Gevinstrealisering – 1 dags kurs

TORSDAG 19. APRIL 2018

Lær om hvordan du tilrettelegger og sikrer at prosjektet gir ønskede gevinster

Meld på kurs
 • Om kurset
 • Kursholder

Om kurset

Kurset «Gevinstrealisering» er 1 av våre 8 kurs i PROSJEKTUKA 2018.

Ved å delta på dette kurset vil du få god innsikt i hva gevinstrealisering innebærer og bli bedre rustet til å sikre at prosjektet leverer i tråd med forventningene.

Et prosjekt er ikke vellykket før løsningen er tatt i bruk og gir ønsket effekt. Mange prosjekter har tendens til å fokusere mer på en vellykket leveranse (resultatmål) og mindre på hvilken nytte selve leveransen (effektmål) skal gi for brukeren. Dette bidrar dessverre til at mange prosjekter ikke gir ønskede resultater for bestiller og bruker.

Direktoratet for Økonomistyring definerer Gevinstrealisering slik:
«Gevinstrealisering er prosessen der man planlegger, organiserer og henter ut forventede og eventuelle ikke-forventede gevinster av et prosjekt. Gevinstrealisering krever systematisk oppfølging gjennom hele prosjektets livsløp, i form av gode analyser i forkant og konkrete planer for oppfølgingen av gevinster underveis i og i etterkant av prosjektet.»

Manglende strategi for gevinstrealisering kan medføre flere uheldige konsekvenser, deriblant dårlige og uklare beslutningsprosesser, feilprioriteringer, og mislykkede prosjekter sett i en strategisk sammenheng. Derimot vil en tydelig plan for gevinstrealisering gi prosjektleder god innsikt i ønsket effekt og muliggjør at prosjekteier kan overvåke nytteverdi/ gevinst i prosjektet. I tillegg vil det gi en involvert bestiller/ bruker som styrer forventninger og prioriteringer underveis i prosjektet. 

Bli med på kurset og lær hvordan du sikrer at de riktige gevinstene i prosjektet realiseres.

Innhold i kurset

 • Hva kjennetegner er et vellykket prosjekt?
 • Hva innebærer gevinstrealisering i prosjekter og hva er en gevinstrealiseringsplan?
 • Roller og ansvar i prosjektet. Hvem har ansvar for gevinstrealiseringen?
 • Bli bevisst konsekvensene av manglende strategi for gevinstrealisering
 • Bli kjent med suksesskriterier og beste praksis innenfor gevinstrealisering
 • Bli kjent med måleparemetere innen gevinstrealisering


Kurset passer for alle som ønsker:

 • jobber med endringsledelse, strategisk planlegging og forretningsutvikling
 • ønsker rammeverk og verktøy for forbedrede gevinstrealiseringsprosesser i organisasjonen
 • ønsker å redusere negative utfall av prosjektinvesteringer
 • er interessert i erfaringsutveksling og beste praksis innenfor gevinstrealisering

 

Omfang

Kurset «Gevinstrealisering» omfatter en 1-dags samling.

«Trenger du å lære om god virksomhetsledelse og bedre styring av prosjekter på eierstyringsnivå, anbefaler jeg at du blir med på kursene «Gevinstrealisering», og«Porteføljestyring». Bedre kompetanse på disse områdene vil gi din virksomhet bedre avkastning på prosjektinvesteringen».

Nils C. Ihlen, kursholder

Kursholder

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor eierstyring, porteføljestyring, gevinstrealisering og prosjektlederskap. Han innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse).

 

Prosjektuka arrangeres 2 ganger i året, vår og høst. Neste arrangement holdes i Oslo den 16.-19. april 2018, hvor vi tilbyr effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter i løpet av én uke. Vi tilbyr 8 ulike prosjektrelaterte 1 dags kurs, og du velger selv om du vil delta på ett eller flere kurs. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov! Er du usikker på hvilke kurs som passer for deg? Vi veileder deg til å velge riktig. Kursene som tilbys i Prosjektuka 2018.