PMP® Prep kurs

PMP® prep er et kurs og en forberedelse for deg som ønsker å ta en av de mest anerkjente prosjektsertifiseringene i verden. Her får du målrettet undervisning som øker sjansen for at du står på PMP® eksamen. I Norge finnes det over 1000 prosjektledere med Project Management Professional tittelen, og på verdensbasis er det over 800 000 PMP® sertifiserte.

Påmelding
  • Om kurset
  • Kursholder
  • Fakta om
  • Referanser

Om kurset

For prosjektledere som jobber internasjonalt og mot multinasjonale aktører, blir PMP®-sertifiseringen i stadig større grad standard og en naturlig del av kompetanseutviklingen. Sertifiseringen oppfattes som svært verdifull for prosjektledere som vil lære om grunnleggende prosesser gjennom sertifiseringen. Mer erfarne prosjektledere ser det ofte som en inspirerende oppfriskning av kunnskap.

Læringsutbytte

PMP® sertifisering gir deg en internasjonalt anerkjent tittel som garanterer at du behersker prosjektfaget i sin helhet. Her tilegner du deg begrepsapparat som er felles for prosjekter på tvers av organisasjon, bransje, språk og land. Det styrker deg ved ansettelser, og gir deg økte karriereveier. Formalisering av egen prosjektlederkompetanse bidrar også til å øke din egen kunnskap og trygghet i rollen som prosjektleder.

Merk at du må kunne dokumentere minst 4500 timer fra prosjektarbeid de siste 7 år samt 35 timers prosjektopplæring for å bli godkjent eksamenskandidat av PMI. PMP® prep kurset gir deg 21 av de 35 undervisningstimer du må ha for å kunne kvalifisere deg som til PMP® eksamenskandidat.

Veien til PMP tittel

Målgruppe

Erfarne prosjektledere som ønsker å videreutvikle, systematisere og dokumentere sin prosjektlederkompetanse gjennom PMP®. Du må kunne dokumentere minst 4500 timer fra prosjektarbeid de siste 7 år for å bli kandidat samt 35 timers prosjektopplæring.

Innhold i kurset

På dette kurset forbereder vi deg til PMP® eksamen ved en systematisk gjennomgang av hele PMBOK® Guide. Det vil si at du får:

• Gjennomgang av 10 kunnskapsområder: Integrasjon, omfang, tid, kostnad, kvalitet, Human Resources, kommunikasjon, usikkerhet, interessenter og anskaffelser

• Gjennomgang av 5 prosessgrupper: Initiering, planlegging, gjennomføring, overvåkning/kontroll, og avslutning.

• Eksamensøving som f.eks.:
◦  Øvelser i forbindelse med Earned Value metoden: bruken av formler til planlegging og oppfølging av tid, kostnad og usikkerhet
◦  Øvelser på å systematisere verktøy og teknikker per kunnskapsområde, samt input og output fra utvalgte prosesser

• Gjennomgang av eksamensoppmelding og – gjennomføring

Kursdetaljer og forberedelser

PMP® eksamen
Kurset forbereder for en 4 timers eksamen med 200 flervalgsspørsmål der ingen hjelpemidler er tillatt. Krav til bestått eksamen er 61 % rette svar. Etter bestått eksamen har man oppnådd tittelen Project Management Professional (PMP®). Eksamen tilbys på engelsk og en rekke andre språk, men ikke norsk.

Merk at PMP® tittelen må vedlikeholdes ved å samle 60 PDU (Professional Development Units) over en 3 års periode.

Pensum
Eksamen baserer seg på boken “A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 6th Edition” (PMBOK®Guide) fra PMI, som også danner en viktig referanseramme for prosjektledere over hele verden. Som tilleggslitteratur anbefaler vi Rita Mulcahy’s “PMP Exam Prep”.

Kursforberedelser
I forkant av kurset anbefaler vi at du gjør deg godt kjent med innholdet i PMBOK® Guide og søker PMI om godkjenning som PMP eksamenskandidat.

Kursholder

WEB Steinar Westland 5213

Steinar Westland

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 533

Steinar er en av våre mest erfarne forelesere og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere på både åpne og bedriftsinterne kurs. Dette skyldes i stor grad en kombinasjon av praktisk erfaring, teoretisk kunnskap og sosiale evner som muliggjør en effektiv undervisningsform som øker deltakernes kompetanse samtidig som det legger til rette for praktisk anvendelse. Steinar er sertifisert PMP® og Managing Benefits™. Han er akkreditert PRINCE2® trener og har holdt svært mange PRINCE2-kurs de siste årene med meget høy bestått-andel blant deltakerne på både Foundation og Practitioner-nivå. I tillegg er Steinar også akkreditert PRINCE2 Agile® trener og er kursholder for våre PRINCE2 Agile® kurs.

Fakta om

Project Management Institute (PMI) er verdens største organisasjon innen prosjektledelse, med medlemmer i over 170 land. De har også den mest utbredte sertifiseringsordningen i verden, Project Management Professional (PMP). Det er i dag over 800.000 PMP® sertifiserte i verden, og over 1100 i Norge. Holte Consulting har vært Global Registered Education Provider (REP) siden 2004, og er godkjent av PMI til å undervise i PMI sin metodikk nasjonalt og globalt.

Hvorfor bli PMP® sertifisert?

• Felles begrepsapparat for å forstå hverandre bedre på tvers av prosjektrollene i et prosjekt, selskaper, bransjer språk, land, osv.
•  Formalisering av prosjektlederkompetanse
•  Bidrar til økt fokus på prosjektledelse som eget fagområde
•  Øker din egen kunnskap og trygghet i rollen som prosjektleder
•  Krav i forbindelse med jobb som prosjektleder i mange av Norges største bedrifter
•  Bidrar til å øke anseelsen til prosjektledelse som fag
•  Ved ansettelser og i anbudssammenheng kreves ofte dokumenterte kunnskaper og ferdigheter innen prosjektledelse

Om PMI:
Project Management Institute (PMI) ble etablert i USA i 1969, og er verdens største organisasjon i prosjektledelse. PMI har som formål å initiere, etablere, evaluere, vedlikeholde og administrere profesjonelle sertifiseringsprogram for å promotere prosjektledelse som fag og støtte prosjektledere. PMP (Project Management Professional) er den mest utbredte sertifiseringen, men det finnes også andre sertifiseringer i Risk, Program Management, Scheduling, Agile metoder og Portfolio Management.

Prep-kurset gav meg en umiddelbar praktisk nytteverdi i tillegg til å være en strukturert forberedelse til sertifisering. Kursleder hadde et suverent grep om PMP-terminologien og kunne sette begrepene inn i vår prosjekthverdag på en morsom og forståelig måte.

Jan, Consider AS

PMP prep kurset var svært godt tilrettelagt og ble gjennomført med stort engasjement fra kursholderen. Kurset ga stor nytteverdi og var en veldig god forberedelse til egenstudier og PMP® eksamen!

Arnt Andre, Lindorff

PMP Prep kurset var vel anvendt tid og en smart investering. Veksling mellom konkrete, praktiske tips og triks til eksamen og prosjektfaglige diskusjoner og utfordringer var for meg en perfekt blanding. Foreleseren gjorde innholdet i kurset relevant og meningsfylt. Han klarte å skape engasjement og utnytte gruppens innspill og erfaringer i gode diskusjoner. For min del bidro kurset til økt bevisstgjøring og tydeligere fokus, og dermed mer effektive eksamensforberedelser. Og kanskje enda viktigere: Litt ekstra inspirasjon på jobb!

Gro, Lindorff

Jeg deltok i et PMP Prep kurs hos Holte Academy circa tre uker før PMP eksamenen. Kurset hadde fokus på kunnskaper som trengtes til eksamen, og samtidig ble faget satt i riktig sammenheng med tanke på praktisk erfaring i prosjektledelse. Kursholder Steinar Westland var flink til å formidle de viktigste elementene i pensum sammen med nyttige tips og øvelser. I tillegg dro han i gang interessante og relevante diskusjoner blant kursdeltakerne. Jeg kan absolutt anbefale kurset som en del av de nødvendige forberedelser for å bli PMP sertifisert.

John K., Schlumberger