Best Value Approach (BVA)- B+ sertifisering

Bli sertifisert i BVA-metoden. Sertifiseringskurs nivå B+. Ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurset. Lær metoden som bidrar til verdiskaping i alle ledd.

Påmelding
 • Om kurset
 • Mer info

Om kurset

Best Value Approach (BVA) er en modell for prosjektstyring og innovative anskaffelser som setter en person i stand til å identifisere og bruke egen, eller andres ekspertise til prosjektets måloppnåelse. BVA er nøkkelen til å skape «vinn-vinn»- situasjon mellom byggherre / oppdragsgiver og leverandør.

Dette kurset er en B+ sertifisering, det andre nivået i B-sertifiseringen. B+ nivået gir deltakeren grunnleggende kunnskap og forståelsen av Information Measurement Theory (IMT) og Best Value Approach (BVA). B+ sertifiseringen oppnås ved å bestå eksamen. Opplæringen vil gå inni detaljene for å implementere BVA i organisasjonens prosesser.

Ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurs og bli sertifisert. (Du trenger ikke å ta B-sertifiseringen først).

Kursholderen vil vise konkrete verktøy som kan brukes til å kjøre vellykkede prosjekter.

Innhold i kurset:

 • Teori Information Measurement Theory (IMT) prinsipper
 • Kashiwagi Solution Modell og Best Value Approach
 • Gjennomgang av 4 faser i PIPS (BVP/prestasjonsinnkjøp)
 • Gruppeoppgaver

 

Kursdetaljer

Kurset går over 2 dager med samlinger i klasserom. Opplæringen vil ha både teoretisk og praktisk tilnærming med mange gode eksempler som kursdeltakere kan forstå og trekke lærdom av. Eksempler blir hentet fra kursholders egen erfaring fra reelle pågående eller avsluttede prosjekter, som hun har inngående kjennskap til.


Kursholder

Kursholder vil være Olga Wilhelmsen, innehaver av Best Value Experts Scandinavia AS – eneste selskap i Norge med lisens for å undervise og sertifisere i Best Value Approach.

 • Grunnlegger av Best Value Experts Scandinavia AS
 • Innehaver av lisens for Best Value Approach i Scandinavia utsted av Arizona State University
 • B, B+, A og A+ sertifisering fra Nederland og USA
 • 4 års erfaring med Best Value Approach
 • Veiledning i fem «Best Value Procurement» prosjekter i ulike faser
 • Samarbeidspartner med Dr.Dean Kashiwagi – grunnlegger av Best Value Approach, IMT, Kashiwagi Solution Modell (KSM) og PBSRG
 • 10 års erfaring innen prosjektledelse i bygg og anlegg
 • Ingeniør innen bygg og design


Praktisk informasjon

 • Kurset holdes på norsk
 • Nødvendig kursmateriell blir distribuert til deltakere før kursoppstart.

 

RIF om Best Value Approach (BVA)

Mer info

Verdiskaping i alle ledd
Best Value Approach (BVA):

 • Halvering av anskaffelsestiden
 • Mest mulig verdi til lavest mulig pris
 • Leveranse på byggherrens prosjektmål
 • Minimere kostnad i prosjektet
 • Redusere ressursbruk og risiko

 

Best Value Approach (BVA) er en modell for prosjektstyring og innovative anskaffelser som setter en person i stand til å identifisere og bruke egen, eller andres ekspertise til prosjektets måloppnåelse.

BVA er nøkkelen til å skape «Win-Win» situasjon mellom byggherre og leverandør. BVA er en organisasjonsform som erstatter byggherrens tradisjonelle prosjektstyring, ledelse og kontroll med å identifisere eksperten og utnytte deres kompetanse. Prosjektstyring overlates til leverandøren.

BVA er ikke anskaffelsesprosess alene, men en organisasjonsform for levering av tjenester hvor prosjektstyring står som et sentralt tema.

Se også: RIF om Best Value Approach