Lederskap og effektive team – 1 dags kurs

FREDAG 6. NOVEMBER 2020

– Dette er kurset som gjør deg til en bedre prosjektleder og som gir deg nyttige verktøy og inspirasjon til å sette sammen og utvikle ditt prosjektteam

Meld på kurs
 • Om kurset
 • KURSHOLDER

Om kurset

Kurset “Lederskap og effektive team” er 1 av våre 10 kurs i PROSJEKTUKA

Prosjektledere må kunne nå fram til flere typer mennesker og inspirere til samhandling og felles måloppnåelse. Dette krever at prosjektlederen har en realistisk forståelse av seg selv og hvordan man påvirker andre, samt god kunnskap om hvordan ulike preferanser og perspektiver kan håndteres effektivt. Videre er rolleavklaring vesentlig for effektivt samarbeid og fremdrift i prosjektteam. En prosjektleder må derfor raskt kunne kartlegge kompetanse og personlige styrker hos prosjektdeltakerne for at teamet organiseres på best mulig måte. Det er viktig å skape et miljø hvor alle føler seg trygge og ivaretatt. Dette legger grunnlaget for maksimal samhandling som fører til at teamet kan yte sitt beste og skape gode resultater.

I dette kurset ser vi på prosjekter fra et lederperspektiv og hjelper deg å identifisere og håndtere de aktivitetene som effektivt fremmer prosjektets måloppnåelse. Det introduseres ulike teorier og teknikker innen teamsammensetting og teamutvikling. Kurset har en praktisk tilnærming med mange interaktive øvelser.

I kurset bruker vi den velprøvde modellen Diversity Icebreaker®. Modellen er norskutviklet og er det eneste teamutviklingsverktøyet av dette slaget som er sertifisert av DNV GL.

Verktøyet hjelper med å kartlegge deltakernes preferanser, og tar  utgangspunkt i den etter hvert ganske kjente trefaktormodellen («rød», «blå» og «grønn»), som måles gjennom et spørreskjema og siden videreutvikles gjennom gruppearbeid. Målet med å bruke denne metoden er å synliggjøre den enkeltes evner på best mulig måte, til beste for hele teamet (og prosjektet!). Den får frem det positive med at vi er forskjellige: Alle de tre unike faktorene er nødvendige, og de utfyller hverandre.

Innhold i kurset

 • Lederskap i prosjekter
 • Styring versus ledelse
 • Introduksjon til Diversity Icebreaker® metoden (verktøy for teamutvikling) og refleksjon over egne preferanser
 • Kjennetegn på effektive prosjektteam: Muligheter og utfordringer
 • Ulike roller, perspektiver og samhandlingsstrategier
 • Hvordan skape tillit i teamet?
 • Effektiv konflikthåndtering
 • Engasjement, forpliktelse og målfokusering
 • Teamkontrakt


Kurset passer for:

Alle som leder et team eller deltar i et team og som ønsker verktøy og metoder for å sette sammen og utvikle team som skaper gode resultater.

Omfang

Kurset «Lederskap og effektive team” omfatter et e-læringskurs og en 1-dags samling i klasserom. Tilgang til e-læringskurset sendes til deg 2 uker før kurs. Du velger selv om du går gjennom e-læringen som forberedelse i forkant av samlingen, eller etter gjennomført kurs som repetisjon og fordypning.

I kurset vil vi gjennomføre Diversity Icebreaker® metoden ved hjelp av et spørreskjema og bruke som utgangspunkt for gruppearbeid.

KURSHOLDER

Kerstin Wenzel

Rådgiver og kursholder

(+47) 959 02 498

Kerstin har de siste årene forelest og skreddersydd ulike kurs og kompetanseprogram innen prosjektledelse, kommunikasjon og lederskap, med gjennomgående gode tilbakemeldinger. Hun er en engasjerende kursholder og coach med god evne til formidle og kombinere diskusjoner, oppgaver og teori. Med målet om å alltid få det beste ut av andre, utfordrer hun deltakerne gjennom effektfulle spørsmål og ulike teknikker som støtter læringsprosessen. Kerstin er sertifisert Coach, PMP® og PRINCE2® Practitioner.

Prosjektuka arrangeres 2 ganger i året, vår og høst. Neste arrangement holdes den 2.-6. november 2020. Effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter. 10 intensive og prosjektrelaterte 1-dags kurs. Velg om du vil delta på ett eller flere kurs i løpet av én uke. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov! KURSOVERSIKT PROSJEKTUKA