Porteføljestyring – 3 timer

(Digital undervisning) – Ønsker du et innblikk i hvordan du kan  hjelpe virksomheten til å velge de riktige endringsinitiativene? Bli med på vårt intensive 1/2- dags kurs i porteføljestyring!

Påmelding
  • Om kurset
  • Kursholder

Om kurset

På dette kurset vil du få innsikt og kunnskap om porteføljestyring som et strategisk verktøy for bedriften. Videre vil du bli kjent med gode prinsipper for porteføljestyring og få innsikt i hvordan andre virksomheter utfører porteføljestyring.


Om porteføljestyring

En portefølje er alle endringsinitiativer i form av programmer og prosjekter som utføres av en organisasjon, flere organisasjoner eller deler av en organisasjon. Porteføljestyring hjelper virksomheter til å velge de riktige endringsinitiativene i virksomheten.

Virksomhetsledelsen bruker prosjekter og programmer som virkemiddel for å realisere virksomhetens strategiske mål. Derfor blir god porteføljestyring en vesentlig suksessfaktor. For å sikre at virksomheten også lykkes i fremtiden, må den kontinuerlig utvikle og forbedre seg for å imøtekomme stadig nye behov og krav.

Endringsinitiativer i form av prosjekter og programmer bør imidlertid velges ut nøye og være i tråd med virksomhetens strategi. Du skal kunne styre porteføljens sammensetning, kostnad, fremdrift, usikkerhet og måloppnåelse, og forstå hvordan iverksatte initiativer vil påvirke den daglige driften i organisasjonen.

I kurset tilrettelegges det for diskusjon og erfaringsutveksling.

Innhold i kurset Porteføljestyring

  • Hva er porteføljestyring?
  • Lær om hvordan du sikrer at de rette prosjektene settes i gang og matcher virksomhetens strategi
  • Få kunnskap om hvordan du kan finne en god balanse mellom vanlig drift og endringsinitiativer
  • Bli kjent med sentrale prinsipper og beste praksis porteføljestyring
  • Få innsikt i hvordan andre aktører jobber med porteføljestyring


Kurset passer for deg som:

  • har lyst til lære mer om hva som kjennetegner god porteføljestyring
  • ønsker å lære hvordan du sikrer en optimal prioritering av virksomhetens investeringer slik at de bidrar til å nå virksomhetens strategiske mål
  • er interessert i erfaringsutveksling og beste praksis innenfor porteføljestyring


Omfang

Kurset «Porteføljestyring» omfatter en 1/2-dags samling som webinar.

Vi anbefaler også disse kursene:

Prosjekteierstyring – 3 timer digital undervisning
Gevinstrealisering – 3 timer digital undervisning

Kursholder

Nils Ihlen Holte Academy

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene. Nils innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har 27 års erfaring og er utdannet sivilingeniør bygg/indøk NTNU og lektor UiO.