Sertifiseringer innen prosjektfaget gir et kvalitetsstempel som profesjonell utøver – noe som styrker både den ansatte og bedriften. Stadig flere bedrifter setter sertifiseringer som hovedkriterium når de søker etter kompetente bidragsytere til sine prosjekter.

Dette gjelder alle nivåer i en prosjektorganisasjon. Prosjektledelse, programledelse, porteføljestyring og eierstyring er alle praktiske profesjoner og kompetanse er ferskvare. Selv erfarne utøvere både bør og må holde seg oppdatert på siste nytt innenfor faget.

Hvorfor sertifisering?

  • Felles terminologi og begrepsapparat
  • Metodikk, rammeverk og selvinnsikt
  • Lære av andres erfaringer
  • Ny kunnskap og trygghet i rollen

Hvordan skal jeg velge?

Vi i Holte Academy tilbyr en lang rekke sertifiseringer, blant annet PRINCE2®, PMP®, MoP®, MSP® og Managing Benefits™.
Hvis du er usikker på hvilken sertifisering du har behov for, så er vårt hovedråd å vurdere følgende spørsmål:

  • Hvilken kompetanse har jeg behov for?
  • Hvilken bransje skal jeg benytte kunnskapen i?

Vår erfaring tilsier at dersom du jobber i det offentlige i Norge, så bør du vurdere en PRINCE2® sertifisering. Digir (Digitaliseringsdirektoratet) sin anbefalte Prosjektveiviseren er basert på denne prosjektmetoden. Dette er også vår anbefaling dersom du og din bedrift er uerfarne innen prosjektfaget og trenger en prosjektmetodikk med felles terminologi.

PRINCE2® (Projects In a Controlled Environment) er blant de mest utbredte sertifiseringsordningene innen prosjektledelse i verden. Det er en strukturert metode for effektiv prosjektgjennomføring som deler prosjektet i håndterlige faser og gir grunnlag for effektiv styring med faste beslutningspunkter. For den enkelte prosjektmedarbeider gir PRINCE2® trygghet i rollen, metoden kan brukes på alle typer prosjekter og gjør at hele organisasjonen kan bruke samme metodikk og benytte felles begrepsapparat. Det stilles ingen krav til forkunnskaper for å gå opp til eksamen i PRINCE2®.

Her kan du lese mer om hvilke kurs, sertifiseringer og øvrige tjenester vi tilbyr innenfor PRINCE2® metoden.

Overblikk eller kompetansekartlegging?

Er du en erfaren prosjektleder med behov for et prosjektfaglig rammeverk, påfyll og beste praksis for å lykkes med komplekse prosjekter? Da vil det riktige valget være sertifiseringen PMP® (Project Management Professional). Dette er en mer omfattende sertifisering som veier tungt internasjonalt. Det kreves minimum 4500 timer i prosjekter for å kunne gå opp til eksamen for denne sertifiseringen. Les om vårt eksamensforberedende PMP prep kurs

Påbygning etter behov

Våre sertifiseringer kan sees i sammenheng. De fyller ulike kompetansebehov. Som ny i faget kan en PRINCE2® sertifisering være riktig valg. Deretter kan man for eksempel oppgradere med en kunnskapsbasert PMP® sertifisering.

Andre sertifiseringer vi tilbyr

Her finner du en oversikt over alle våre sertifiseringskurs

 Vi i Holte Academy kan hjelpe med å velge rett sertifisering og læringsmetode for deg og din bedrift.

Kontakt oss 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.