HMS-ledelse i prosjekter – e-læring

Opplæring er et aktivt tiltak for å sikre at ulykker ikke inntreffer. Ta et e-læringskurs og bli bedre på HMS-ledelse i prosjekter

Meld på kurs
  • Om kurset

Om kurset

HMS er et stadig mer aktuelt tema, vektlagt av myndigheter og tilsyn, samt bransje og oppdragsgivere. Samtidig er det utfordrende å overføre lovbestemte og kontraktsnedfelte HMS-krav til praktisk arbeid i prosjektene.

HMS-arbeidet påvirker både økonomi og fremdrift i prosjektene. Av denne grunn er det viktig at prosjektledelsen som den øverste HMS-ansvarlige i prosjektet innehar kompetanse og et HMS-faglig skjønn. Det er avgjørende at denne kompetansen tas med i prosjektavgjørelser hvor helse, miljø eller sikkerhet påvirkes. Kurset gir deltakerne innsikt i hvordan HMS kan styres i prosjektene, og dette linkes til modeller for prosjektgjennomføring.

Målgruppe

Prosjektledere, prosjekteiere, sentrale prosjektmedarbeidere og ansvarlige for helse, miljø, sikkerhet for prosjektdeltakere.

Innhold i kurset

Varighet

Kurset tar ca. 7,5 timer.