Innhold i kurset

Som ledere ønsker vi at våre ansatte skal være selvstendige i tråd med de oppgaver, mål og visjoner som ligger foran oss. Vi ønsker at de skal kunne utføre og gjennomføre oppgavene uten at vi som ledere trenger å gå inn og kontrollere og detaljstyre.

I løpet av denne opplæringen vil du lære hvordan du kan lede og utvikle dine ansatte til å bli mer selvstendige og autonome. 

  • Bygge og lede effektive team som har sterkt fokus på det endelige resultatet av oppgaven. 
  • Formidle klare forventninger som gjør det enkelt for den ansatte å gjøre det rette. 
  • Forstå og håndtere motstand fra den ansatte. 

 

Se fane «INFO» for alle kurs tilknyttet kursrekke «Prosjektleder», kull 1.

Kursholdere

Nils Ihlen Holte Academy

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene. Nils innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har 27 års erfaring og er utdannet sivilingeniør bygg/indøk NTNU og lektor UiO.

Dette kurset inngår i Instalco skolen som tilbyr tilpasset prosjektopplæring for ansatte i Instalco. Kursene i skolen leveres av Holte Academy, og er tilpasset Instalco sin prosjektpraksis og hverdag.
TIL FORSIDEN/ OVERSIKT ALLE KURS