Business Case / Prosjektbegrunnelse – 1 dags kurs

ONSDAG 21. APRIL 2021

– Lær hvordan du utarbeider et Business Case/ Prosjektbegrunnelse som gir en god forankring av prosjektet, og som kan brukes aktivt som et styringsverktøy på vei mot et vellykket prosjekt

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder

Om kurset

Kurset Business Case/ Prosjektbegrunnelse er 1 av våre 10 kurs i PROSJEKTUKA 

Prosjektbegrunnelsen (som benyttet i Prosjektveiviseren) er et dokument tilsvarende det som kalles Business Case i PRINCE2®.

Mange prosjekter feiler som følge av for dårlig Business Case. Business Casen er langt mer enn en mal eller dokument som skal fylles ut. Det er selve grunnlaget for å beslutte om et prosjekt skal iverksettes og fortsette eller ikke. I så måte må Business Casen besvare og belyse alle sentrale områder som kan påvirke prosjektet og ses i sammenheng med bedriftens overordnede strategi og mål, og hvordan disse støttes.

Business Casen er sentral gjennom hele prosjektets levetid hvor begrunnelsen for prosjektet vurderes kontinuerlig og om nødvendig oppdateres. Her beskrives hensikten med prosjektet, det vil si hvilke gevinster prosjektet skal gi etter ferdigstillelse, tid, kost, omfang, omfang og viktige usikkerheter. Dette er sentrale elementer som gjennomgås og blir belyst i kurset.

Innhold i kurset:

 • Hva er en Business Case/Prosjektbegrunnelse?
 • Når skal den utarbeides? Hvem utarbeider, mottar og bruker denne?
 • Forstå betydningen av å se Business Casen i sammenheng med bedriftens overordnede mål og strategi
 • Bli bevisst relevante suksesskriterier for et bra Business Case
 • Teknikker for å beregne lønnsomheten i prosjektet inkl. estimering av gevinster
 • Få større bevissthet om hvordan du bruker Business Casen som styrende dokument gjennom prosjektets levetid frem til gevinsten er oppnådd
 • Fallgruber – mange prosjekter feiler på grunn av et dårlig Business Case. Lær om hva du bør unngå.

Kurset gir deg økt forståelse og innsikt i sentrale elementer som inngår i et Business Case (Prosjektbegrunnelse) samt hvordan det brukes aktivt som styringsverktøy gjennom prosjektets levetid


Kurset passer for deg som:

 • ønsker å/ skal lage en tydelig og god Business Case som beslutningsunderlag
 • ønsker å overbevise om at ditt forslag eller prosjekt skal iverksettes
 • er prosjekteier og bruker Business Casen til å vurdere prosjektet underveis frem til oppnådd gevinst
 • skal beslutte prosjektets igangsetting


Omfang

Kurset Business Case/ Prosjektbegrunnelse omfatter en 1-dags samling i klasserom.

Kursholder

WEB Nils Ihlen 3874

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene. Nils innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har 27 års erfaring og er utdannet sivilingeniør bygg/indøk NTNU og lektor UiO.

Prosjektuka arrangeres 2 ganger i året, vår og høst. Neste arrangement gjennomføres 19.-23. april 2021. Effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter. 10 intensive og prosjektrelaterte 1-dags kurs. Velg om du vil delta på ett eller flere kurs i løpet av én uke. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov. KURSOVERSIKT PROSJEKTUKA