Lederskap og effektive team – 1 dags kurs

FREDAG 8. NOVEMBER 2019

– Dette er kurset som gjør deg til en bedre prosjektleder og som gir deg nyttige verktøy og inspirasjon til å sette sammen og utvikle ditt prosjektteam

Meld på kurs
 • Om kurset
 • KURSHOLDER

Om kurset

Kurset «Lederskap og effektive team» er 1 av våre 10 kurs i PROSJEKTUKA

Prosjektledere må kunne nå fram til flere typer mennesker og inspirere til samhandling og felles måloppnåelse. Dette krever at prosjektlederen har en realistisk forståelse av seg selv og hvordan man påvirker andre, samt god kunnskap om hvordan ulike preferanser og perspektiver kan håndteres effektivt. Videre er rolleavklaring vesentlig for effektivt samarbeid og fremdrift i prosjektteam. En prosjektleder må derfor raskt kunne kartlegge kompetanse og personlige styrker hos prosjektdeltakerne for at teamet organiseres på best mulig måte. Det er viktig å skape et miljø hvor alle føler seg trygge og ivaretatt. Dette legger grunnlaget for maksimal samhandling som fører til at teamet kan yte sitt beste og skape gode resultater.

I dette kurset ser vi på prosjekter fra et lederperspektiv og hjelper deg å identifisere og håndtere de aktivitetene som effektivt fremmer prosjektets måloppnåelse. Det introduseres ulike teorier og teknikker innen teamsammensetting og teamutvikling. Kurset har en praktisk tilnærming med mange interaktive øvelser.

Kurset tar i bruk LIFO®metoden, et rammeverk for å identifisere ulike atferdspreferanser innen kommunikasjon, samhandling, teamutvikling og ledelse. LIFO® metoden er godt testet og anerkjent i henhold til både validitet og pålitelighet.

Innhold i kurset

 • Lederskap i prosjekter
 • Styring versus ledelse
 • Introduksjon til LIFO metoden og refleksjon over egne preferanser
 • Kjennetegn på effektive prosjektteam: Muligheter og utfordringer
 • Ulike roller, perspektiver og samhandlingsstrategier
 • Hvordan skape tillit i teamet?
 • Effektiv konflikthåndtering
 • Engasjement, forpliktelse og målfokusering
 • Teamkontrakt


Kurset passer for:

Alle som leder et team eller deltar i et team og som ønsker verktøy og metoder for å sette sammen og utvikle team som skaper gode resultater.

Omfang

Kurset «Lederskap og effektive team» omfatter en 1-dags samling i klasserom. I tillegg vil du før kursstart få tilgang til å gjennomføre en LIFO® undersøkelse. Denne sendes ut til deg 1 uke før kursstart og gjennomføres online.

KURSHOLDER

Kerstin Wenzel

Daglig leder

(+47) 959 02 498

Kerstin har de siste årene forelest og skreddersydd ulike kurs og kompetanseprogram innen prosjektledelse, kommunikasjon og lederskap, med gjennomgående gode tilbakemeldinger. Hun er en engasjerende kursholder og coach med god evne til formidle og kombinere diskusjoner, oppgaver og teori. Med målet om å alltid få det beste ut av andre, utfordrer hun deltakerne gjennom effektfulle spørsmål og ulike teknikker som støtter læringsprosessen. Kerstin er sertifisert Coach, PMP® og PRINCE2® Practitioner.

Prosjektuka arrangeres 2 ganger i året, vår og høst. Neste arrangement holdes i Oslo den 4.-8. november 2019. Effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter. 10 intensive og prosjektrelaterte 1-dags kurs. Velg om du vil delta på ett eller flere kurs i løpet av én uke. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov! KURSOVERSIKT PROSJEKTUKA