Prosjekteierstyring – 3 timer

(Digital undervisning) – Få innblikk i hva som kjennetegner god eierstyring i prosjekter og hvordan du utøver prosjekteierrollen på best mulig måte!

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder
 • Referanser

Om kurset

Prosjekteierstyring omfatter ledelsens rolle og ansvar i prosjekter frem til ønsket gevinst er oppnådd.

Dette kurset gir deg bedre forståelse av eier-og styringsgruppens roller og oppgaver fra initiering av prosjektet, til realisering av gevinstene. Du vil bli kjent med gode prinsipper for prosjekteierstyring og hvordan du best følger prosjektet gjennom hvert beslutningspunkt eller fase.

Innhold i kurset Prosjekteierstyring

 • Hva er eierstyring i prosjekter?
 • Roller og ansvar – prosjektleder, prosjekteier og styringsgruppe, og samhandling mellom disse
 • Sammenhengen mellom generell prosjektmetodikk og suksess i eierstyring
 • Hva kjennetegner en god prosjekteier? Refleksjoner rundt teori og egne erfaringer
 • Fallgruver og suksessfaktorer
 • Bli kjent med sentrale prinsipper og beste praksis for prosjekteierstyring


Kurset passer for deg som:

 • har lyst til lære mer om hva som kjennetegner god prosjekteierstyring
 • ønsker større forståelse for prosjekteierrollen, både fra et strategisk perspektiv og et prosjektperspektiv
 • trenger større forståelse for grensesnittet og samspillet mellom linjeledelsen, prosjekter og gevinstrealisering
 • er interessert i erfaringsutveksling og beste praksis innenfor prosjekteierstyring


Omfang
Kurset «Prosjekteierstyring» omfatter en 1/2-dags samling som webinar.

Vi anbefaler også disse kursene:

Porteføljestyring – 3 timer digital undervisning
Gevinstrealisering – 3 timer digital undervisning

 

Kursholder

Nils Ihlen Holte Academy

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene. Nils innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har 27 års erfaring og er utdannet sivilingeniør bygg/indøk NTNU og lektor UiO.

Et bra og enkelt kurs for innføring i Teams. Kurset gir innføring i hvordan man setter opp Teams i prosjekter. Kan anbefales for alle, uansett forkunnskaper!

Ronny Iversen, OPAK AS