Webinar: Personlig effektivitet med LEAN tankesett

Ingen ny dato – Lær hvordan du kan frigjøre tid i en travel hverdag!

Påmelding
  • Tema

Tema

Ofte hører og føler vi at vi har for liten tid i hverdagen til å fokusere på smartere måter å jobbe på. Vi må bare få gjort unna det vi holder på med, så får vi bedre tid. Problemet er bare at vi ikke får bedre tid, fordi det er alltid noen nytt som haster. Konsekvensen er at gamle vaner og uvaner lever godt videre. Men dette kan du snu.

På vårt frokostmøte vil du lære om Lean og hvordan man i felleskap kan skape nye forbedrede prosesser i virksomheten din. Videre ser vi på hvordan DU personlig kan dra nytte av det samme tankegodset til å jobbe smartere og mer effektivt.

Hvordan kan du løse «oppgavekaos» som skaper stress i hverdagen? Hvordan kan du strukturere tiden, legge planer, prioritere mellom oppgaver osv.?

Bruk av Lean tankesett og metodikk har for mange virksomheter vært avgjørende for økt effektivitet, forbedret kvalitet, økt konkurransekraft, mer fornøyde medarbeidere og kunder, og ikke minst en bedre bunnlinje.

Velkommen til vårt gratis frokostwebinar sammen med vår samarbeidspartner Lean Team Norge AS. Få kunnskap og inspirasjon for å jobbe med å skape en sunn utvikling i virksomheten din, og bli bevisst hvordan du samtidig kan bli kvitt noen av uvanene dine.

Agenda:

  • Lean i virksomheter
  • Typisk prosessforbedring
  • Vanens makt – det er DEG det gjelder
  • 9 bud til personlig forbedring – «Fra utsette til utrette»
  • Fra ord til handling – enkle verktøy for å endre vaner og sikre resultat
  • En typisk Lean reise
  • Spørsmål og svar

 

Heine Olsen, Lean entusiast fra Lean Team Norge. «Just in time»- erfaring helt fra 1980-tallet til dagens komplekse utfordringer, danner utgangspunkt for Heines Lean-perspektiv, og er verd å lytte til. Gjennom opp- og nedturer har han erfart at mennesker og kultur er helt essensielt for å få utvikling gjennom Lean.

 

På denne siden finner du flere av våre gratis frokostmøter.

Holte Academy og Lean Team Norge har inngått samarbeid. Les mer om dette her