Endringsledelse – 1 dags kurs

TIRSDAG 3. NOVEMBER 2020

– Få konkrete råd om hva du bør være oppmerksom på når du skal gjennomføre endringer i egen virksomhet og få nyttige tips til hvordan du utvikler en endringsvillig kultur.

Meld på kurs
  • Om kurset
  • Kursholder

Om kurset

Kurset “Endringsledelse” er 1 av våre 10 kurs i PROSJEKTUKA

Prosjektarbeid og endringsprosesser henger tett sammen. Kanskje særlig i interne prosjekter der hensikten er at de ansatte skal jobbe annerledes når prosjektet er i mål. Muligens må de lære seg et nytt dataverktøy, får flere kolleger og en ny leder å forholde seg til, eller kanskje helt nye arbeidsoppgaver? Hvordan går du frem for å få de ansatte til å forstå at endringen er avgjørende for veien videre? Uten endring i atferd, får prosjektet ikke realisert gevinster.

Formelen for å lykkes med endringsprosjekter handler mye om å involvere de ansatte. Dette innebærer et «nedenfra» perspektiv på endringen for å unngå at de ansatte oppfatter at det endres bare for endringens skyld. Myke ferdigheter eller det som på engelsk kalles «soft skills» er en del av nøkkelen. Hvordan går du frem for å snu en motstandskultur til en mestringskultur? For i endringsprosjektene er det menneskene som påvirkes. I kurset ønsker vi å skape økt bevissthet rundt god kommunikasjon og  lederskap for å få medarbeiderne med på reisen.

Innhold i kurset

  • Endringsledelse versus prosjektledelse, hva er forskjellene?
  • Hva er motstand, og hvordan kommer  motstand til endringer til uttrykk?
  • Endringskapasitet og organisatorisk energi
  • Fra motstand til mestring – hvordan legge til rette for og utvikle en endringsvillig kultur? Om endringsatferd i organisasjoner

 

Kurset passer for deg som:

  • ønsker økt forståelse for endringsledelse og endringsarbeid i egen virksomhet
  • ønsker større innsikt og forståelse for emnet endringskapasitet
  • ønsker verktøy som legger til rette for medvirkning i endringsprosesser


Omfang
Kurset “Endringsledelse” omfatter en 1-dags samling i klasserom.

“Kurset «Endringsledelse» er et nyttig kurs for deg som ønsker flere nøkler for å lykkes med endringsarbeid. Bli mer bevisst hvordan kommunikasjon og  lederskap spiller en svært viktig rolle i endringsprosesser.”

Hanne Hårstad, kursholder

Kursholder

Hanne Hårstad

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 577

Hanne holder engasjerende kurs med høy nytteverdi innenfor grunnleggende prosjektledelse og kommunikasjon i prosjekter. Hun har en fin balanse mellom profesjonalitet og folkelighet som begeistrer våre deltakere uansett kunnskapsnivå og stilling. Hun er trygg i rollen, pedagogisk og byr på seg selv slik at atmosfæren i rommet blir god. Hanne er en etterspurt kursholder med god evne til å kommunisere og avdekke kursdeltakernes ulike behov. Hanne er PRINCE2® Foundation og PMP® sertifisert. Ved siden av prosjektfaget har Hanne kompetanse og er en etterspurt kursholder innenfor fagområdet Endringsledelse, der hovedfokus ligger på hvordan prosjekter kan være et verktøy for endringer i egen organisasjon og hvordan utvikle en endringsvillig kultur.

 

Prosjektuka arrangeres 2 ganger i året, vår og høst. Neste arrangement holdes den 2. -6.november 2020. Effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter. 10 intensive og prosjektrelaterte 1-dags kurs. Velg om du vil delta på ett eller flere kurs i løpet av én uke. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov! KURSOVERSIKT PROSJEKTUKA