Planlegging og oppfølging i prosjekter – 1 dags kurs

TIRSDAG 20. APRIL 2021

– Få innblikk i hvordan du blir en effektiv prosjektplanlegger og får kontroll i gjennomføringsfasen

Meld på kurs
 • Om kurset
 • Kursholder

Om kurset

Kurset “Planlegging og oppfølging i prosjekter” er 1 av våre 10 kurs i PROSJEKTUKA

Det beste fundamentet du kan legge for et hvert prosjekt er en gjennomtenkt og helhetlig prosjektplan. Prosjektplanen er prosjektets styringsverktøy og hjelper deg til å beholde oversikt over prosjektets fremdrift, samt kontroll over tid, kost og kvalitet.

Kurset gir deg innsikt i de vanligste metoder og teknikker som brukes for effektiv planlegging og oppfølging gjennom hele prosjektets livssyklus.

Innhold i kurset

 • Planleggingsprosess: Vet du når og i hvilken rekkefølge aktivitetene skal gjøres?
 • Omfangsplanlegging: Slik får du en omforent forståelse for hva prosjektet skal levere, og hva som IKKE inngår i selve leveransen
 • Fremdriftsplanlegging: Effektiv bruk av milepælsplan og nettverksdiagram
 • Ressursplanlegging: Sikre leveransen ved å ha med de riktige ressursene gjennom hele prosjektet
 • Kostnadsestimering og budsjettering: Få verktøy og metoder som støtter deg fra starten av
 • Oppfølging og kontroll: Slik får du kontroll i gjennomføringsfasen


Kurset passer for alle som ønsker:

 • å bli en bedre prosjektplanlegger
 •  å forstå hva som bør planlegges før prosjektet settes i gang
 • bli kjent med ulike planleggingsmetoder og teknikker
 • å motta en elektronisk oversikt over alt som må planlegges i et prosjekt, samt verktøy og maler som kan gjenbrukes i nye prosjekter etter kurset


Omfang

Kurset “Planlegging og oppfølging i prosjekter” omfatter et e-læringskurs og en 1-dags samling i klasserom. Tilgang til e-læringskurset sendes til deg 2 uker før kurs. Du velger selv om du går gjennom e-læringen som forberedelse i forkant av samlingen, eller etter gjennomført kurs som repetisjon og fordypning.

«Planlegging og oppfølging i prosjekter» er kurset for deg som vil ha bedre grep om prosjektplanene. Vi ser særlig på planlegging av omfang, tid og kost, og hvordan følge opp dette i prosjektet. Vil du ha mer kontroll på planlegging av prosjektet, er dette kurset for deg”.

Martin Hartmann kursholder

Kursholder

Martin Hartmann

Daglig leder

(+47) 934 41 592

Martin er en kunnskapsrik og dyktig kursholder som formidler fagstoff på en behagelig, morsom og lett forståelig måte. Han er kreativ i sin tilnærming og liker å overraske kursdeltakerne med engasjerende øvelser og eksemplifiserende innslag. Martin er en ettertraktet kursholder som får svært gode tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere. Som akkreditert PRINCE2® trener kan han i tillegg vise til meget gode resultater basert på kursdeltakeres eksamensscore og sertifiseringsnivå. Martin er også MoP® og PRINCE2 Agile® sertifisert.

Prosjektuka arrangeres 2 ganger i året, vår og høst. Neste arrangement gjennomføres 19.-23. april 2021. Effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter. 10 intensive og prosjektrelaterte 1-dags kurs. Velg om du vil delta på ett eller flere kurs i løpet av én uke. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov. KURSOVERSIKT PROSJEKTUKA