Faglig

Hva er Scrum og hvilke fordeler gir metodikken?

Fossefall og smidig metodikk er to ulike tilnærminger til prosjektledelse og utvikling. Smidig metodikk har blitt stadig mer populært i prosjekter, spesielt i IT-bransjen der kompleksiteten og kravene til tilpasningsevne er høye. Fordelene med å jobbe smidig i prosjekter er for eksempel at det kan bidra til økt fleksibilitet og tilpasningsevne i prosjektet, tettere samarbeid med teamet og kunden, økt produktivitet, bedre kvalitet, og økt motivasjon og engasjement i prosjektarbeidet. I denne artikkelen ser vi nærmere på den smidige metodikken Scrum.

Les mer
Faglig

Hva er Lean og hvilke gevinster kan det gi?

Har du hørt om Lean, men er usikker på hva det er og hvorfor det har blitt så populært? Eller er begrepet helt nytt for deg? I denne artikkelen gir vi deg en introduksjon til Lean-metodikken og innblikk i gevinster Lean kan føre med seg.

Lean er en organisasjonsfilosofi som fokuserer på å eliminere overflødige aktiviteter og øke effektiviteten i en bedrift, og har fokus på kontinuerlig forbedring. Dette oppnås gjennom en systematisk tilnærming til å identifisere og eliminere sløsing, og ved å stadig forbedre arbeidsprosesser. Målet med Lean er å skape mest mulig verdi for kunden ved å bruke færrest mulig ressurser.

Med Lean kan virksomheten oppnå store økonomiske besparelser og oppnå konkurransefortrinn!

Les mer
Faglig

Derfor er Microsoft Teams utmerket som prosjektverktøy 

Hva om prosjektarbeidet kunne gjøres både enklere og mer effektivt? En viktig faktor er å ha all informasjon på ett sted, og ikke i mange systemer. Teams kan bli en hub i din prosjekthverdag, hvor ditt team har diskusjoner, møter, jobber på dokumenter, gir raske statuser på sine oppgaver og finner viktig informasjon. Grip mulighetene i Teams!

Les mer

Faglig

Slik unngår du å sette i gang dårlige prosjekter

Med god porteføljestyring får dere bedre oversikt over investeringer i endring og ønskede effekter og gevinster. Porteføljestyring er en modell som brukes til kontinuerlig prioritering mellom og oppfølging av ulike endringsinitiativer som pågår i virksomheten til enhver tid.

Les mer