Managing Benefits™ (Gevinstrealisering)

Bli med på sertifiseringskurset og få kunnskap, struktur og verktøy som hjelper deg å realisere ønskede gevinster.

Påmelding
  • Om kurset
  • Kursholdere
  • Referanser

Om kurset

Vårt 3-dagers kurs med sertifisering gir deg og din virksomhet et rammeverk med prinsipper og praktiske verktøy som støtter en effektiv integrering av gevinstrealisering i din organisasjon.

Læringsutbytte

Etter endt sertifiseringskurs vil du:

– forstå og få et overblikk over gevinstrealisering
– kunne beskrive de 7 prinsippene som «Benefit Management» bygger på og hvordan utføre dette i praksis
– foreslå løsninger gjennom å bruke de 5 metodene som utgjør «Benefit Management»
– identifisere behov, krav og muligheter, spesifisere, planlegge, realisere og følge opp gevinsten ved den aktuelle satsningen
– kunne guide, innføre og ta i bruk «Benefit Management» på ulike nivå i din organisasjon

Målgruppe

Sertifiseringskurset er skreddersydd for deg som:

• jobber med endringsledelse, strategisk planlegging og forretningsutvikling
• ønsker rammeverk og verktøy for forbedrede gevinstrealiseringsprosesser i organisasjonen
• ønsker å redusere negative utfall av prosjektinvesteringer

I prosjekter er det disse rollene som bør ha kunnskap om gevinstrealisering:
– Ansvarlig for Prosjektportefølje
– Prosjektdirektører
– Leder og medarbeidere på Prosjektkontor
– Prosjektledere
– Programledere

Kursdetaljer og forberedelser

Managing Benefits™ Foundation kurset går over 3 dager og avslutter med en eksamen på slutten av dag 3. Kurset og eksamen er på engelsk.

Litt info om eksamen Managing Benefits Foundation:
• 40 minutter
• 50 multiple choice spørsmål
• 50 % riktig besvart = bestått sertifisering
• Hjelpemidler er ikke tillatt

Forberedelser: Ved påmelding får du tilsendt Managing Benefits manualen. Denne bør gjennomgås i forkant av kurset og inngår som en del av eksamensforberedelsene.

Managing Benefits™ er en guide, og en beste praksis innen Gevinstrealisering fra APMG.

På dette kurset har vi 2 dyktige kursholdere som sammen veksler mellom erfaringer og praksis fra hhv. Nederland og Norge. Richard Thursfield kobler de engelske begrepene i kurset til norsk begrepsapparat og gir relevante eksempler fra norske prosjekter.

 

Dette kurset leveres i samarbeid med Lagant Management Consultants.

Kursholdere

Richard Thursfield 2 WEB

Richard Thursfield

Samarbeidspartner I Rådgiver og kursholder

(+47) 91674011

Richard er vår samarbeidspartner gjennom flere år, og en erfaren konsulent og kursholder med en genuin lidenskap for å hjelpe kundene sine med å ta smarte valg og oppnå økt verdi i sine endringsinitiativer. Han er en kompetent og kvalitetsbevisst kursholder som kobler teori til praktiske eksempler og referer til egne erfaringer fra operativ prosjekthverdag. Hans faglige bakgrunn kommer fra å lede organisasjonsutviklingsinitiativer både i offentlig og privat sektor. Richard bidrar til at ting skjer i praksis og mener at suksess ofte er et direkte resultat av å velge å gjøre de riktige tingene basert på kontinuerlig læring og refleksjon over direkte erfaring. Richard er akkreditert MSP® trener og Advanced Practitioner. I tillegg er han akkreditert PRINCE2® og PRINCE Agile® trener. Han har også sertifiseringene Management of Portfolios (MoP®), Managing Benefits™, AgileSHIFT® og Change Management (APMG).

Orlando

Orlando Heijmerink

Orlando er en erfaren konsulent og kursholder fra Lagant Management Consultants (i Nederland). Han har operativ erfaring innenfor prosjekt- og programledelse og gevinstrealisering. Han har blant annet ledet flere endringsprosjekter i en stor internasjonal bank, og som linjeleder har han ledet små og store team og bidratt til økt prosjektmodenhet innenfor prosjektledelse, portefølje- og programstyring i virksomheten. Som prosjekt- og programleder har han arbeidet med restrukturering av virksomheter og prosesser og har oppnådd betydelige effektiviseringsgevinster. Orlando er en sterk tilhenger av at prosjekter og programmer ikke bare skal levere sluttprodukter, men bør ses i en strategisk portefølje- sammenheng for å muliggjøre samlede resultater og gevinster.

Orlando er akkreditert trener innenfor Managing Benefits™, Agile PM prosjektledelse, AgilePgM programledelse og teamcoaching. Han er også sertifisert MSP® Programleder.

Jeg synes kurset var veldig interessant og lærerikt. Det har gitt meg verdifull innsikt og hjelpemidler for å vurdere nytteverdi og gevinstrealisering i prosjekter jeg har vært involvert i, i etterkant av kurset. Av de kursene jeg har deltatt på de siste årene, er Managing Benefits kurset det jeg føler har gitt meg mest innsikt og verktøy for riktig prosjektgjennomføring.

Christian, Ciber Norge

Kurset var svært nyttig. Det var bevisstgjørende ift. gevinster og effektmål, og gevinstrealiseringsplanen kan brukes som "kompass" underveis i prosjektene.

Elin, Ciber Norge

Kurset Managing Benefits ga en helhetlig og praktisk tilnærming til gevinststyring. Spesielt ga knytningen mot prosjekt- og programstyring gjennom eksempler og oppgaver god læring. Mitt mål med å ta sertifiseringen var å kunne få struktur og begrepsapparat på temaet, og det synes jeg ble innfridd på en god måte.

Wenche, Posten Norge

Managing benefits kurset har gitt meg som prosjektleder svært nyttige verktøy som jeg tar med ut til mine kunder når jeg leder prosjekter. At vi nå kan bidra til at prosjektene blir mer tydelig på hvilke effekter og gevinster vi skal skape sammen med våre kunder gir oss en konkurransefordel i markedet. Etter tre dager på kurs hos Holte Academy er jeg enda mer overbevist om at vi skal legge enda mer vekt på forarbeid før prosjektene starter og ikke minst bli enda flinkere på overlevering av tydelige forventninger til organisasjonen som mottar et ferdig prosjekt, det er da gevinstene skal realiseres. Jo tydeligere mål på hva som skal oppnås, hvordan og hvem som har ansvaret, jo større gevinst for våre kunder. Takk for et meget lærerikt kurs.

Merete, Itet

The course is delivered in cooperation with Lagant Management Consultants, ATO (Accredited Training Organization) of Managing Benefits from APMG International. The APMG International Managing Benefits and Swirl Device is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.