Planlegging og oppfølging i prosjekter – 1 dags kurs

TIRSDAG 9. NOVEMBER 2021

– Lær hvordan du lager en realistiske prosjektplaner og følger opp disse gjennom prosjektet. Planlegg smart og få kontroll i gjennomføringsfasen.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder

Om kurset

Kurset “Planlegging og oppfølging i prosjekter” er 1 av våre 10 kurs i PROSJEKTUKA

Det beste fundamentet du kan legge for et hvert prosjekt er en gjennomtenkt og helhetlig prosjektplan. Prosjektplanen er prosjektets styringsverktøy og hjelper deg til å beholde oversikt over prosjektets fremdrift, samt kontroll over tid, kost og kvalitet.

Dette kurset gir deg innsikt i de vanligste metodene og teknikkene som brukes for effektiv planlegging og oppfølging gjennom hele prosjektets livssyklus, og gjør deg bevisst på hva du må ta høyde for når du starter planleggingen av ditt prosjekt. En solid og gjennomtenkt plan for prosjektet øker sannsynligheten for at ting går som planlagt og hjelper deg med oversikt og kontroll på veien.


Innhold i kurset

 • Planleggingsprosess: Vet du når og i hvilken rekkefølge aktivitetene skal gjøres?
 • Omfangsplanlegging: Slik får du en omforent forståelse for hva prosjektet skal levere, og hva som IKKE inngår i selve leveransen
 • Fremdriftsplanlegging: Effektiv bruk av milepælsplan og nettverksdiagram
 • Ressursplanlegging: Sikre leveransen ved å ha med de riktige ressursene gjennom hele prosjektet
 • Kostnadsestimering og budsjettering: Få verktøy og metoder som støtter deg fra starten av
 • Oppfølging og kontroll: Slik får du kontroll i gjennomføringsfasen


Kurset passer for alle som ønsker:

 • å bli en bedre prosjektplanlegger
 •  å forstå hva som bør planlegges før prosjektet settes i gang
 • bli kjent med ulike planleggingsmetoder og teknikker
 • å motta en elektronisk oversikt over alt som må planlegges i et prosjekt, samt verktøy og maler som kan gjenbrukes i nye prosjekter etter kurset


Omfang

Kurset “Planlegging og oppfølging i prosjekter” omfatter et e-læringskurs og en 1-dags samling i klasserom. Tilgang til e-læringskurset sendes til deg før kursstart. Du velger selv om du går gjennom e-læringen som forberedelse i forkant av samlingen, eller etter gjennomført kurs som repetisjon og fordypning.

«Planlegging og oppfølging i prosjekter» er kurset for deg som vil ha bedre grep om prosjektplanlegging og prosjektplanen som ditt viktigste verktøy. Vi ser særlig på planlegging av omfang, tid og kost, og hvordan du følger opp dette i prosjektet. Vil du ha mer kontroll på planlegging av prosjektet, er dette kurset for deg!”.

Martin Hartmann kursholder

Kursholder

WEB Martin Hartma nn 5560

Martin Hartmann

Daglig leder

(+47) 934 41 592

Martin er en kunnskapsrik og dyktig kursholder som formidler fagstoff på en behagelig, morsom og lett forståelig måte. Han er en ettertraktet kursholder på tvers av flere bransjer, og han har operativ erfaring fra prosjekter gjennom 15 år. Martin er daglig leder i Holte Academy, akkreditert PRINCE2®-trener, PRINCE2 Agile® Practitioner og MoP®-sertifisert.

Prosjektuka arrangeres 2 ganger i året, vår og høst. Neste arrangement gjennomføres 8.-12. november 2021. Effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter. 10 intensive og prosjektrelaterte 1-dags kurs. Velg om du vil delta på ett eller flere kurs i løpet av én uke. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov. KURSOVERSIKT PROSJEKTUKA