PRINCE2 AGILE® Foundation

Lær hvordan du kan bruke smidige metoder i kombinasjon med PRINCE2®

PRINCE2 Agile® er en beste praksis modul fra Axelos (organisasjonen bak standardene PRINCE2®, MSP® og MoP®), som er skreddersydd for innovasjonsrettede organisasjoner og individer som benytter seg av PRINCE2®, og som ønsker å innføre eller forbedre smidige utviklingsmetoder i sine prosjekter. Det handler om å bruke PRINCE2® og smidig metode på rett sted og i riktig kombinasjon. PRINCE2 Agile® gir deg det beste fra begge verdener, slik at du kan skalere for full kontroll og godt styresett.

Meld på kurs
 • Om kurset
 • Kursholder
 • PRINCE2 AGILE®

Om kurset

PRINCE2 Agile® gir deg den mest tidsaktuelle og relevante vinklingen av smidig tilnærming og rammeverket inkluderer en rekke smidige metoder, slik som SCRUM, Kanban og Lean Startup. Lær hvordan smidige metoder passer og kan integreres i et PRINCE2® prosjekt.

LÆRINGSUTBYTTE

Dette PRINCE2 Agile® Foundation sertifiseringskurset vil gi deg et overblikk på PRINCE2® metoden og et overblikk på smidige konsepter og teknikker, samt kunnskap om hvordan de best spiller sammen.

Kurset belyser hvordan du på best mulig måte skreddersyr PRINCE2® for en smidig tilnærming i ulike situasjoner, og hvordan du kan integrere et smidig rammeverk og tilhørende teknikker for å heve prosjektkvaliteten.

Typisk for smidige utviklingsmetoder er eksempelvis stegvis utvikling, hyppige leveranser, kontinuerlig læring, styring etter verdi m.m. PRINCE2 Agile® kobler sammen PRINCE2® rammeverket med smidige metoder, og i din prosjekthverdag gir det deg:

 • Kombinasjonen av kontroll og fleksibilitet
 • Klar definisjon av prosjektet
 • Sømløs integrering
 • Forbedret evne til å reagere og gjøre tilpasninger underveis i prosjektet

I kurset veksles det mellom teori og praktiske øvelser.

MÅLGRUPPE

Det er ikke krav til forkunnskaper for deg som ønsker å ta PRINCE2 Agile® Foundation sertifiseringen. Kurset passer for alle som jobber i eller med små og store prosjekter, enten du er prosjektleder, prosjektmedarbeider eller på en annen måte er involvert i prosjekter, hvor en smidig metode kan være aktuell.

INNHOLD I KURSET

PRINCE2 Agile® kurset inneholder følgende elementer:

 • Innsikt i smidige metoder og teknikker
 • Påbygging av etablert PRINCE2® kunnskap
 • Forståelse for hvordan du integrerer smidige teknikker i et PRINCE2® prosjekt
 • Læring gjennom praktiske oppgaver
 • Forberedelse til PRINCE2 Agile® Foundation eksamen (3. kursdag)

 

KURSDETALJER OG FORBEREDELSER

Kurset går over 3 dager med klasseromsundervisning og avsluttes med en eksamen på siste kursdag:

 • 50 multiple choice spørsmål
 • 55 % riktig besvart = bestått sertifisering (28 av 50 spørsmål)
 • Varighet: 1 time
 • Ingen hjelpemidler
 • Engelsk eksamen

Tar du eksamen på et språk som ikke er ditt morsmål får du tildelt 25% ekstra tid fra kursholder.

Undervisningen i kurset tar utgangspunkt i PRINCE2 Agile® manualen: «PRINCE2 Agile® Guidance» (3rd impression). Boken vil du få tilsendt i god tid før kurset, og er inkludert i kursprisen.

Pensumboken og eksamen er på engelsk. Klasseromsundervisningen vil i hovedsak foregå på norsk, men også noe på engelsk.

Eksamen på Foundation nivå består av kunnskapsspørsmål (huske og kunne gjengi). Foundation-sertifiseringen må ikke fornyes, du har den for alltid.

Vi har eksamensgaranti. Består du ikke eksamen, gir vi deg en ny sjanse, uten merkostnad.

Kursholder

Steinar Westland

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 533

Steinar er en av våre mest erfarne forelesere og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere på både åpne og bedriftsinterne kurs. Dette skyldes i stor grad en kombinasjon av praktisk erfaring, teoretisk kunnskap og sosiale evner som muliggjør en effektiv undervisningsform som øker deltakernes kompetanse samtidig som det legger til rette for praktisk anvendelse. Steinar er sertifisert PMP® og Managing Benefits™. Han er akkreditert PRINCE2® trener og har holdt svært mange PRINCE2-kurs de siste årene med meget høy bestått-andel blant deltakerne på både Foundation og Practitioner-nivå. I tillegg er Steinar også akkreditert PRINCE2 Agile® trener og er kursholder for våre PRINCE2 Agile® kurs.

PRINCE2 AGILE®

Hvorfor skal du og din organisasjon ta i bruk PRINCE2 Agile®?

 • Bidrar til å kunne etablere en klar strategi for hvordan smidig (agil) metode kan styre prosjektets leveranser, mens PRINCE2® setter rammene for hele prosjektet. De smidige metodene tilrettelegger for tidlig gevinstrealisering og en potensiell tidligere ROI underveis i prosjektet, samtidig som produkter blir utviklet og forbedret.
 • Få implementert den perfekte kombinasjonen av kontroll og fleksibilitet. PRINCE2® Agile er en godt utprøvd og testet metode som forsikrer at du får det beste fra to verdener.
 • Sømløs integrasjon. PRINCE2® Agile komplementerer PMBOK®Guide og APMG sitt rammeverk Body of Knowlegde på akkurat samme måte som PRINCE2® gjør på nåværende tidspunkt. PRINCE2® Agile vil også være interessant for MSP®-sertifiserte som trenger innsikt i hvordan prosjekter forholder seg til mekanismer og krav til leveranser.
 • PRINCE2® Agile er den mest oppdaterte og relevante av de smidige metodene som eksisterer i dagens marked.
 • Få bedre kommunikasjon i prosjekter gjennom bruk av standard terminologi fra både PRINCE2® og agile metoder.

 

Axelos har to sertifiseringsnivå for PRINCE2 Agile®: Foundation og Practitioner. Det stilles krav til at du som er sertifisert innen PRINCE2 Agile® Practitioner vedlikeholder denne hvert tredje år. PRINCE2 Agile® Foundation-sertifiseringen må derimot ikke fornyes.

Her kan du lese om sertifiseringene på Axelos sine hjemmesider

Se også våre artikler: 

PRINCE2 Agile – ikke kun for IT-prosjekter

13 spørsmål og svar om PRINCE2® Agile

PRINCE2 Agile® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.