Gevinstrealisering – 1 dags kurs

MANDAG 19. APRIL 2021

– Lær om hvordan du tilrettelegger og sikrer at prosjektet gir ønskede gevinster

Meld på kurs
 • Om kurset
 • Kursholder

Om kurset

Kurset “Gevinstrealisering” er 1 av våre 10 kurs i PROSJEKTUKA 

Ved å delta på dette kurset vil du få god innsikt i hva gevinstrealisering innebærer og bli bedre rustet til å sikre at prosjektet leverer i tråd med forventningene.

Et prosjekt er ikke vellykket før løsningen er tatt i bruk og gir ønsket effekt. Mange prosjekter har tendens til å fokusere mer på en vellykket leveranse (resultatmål) og mindre på hvilken nytte selve leveransen (effektmål) skal gi for brukeren. Dette bidrar dessverre til at mange prosjekter ikke gir ønskede resultater for bestiller og bruker.

Direktoratet for Økonomistyring definerer Gevinstrealisering slik:
«Gevinstrealisering er prosessen der man planlegger, organiserer og henter ut forventede og eventuelle ikke-forventede gevinster av et prosjekt. Gevinstrealisering krever systematisk oppfølging gjennom hele prosjektets livsløp, i form av gode analyser i forkant og konkrete planer for oppfølgingen av gevinster underveis i og i etterkant av prosjektet.»

Manglende strategi for gevinstrealisering kan medføre flere uheldige konsekvenser, deriblant dårlige og uklare beslutningsprosesser, feilprioriteringer, og mislykkede prosjekter sett i en strategisk sammenheng. Derimot vil en tydelig plan for gevinstrealisering gi prosjektleder god innsikt i ønsket effekt og muliggjør at prosjekteier kan overvåke nytteverdi/ gevinst i prosjektet. I tillegg vil det gi en involvert bestiller/ bruker som styrer forventninger og prioriteringer underveis i prosjektet. 

Kurset bygger på gevinstrealisering slik det omtales i Digitaliseringsdirektoratets Prosjektveiviseren, der fokus på gevinst følges gjennom alle prosjektets faser. I tillegg trekker kurset inn elementer fra «beste praksis» sertifiseringskurset Managing Benefits®. Kombinasjonen av disse gir et moderne kurs med høy nytteverdi.

Bli med på kurset og lær hvordan du sikrer at de riktige gevinstene i prosjektet realiseres.

Innhold i kurset

 • Hva kjennetegner er et vellykket prosjekt?
 • Hva innebærer gevinstrealisering i prosjekter og hva er en gevinstrealiseringsplan?
 • Roller og ansvar i prosjektet. Hvem har ansvar for gevinstrealiseringen?
 • Bli bevisst konsekvensene av manglende strategi for gevinstrealisering
 • Bli kjent med suksesskriterier og beste praksis innenfor gevinstrealisering
 • Bli kjent med måleparemetere innen gevinstrealisering


Kurset passer for alle som ønsker:

 • jobber med endringsledelse, strategisk planlegging og forretningsutvikling
 • ønsker rammeverk og verktøy for forbedrede gevinstrealiseringsprosesser i organisasjonen
 • ønsker å redusere negative utfall av prosjektinvesteringer
 • er interessert i erfaringsutveksling og beste praksis innenfor gevinstrealisering

 

Omfang

Kurset “Gevinstrealisering” omfatter en 1-dags samling i klasserom.

“Trenger du å lære om god virksomhetsledelse og bedre styring av prosjekter på eierstyringsnivå, anbefaler jeg at du blir med på kursene «Gevinstrealisering», og«Porteføljestyring». Bedre kompetanse på disse områdene vil gi din virksomhet bedre avkastning på prosjektinvesteringen”.

Richard Thursfield, kursholder

Kursholder

Richard Thursfield

Rådgiver og kursholder

(+47) 91674011

Richard er en erfaren konsulent og kursholder med en genuin lidenskap for å hjelpe kundene sine med å ta smarte valg og oppnå økt verdi i sine endringsinitiativer. Han er en kompetent og kvalitetsbevisst kursholder som kobler teori til praktiske eksempler og referer til egne erfaringer fra operativ prosjekthverdag. Hans faglige bakgrunn kommer fra å lede organisasjonsutviklingsinitiativer både i offentlig og privat sektor. Richard bidrar til at ting skjer i praksis og mener at suksess ofte er et direkte resultat av å velge å gjøre de riktige tingene basert på kontinuerlig læring og refleksjon over direkte erfaring. Richard er akkreditert MSP® trener og Advanced Practitioner. I tillegg er han akkreditert PRINCE2® og PRINCE Agile® trener. Han har også sertifiseringene Management of Portfolios (MoP®), Managing Benefits™, AgileSHIFT® og Change Management (APMG).

Prosjektuka arrangeres 2 ganger i året, vår og høst. Neste arrangement gjennomføres 19.-23. april 2021. Effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter. 10 intensive og prosjektrelaterte 1-dags kurs. Velg om du vil delta på ett eller flere kurs i løpet av én uke. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov. KURSOVERSIKT PROSJEKTUKA